Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2020 z dne 31. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2020 z dne 31. 7. 2020

Kazalo

2044. Sklep o oblikovanju cen izvajanja storitev javnih služb in cen za uporabo infrastrukture v Občini Rečica ob Savinji, stran 4576.

  
Na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19) in 15. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 36/16) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 10. redni seji dne 30. 6. 2020 sprejel
S K L E P 
o oblikovanju cen izvajanja storitev javnih služb in cen za uporabo infrastrukture v Občini Rečica ob Savinji 
I. 
Občinski svet Občine Rečica ob Savinji, na predlog izvajalca gospodarskih javnih služb varstva okolja na območju Občine Rečica ob Savinji, JP Komunala d.o.o. Mozirje, potrjuje Elaborat o oblikovanju cen storitev javnih služb: oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne odpadne vode in čiščenja komunalne odpadne vode in Elaborat o oblikovanju cene storitev javne službe zbiranja komunalnih odpadkov.
II. 
Skladno z Elaboratom o oblikovanju cen storitev javnih služb: oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne odpadne vode in čiščenja komunalne odpadne vode, se v Občini Rečica ob Savinji določi cena omrežnine oskrbe s pitno vodo, glede na zmogljivost priključka in s premerom vodomera, v naslednji višini:
Zap. št.
Premer vodomera
Faktor omrežnine
Cena omrežnine 
(v €/mesec/vodomer)
Brez DDV
Z DDV
1
DN ≤ 20
677
6,1424
6,7259
2
20 ≤ DN < 40
45
18,4271
20,1777
3
40 ≤ DN < 50
20
61,4238
67,2591
4
50 ≤ DN < 65
30
92,1357
100,8886
5
65 ≤ DN < 80
0
184,2713
201,7790
6
80 ≤ DN < 100
50
307,1189
336,2952
7
100 ≤ DN < 150
0
614,2378
672,5904
8
150 ≤ DN 
0
1.228,4756
1.345,1808
III. 
Skladno z Elaboratom o oblikovanju cen storitev javnih služb: oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne odpadne vode in čiščenja komunalne odpadne vode, se v Občini Rečica ob Savinji določi cena omrežnine odvajanja komunalne odpadne vode, glede na zmogljivost priključka in s premerom vodomera, v naslednji višini:
Zap. št.
Premer vodomera
Faktor omrežnine
Cena omrežnine 
(v €/mesec/vodomer)
Brez DDV
Z DDV
1
DN ≤ 20
355
17,4016
19,0548
2
20 ≤ DN < 40
9
52,2047
57,1641
3
40 ≤ DN < 50
10
174,0157
190,5472
4
50 ≤ DN < 65
15
261,0235
285,8207
5
65 ≤ DN < 80
0
522,0470
571,6415
6
80 ≤ DN < 100
0
870,0784
952,7358
7
100 ≤ DN < 150
0
1.740,1568
1.905,4717
8
150 ≤ DN 
0
3.480,3136
3.810,9434
IV. 
Skladno z Elaboratom o oblikovanju cene storitev javne službe zbiranja komunalnih odpadkov, ki ga je izdelalo Javno podjetje, Komunala Mozirje d.o.o., v marcu 2020, cena infrastrukture za zbiranje komunalnih odpadkov v Občini Rečica ob Savinji znaša 0,0056 EUR/kg brez DDV in 0,0061 EUR/kg z DDV.
V. 
Izvajalec gospodarskih javnih služb na območju Občine Rečica ob Savinji, JP Komunala d.o.o. Mozirje, na osnovi Sklepa o oblikovanju cen izvajanja storitev javnih služb in cen za uporabo infrastrukture v Občini Rečica ob Savinji, oblikuje cenik s potrjeno ceno. Cenik objavi na krajevno običajen način in na svoji spletni strani.
VI. 
Sklep o oblikovanju cen izvajanja storitev javnih služb in cen za uporabo infrastrukture v Občini Rečica ob Savinji se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi; cene se uporabljajo od 1. 8. 2020 dalje.
Št. 354-0008/2020-2
Rečica ob Savinji, dne 30. junija 2020
Županja 
Občine Rečica ob Savinji 
Ana Rebernik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti