Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2020 z dne 7. 8. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2020 z dne 7. 8. 2020

Kazalo

2096. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Narodni muzej Slovenije, stran 4674.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P 
o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Narodni muzej Slovenije 
1. člen 
V Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Narodni muzej Slovenije (Uradni list RS, št. 60/03, 37/08 in 10/09) se 9. člen spremeni tako, da se glasi:
»9. člen 
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– najmanj univerzitetna izobrazba oziroma izobrazba, pridobljena po študijskem programu druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ene izmed strok, zastopanih v dejavnosti muzeja,
– najmanj pet let delovnih izkušenj in poznavanje področja dela zavoda,
– sposobnost za organiziranje in vodenje dela,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– znanje najmanj enega tujega jezika na višji ravni in najmanj enega tujega jezika na osnovni ravni.
Ob prijavi na javni razpis je kandidat za direktorja dolžan priložiti program delovanja zavoda v prihodnjih petih letih.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Direktor poskrbi za vpis sprememb v sodni register skladno z veljavnimi predpisi.
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00716-2/2020
Ljubljana, dne 6. avgusta 2020
EVA 2020-3340-0009
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost