Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2020 z dne 14. 8. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2020 z dne 14. 8. 2020

Kazalo

2116. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o usposabljanju za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki, stran 4695.

  
Na podlagi 16. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16, 67/17, 21/18 – ZNOrg in 43/19) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o usposabljanju za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki 
1. člen 
V Pravilniku o usposabljanju za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki (Uradni list RS, št. 75/17 in 2/20) se v 3. členu v prvem in drugem odstavku besedilo »s področja kmetijstva in gozdarstva« nadomesti z besedilom »s področja kmetijstva ali gozdarstva«.
2. člen 
V 5. členu se v prvem odstavku prva in druga alineja spremenita tako, da se glasita:
»– registrirani traktor kategorije T1 ali T2 in traktorski priklopnik,
– registrirani sadjarsko-vinogradniški traktor kategorije T1 ali T2, registrirani traktor, opremljen za delo v gozdu z gozdarsko nadgradnjo, ali delovni stroj s hidro ali hidromehanskim pogonom, namenjen za delo v kmetijstvu ali gozdarstvu,«.
3. člen 
V 6. členu se tretja alineja črta.
Dosedanji četrta in peta alineja postaneta tretja in četrta alineja.
4. člen 
V 17. členu se v tretji alineji besedilo »sedme alineje« nadomesti z besedilom »šeste alineje«.
5. člen 
V 21. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Pooblaščena organizacija mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– delovati mora na področju kmetijstva in gozdarstva,
– strokovno mora delovati na področju varnega dela s traktorjem in traktorskimi priključki, in sicer izdajati strokovne članke in literaturo, predavati na tem področju, opravljati raziskave ter prispevati k razvoju področja,
– zagotavljati strokovnega sodelavca, ki ima za izvajanje usposabljanja predavateljev in članov komisije opravljen strokovni izpit v skladu s predpisi, ki urejajo varnost in zdravje pri delu.«.
V šestem odstavku se v prvi alineji besedilo »četrte alineje« nadomesti z besedilom »tretje alineje«.
V desetem odstavku se v četrti alineji za besedilom »nima poravnanih« doda besedilo »zapadlih«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
(prehodno obdobje) 
Pooblaščena organizacija, ki opravlja naloge iz spremenjenega šestega odstavka 21. člena pravilnika, mora izpolniti pogoj iz nove tretje alineje spremenjenega tretjega odstavka 21. člena pravilnika v enem letu od uveljavitve tega pravilnika.
7. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-37/2020/50
Ljubljana, dne 11. avgusta 2020
EVA 2020-2330-0044
Dr. Aleksandra Pivec 
ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti