Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2020 z dne 10. 8. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2020 z dne 10. 8. 2020

Kazalo

2105. Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije, stran 4684.

  
Na podlagi Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06)
kot stranka na strani delodajalcev:
– Energetska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana, ki jo zastopa predsednik Marjan Eberlinc
in
kot stranka na strani delojemalcev:
– Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije, Dalmatinova ulica 4, Ljubljana, ki ga zastopa Branko Sevčnikar
sklepata
A N E K S   š t.   1 
h Kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije (Uradni list RS, št. 41/17)
1. Zneski najnižjih osnovnih plač oziroma izhodiščnih plač, določeni v Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije pod točko 1 (prvi odstavek) se zvišajo za 2 % za obdobje od 1. 6. 2020 do 1. 6. 2021.
Prvi odstavek točke 1 Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije se tako v obdobju od 1. 6. 2020 do 1. 6. 2021 glasi:
Najnižje mesečne osnovne plače oziroma izhodiščne plače za posamezne tarifne razrede v dejavnostih, ki jih zajema ta kolektivna pogodba, znašajo:
Tarifni razred
Najnižja osnovna plača oziroma izhodiščna plača
I. 
612,00 EUR
II. 
734,40 EUR
III. 
807,84 EUR
IV.
948,60 EUR
V.
1.071,00 EUR
VI.
1.297,44 EUR
VII.
1.676,88 EUR
VIII.
2.417,40 EUR
IX.
2.754,00 EUR
2. V ostalem delu se Kolektivna pogodba elektrogospodarstva Slovenije (Uradni list RS, št. 41/17) skupaj s Tarifno prilogo ne spreminja.
Ljubljana, dne 8. julija 2020
Predstavnik delojemalcev: 
 
Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije 
predsednik 
Branko Sevčnikar
Predstavnik delodajalcev: 
 
Energetska zbornica Slovenije 
predsednik 
Marjan Eberlinc
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 21. 7. 2020 izdalo potrdilo št. 02047-15/2005-23 o tem, da je Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06, 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 28/3.

AAA Zlata odličnost