Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2020 z dne 31. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2020 z dne 31. 7. 2020

Kazalo

2054. Odlok o ukrepih pomoči gospodarstvu na območju Mestne občine Nova Gorica zaradi epidemije COVID-19, stran 4590.

  
Na podlagi Odloka o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica v obdobju finančne perspektive 2014–2020 (Uradni list RS, št. 66/14, 15/17) in na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17, 18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 23. julija 2020 sprejel
O D L O K 
o ukrepih pomoči gospodarstvu na območju Mestne občine Nova Gorica zaradi epidemije COVID-19 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se zaradi posledic epidemije nalezljive bolezni SARS–CoV-2(COVID-19) (v nadaljevanju odloka imenovana »epidemija«) določajo ukrepi za pomoč gospodarstvu na območju Mestne občine Nova Gorica.
Ukrepi, ki so določeni v tem odloku se uporabljajo subsidiarno, takrat ko za blažitev posledic epidemije niso na voljo ustrezni državni ukrepi oziroma takrat, ko so upravičenci izčrpali državne ukrepe. Vsi upravičenci so dolžni pred uveljavitvijo ukrepov po tem odloku uporabiti vse državne ukrepe, ki so na voljo in zagotavljajo enako ali enakovredno pomoč upravičencu. V primeru državnega ukrepa, ki zagotavlja enako ali enakovredno pomoč upravičencu kot ukrepi po tem odloku, upravičenec ni upravičen do ukrepov po tem odloku. V kolikor je upravičenec uporabil ukrep po tem odloku in je država naknadno zagotovila državni ukrep, ki zagotavlja enako ali enakovredno pomoč, upravičenec z dnem zagotovitve državnega ukrepa izgubi pravico do ukrepa po tem odloku.
2. člen 
(način zagotavljanja sredstev) 
Sredstva za ukrepe iz tega Odloka se zagotovijo v proračunu Mestne občine Nova Gorica.
3. člen 
(pravna podlaga »de minimis«) 
Sredstva po tem odloku se dodelijo le pod pogoji in v mejah, ki ne pomenijo kršitve sheme državne pomoči »de minimis« v skladu z Odlokom o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica v obdobju finančne perspektive 2014–2020 (Uradni list RS, št. 66/14, 15/17).
II. VRSTE POMOČI 
4. člen 
(ukrepi) 
Po tem odloku se lahko dodeli pomoč za naslednji ukrep:
– sofinanciranje plačila odškodnine za uporabo javne površine (gostinski vrt) na območju Mestne občine Nova Gorica.
III. UPRAVIČENCI 
5. člen 
(upravičenci) 
Do pomoči na podlagi tega ukrepa so upravičeni samostojni podjetniki posamezniki, mikro, mala in srednje velika podjetja skladno z določili Odloka o dodeljevanju finančnih spodbud v obdobju finančne perspektive 2014–2020 (Uradni list RS, št. 66/14, 15/17) in:
– imajo na dan razglašene epidemije registriran sedež, podružnico ali poslovno enoto na območju Mestne občine Nova Gorica,
– imajo s podjetjem Mestne storitve sklenjeno najemno pogodbo o uporabi javnih površin vsaj od 1. 1. 2020, in ki lahko jasno dokažejo, da so odškodnino v pogodbenem znesku pred razglasitvijo epidemije, to je mesecu januarju in februarju tudi redno poravnavali,
– je zanje veljala prepoved ponujanja blaga in storitev skladno z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 25/20, 29/20, 32/20, 37/20, 42/20, 44/20, 47/20, 53/20, 58/20, 59/20 in 67/20).
6. člen 
(upravičeni stroški in višina dodeljene pomoči) 
Upravičeni stroški po tem ukrepu so stroški mesečnega plačila odškodnine za uporabo javnih površin (gostinskih letnih vrtov) skladno s Pravilnikom o postopku obremenjevanja in o višini odškodnin za obremenjevanje nepremičnin v lasti Mestne občine Nova Gorica ter o višini odškodnin za uporabo javnih površin na območju Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 20/11) za čas trajanja razglašene epidemije in v okviru obdobja razglašene epidemije za čas, ko je upravičenec imel registriran sedež, podružnico ali poslovno enoto na območju Mestne občine Nova Gorica.
Pomoč se dodeli za celoten strošek plačila odškodnine (100 % plačila odškodnine).
7. člen 
(neupravičeni stroški) 
Neupravičeni stroški po tem ukrepu so:
– stroški davka na dodano vrednost
– stroški zamudnih obresti.
IV. POSTOPEK DODELJEVANJA POMOČI, NADZOR NAD PORABO SREDSTEV 
8. člen 
(način dodeljevanja sredstev, postopek in nadzor nad porabo) 
Način dodeljevanja sredstev, postopek dodeljevanja pomoči in nadzor nad porabo sredstev opredeljuje Odlok o dodeljevanju finančnih spodbud v obdobju finančne perspektive 2014–2020 (Uradni list RS, št. 66/14, 15/17) in se uporablja tudi za namene tega Odloka.
V. KONČNE DOLOČBE 
9. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 166-1/2020-262
Nova Gorica, dne 23. julija 2020
Podžupan 
Mestne občine Nova Gorica 
Simon Rosič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti