Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2020 z dne 18. 9. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2020 z dne 18. 9. 2020

Kazalo

2251. Sklep o uvrstitvi ravnatelja Vrtca Škofljica v plačni razred, stran 5086.

  
Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18), prvega in drugega odstavka 3. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17), v zvezi z uvrstitvijo v plačni razred za določitev osnovne plače ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Škofljica, katerega ustanoviteljica je Občina Škofljica izdajam
S K L E P 
o uvrstitvi ravnatelja Vrtca Škofljica v plačni razred 
1. Delovno mesto ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Škofljica se za določitev osnovne plače uvrsti v 50. plačni razred.
2. Ta sklep se po pridobitvi soglasja s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
3. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 9. 2020.
Št. 03606-3/2020(6)
Škofljica, dne 31. avgusta 2020
Župan 
Občine Škofljica 
Ivan Jordan 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina