Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2020 z dne 10. 8. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2020 z dne 10. 8. 2020

Kazalo

2099. Sklep o uporabi Smernic o poročanju pristojnim organom v skladu s členom 37 uredbe o skladih denarnega trga, stran 4681.

  
Na podlagi drugega odstavka 469.a člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16, 9/17, 77/18 – ZTFI-1 in 66/19 – ZTFI-1A) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o uporabi Smernic o poročanju pristojnim organom v skladu s členom 37 uredbe o skladih denarnega trga 
1. člen 
(namen in področje uporabe smernic) 
(1) Evropski organ za vrednostne papirje in trge (v nadaljnjem besedilu: ESMA) je na podlagi prvega odstavka 16. člena Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L št. 331 z dne 15. 12. 2010, str. 84) izdal Smernice o poročanju pristojnim organom v skladu s členom 37 uredbe o skladih denarnega trga (v nadaljnjem besedilu: Smernice).
(2) Smernice so objavljene na spletnih straneh Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: Agencija) in ESMA.
(3) Smernice določajo podrobnejšo vsebino polj predloge za poročanje iz Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2018/708 z dne 17. aprila 2018 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s predlogo, ki jo morajo uporabiti upravitelji skladov denarnega trga, ko poročajo pristojnim organom, kot je določeno v členu 37 Uredbe (EU) 2017/1131 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 119 z dne 15. 5. 2018, str. 5).
(4) Smernice so namenjene pristojnim organom ter skladom denarnega trga in njihovim upravljavcem.
2. člen 
(obseg uporabe smernic v Republiki Sloveniji) 
S tem sklepom Agencija določa uporabo Smernic v Republiki Sloveniji za:
1. družbe za upravljanje in upravljavce alternativnih investicijskih skladov, ki upravljajo sklade denarnega trga ter sklade denarnega trga, ki se upravljajo sami;
2. Agencijo, kadar izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad subjekti iz prejšnje točke.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-4/2020-2
Ljubljana, dne 6. avgusta 2020
EVA 2020-1611-0104
Predsednik sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
mag. Miloš Čas 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti