Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2020 z dne 21. 8. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2020 z dne 21. 8. 2020

Kazalo

2140. Pravilnik o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi, stran 4817.

  
Na podlagi 5. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17/11) minister za zdravje izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi 
1. člen 
V Pravilniku o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 102/12, 20/14, 57/14, 53/15, 60/16, 41/18, 25/19, 32/19 in 75/20) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen 
Ta pravilnik določa omejitve in posebne pogoje uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (v nadaljnjem besedilu: EEO) v skladu z Direktivo 2011/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (UL L št. 174 z dne 1. 7. 2011, str. 88), spremenjeno z:
– Delegirano direktivo Komisije (EU) 2020/360 z dne 17. decembra 2019 o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme pri uporabi svinca v platiniranih elektrodah iz platine, ki se uporabljajo za merjenje prevodnosti, zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku (UL L št. 67 z dne 5. 3. 2020, str. 109),
– Delegirano direktivo Komisije (EU) 2020/361 z dne 17. decembra 2019 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za šestvalentni krom kot protikorozijsko sredstvo hladilnega sistema iz ogljikovega jekla v absorpcijskih hladilnikih, zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku (UL L št. 67 z dne 5. 3. 2020, str. 112),
– Delegirano direktivo Komisije (EU) 2020/364 z dne 17. decembra 2019 o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za uporabo kadmija v nekaterih na sevanje odpornih snemalnih ceveh video kamer (UL L št. 67 z dne 5. 3. 2020, str. 122; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2020/364/EU),
– Delegirano direktivo Komisije (EU) 2020/365 z dne 17. decembra 2019 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za svinec v spajkah in na obdelanih priključkih, ki se uporabljajo v nekaterih motorjih z notranjim zgorevanjem za ročno uporabo, zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku (UL L št. 67 z dne 5. 3. 2020, str. 125),
– Delegirano direktivo Komisije (EU) 2020/366 z dne 17. decembra 2019 o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme pri uporabi svinca kot termičnega stabilizatorja v polivinilkloridu, ki se uporablja v nekaterih diagnostičnih in vitro medicinskih pripomočkih za analize krvi, telesnih tekočin in telesnih plinov, zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku (UL L št. 67 z dne 5. 3. 2020, str. 129).«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. aprila 2021, razen v delu, v katerem se nanaša na Direktivo 2020/364/EU, ki se začne uporabljati 1. septembra 2020.
Št. 0070-65/2020/8
Ljubljana, dne 18. avgusta 2020
EVA 2020-2711-0050
Tomaž Gantar 
minister 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost