Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2020 z dne 31. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2020 z dne 31. 7. 2020

Kazalo

2057. Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi cen programov v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica in drugih pogojev v vrtcih, stran 4591.

  
Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 49/20 – ZIUZEOP), 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 93/15 in 59/19) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 23. julija 2020 sprejel
S K L E P 
o dopolnitvi Sklepa o določitvi cen programov v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica in drugih pogojev v vrtcih 
1. 
S tem sklepom se dopolni Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica in drugih pogojev v vrtcih (Uradni list RS, št. 22/19; v nadaljevanju: sklep).
V 2. točki sklepa se doda nov zadnji odstavek, ki se glasi:
»Ekonomska cena prilagojenega programa za predšolske otroke (v nadaljevanju: razvojni oddelek) v Vrtcu Nova Gorica znaša 1.156,98 EUR za otroka na mesec, cena poldnevnega programa znaša 979,58 EUR.«
2. 
Besedilo zadnjega odstavka 13. točke sklepa se nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»V Centralnem vrtcu in vrtcu Kekec se po ena igralnica nameni za razvojni oddelek. Vključitev otrok v razvojni oddelek se izvaja skladno z Zakonom o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 41/17).«.
3. 
Besedilo 14. točke sklepa se črta.
4. 
3., 7., 9. in 10. točka sklepa ne veljajo za razvojni oddelek.
5. 
Ta sklep začne veljati takoj, uporablja pa se od 1. septembra 2020. Objavi se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-11/2020-3
Nova Gorica, dne 23. julija 2020
Podžupan 
Mestne občine Nova Gorica 
Simon Rosič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti