Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2020 z dne 21. 8. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2020 z dne 21. 8. 2020

Kazalo

2147. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju oskrbovanih stanovanj v najem, stran 4835.

  
Na podlagi 20. člena Odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica, javni sklad (Uradne objave, št. 21/01 in Uradni list RS, št. 114/05 in nadaljnji) ter skladno s Pravilnikom o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10 in nadaljnji) je Nadzorni svet Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica javnega sklada na 22. seji dne 10. 8. 2020 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju oskrbovanih stanovanj v najem 
1. člen
V Pravilniku o oddajanju oskrbovanih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 84/06) se 13. člen spremeni tako, da se glasi:
»Sklad odda oskrbovano (namensko najemno) stanovanje v najem brez razpisa:
– prosilcem, ki zaradi prevelikega števila prijav niso pridobili stanovanja v najem na zadnjem razpisu;
– prosilcem, ki so vložili prijavo izven razpisa.«
2. člen 
Besedilo 15. člena se dopolni in spremeni tako, da se glasi:
»Pred sklenitvijo najemne pogodbe za najem oskrbovanega (namenskega najemnega) stanovanja, lastnik z najemnikom sklene pogodbo o plačilu varščine v višini šestih mesečnih najemnin.
Najemnik je dolžan ob podpisu pogodbe vplačati 25 % varščine, preostali znesek pa lahko poravna v največ 24. zaporednih mesečnih obrokih. Za vračilo varščine se smiselno uporabljajo določila Stanovanjskega zakona.«
3. člen 
Besedilo 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Najemnina za oskrbovana stanovanja (namenska najemna stanovanja), se v skladu z določbami Stanovanjskega zakona (SZ-1) oblikuje prosto.
Višino najemnine za oskrbovana (namenska najemna) stanovanja določi Nadzorni svet Stanovanjskega sklada MONG s sklepom, skladno z veljavno zakonodajo.«
4. člen 
Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2018-2
Nova Gorica, dne 10. avgusta 2020
Nadzorni svet 
Stanovanjskega sklada 
Mestne občine Nova Gorica 
predsednica 
Erika Lojk 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti