Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2020 z dne 14. 8. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2020 z dne 14. 8. 2020

Kazalo

2114. Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022, stran 4694.

  
Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022 
1. člen 
V Uredbi o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022 (Uradni list RS, št. 78/19 in 85/20) se v 6. členu četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Ne glede na prvo alinejo prvega odstavka tega člena se za programsko leto 2020 v skladu s 4. členom Izvedbene uredbe 2020/600/EU ukrepi iz prvega odstavka 2. člena te uredbe, razen ukrepa iz 5. točke pod b), izvedejo do 4. septembra 2020, izplačajo pa do 15. oktobra 2020.«.
2. člen 
V 10. členu se 4. točka spremeni tako, da se glasi:
»4. se je udeležil najmanj enega apitehničnega usposabljanja največ štiri leta pred objavo javnega razpisa za dodelitev sredstev, ki ga je pripravila in izvedla javna svetovalna služba v čebelarstvu;«.
3. člen 
V 12. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Stroški nakupa čebelarske opreme iz 9. člena te uredbe, ki se upoštevajo pri obravnavi vloge, morajo znašati najmanj 300 eurov brez vštetega davka na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV).«.
V tretjem odstavku se besedilo »davka na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV)« nadomesti s kratico »DDV«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(končanje postopkov) 
Postopki, začeti v programskem letu 2020 v skladu z Uredbo o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022 (Uradni list RS, št. 78/19 in 85/20), se končajo v skladu z Uredbo o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022 (Uradni list RS, št. 78/19 in 85/20).
5. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-36/2020
Ljubljana, dne 13. avgusta 2020
EVA 2020-2330-0105
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti