Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2020 z dne 31. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2020 z dne 31. 7. 2020

Kazalo

2055. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Nova Gorica, stran 4591.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 9., 48. in 54. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – odl. US, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj), 14. člena Zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 41/17) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 23. julija 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Nova Gorica 
1. člen 
Besedilo 6. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Nova Gorica (Uradni list RS, št. 21/08, 28/10 in 24/12; v nadaljevanju: odlok) se spremeni tako, da se za besedo »otroke« doda besedilo »in prilagojenih programov za predšolske otroke«.
2. člen 
V 12. členu odloka se doda nova osemnajsta alineja, ki se glasi:
»– sprejema letno poročilo o samoevalvaciji vrtca«.
Dosedanja osemnajsta alineja postane devetnajsta alineja.
3. člen 
V drugem odstavku 22. člena se število »60« nadomesti z besedo »osmih«.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2012-11
Nova Gorica, dne 23. julija 2020
Podžupan 
Mestne občine Nova Gorica 
Simon Rosič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti