Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2020 z dne 7. 8. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2020 z dne 7. 8. 2020

Kazalo

2088. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcele št. 1766/5, 1766/6 in 1766/7 vse k. o. 2331 VOJŠČICA, stran 4664.

  
Na podlagi prvega odstavka 245. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2; Uradni list RS, št. 61/17) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – uradno prečiščeno besedilo in 62/16) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 12. redni seji dne 16. 7. 2020 sprejel
S K L E P 
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcele št. 1766/5, 1766/6 in 1766/7 vse k. o. 2331 VOJŠČICA 
1. člen 
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica pridobijo naslednje nepremičnine:
– parc. št. 1766/5 k. o. 2331 VOJŠČICA, ki v naravi predstavlja javno pot, deloma kategorizirano v Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 75/15) kot javna pot JP760502 Križišče – do HŠ 41d, deloma nekategorizirano
– parc. št. 1766/6 k. o. 2331 VOJŠČICA, ki v naravi predstavlja javno pot, kategorizirano v zgoraj navedenem odloku kot javna pot JP760503 LC 260031 – povezava na JP 760501
– parc. št. 1766/7 k. o. 2331 VOJŠČICA, ki v naravi predstavlja javno pot, kategorizirano v zgoraj navedenem odloku kot javna pot JP760501 Križišče–spomenik–križišče.
2. člen 
Na podlagi tega sklepa občinska uprava izda ugotovitveno odločbo, s katero se ugotovi, da imajo navedene nepremičnine status grajenega javnega dobra lokalnega pomena. Po pravnomočnosti se odločba pošlje zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se pri zgoraj navedenih nepremičninah zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Miren - Kostanjevica.
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4780-0010/2020-2
Miren, dne 16. julija 2020
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica 
Mauricij Humar 
po pooblastilu podžupan 
Občine Miren - Kostanjevica 
Zvonko Ferfolja 

AAA Zlata odličnost