Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2020 z dne 31. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2020 z dne 31. 7. 2020

Kazalo

2027. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka drugih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Dolenjske Toplice – SD OPN 2, stran 4556.

  
Na podlagi tretjega odstavka 273. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) in v povezavi s 50. in 60. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 8. členom Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 3/17) župan Občine Dolenjske Toplice objavlja
S K L E P 
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka drugih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Dolenjske Toplice – SD OPN 2 
1. člen 
Župan Občine Dolenjske Toplice odreja, da se javno razgrne dopolnjen osnutek Občinskega prostorskega načrta (v nadaljnjem besedilu: SD OPN 2) Občine Dolenjske Toplice, ki ga je izdelalo podjetje STRUKTURA, arhitekturna delavnica forme/vsebine pod št. projekta U1815-OPN.
2. člen 
Javna razgrnitev bo trajala od 31. julija do vključno 14. septembra 2020. Na javni obravnavi bosta pripravljavec in izdelovalec o vsebinah SD OPN 2 in razgrnjenem gradivu podala podrobnejše obrazložitve in pojasnila.
3. člen 
Gradivo bo v času trajanja javne razgrnitve razgrnjeno v prostorih občinske uprave Občine Dolenjske Toplice, Sokolski trg 4 v Dolenjskih Toplicah. Gradivo bo dostopno za ogled v času uradnih ur občinske uprave. Dopolnjen osnutek SD OPN 2 je v času javne razgrnitve v digitalni obliki dostopen na spletnih straneh občine na naslovu www.dolenjske-toplice.si.
4. člen 
V okviru javne razgrnitve bo izvedena javna obravnava 10. septembra 2020 ob 17. uri v sejni sobi II. Kulturno kongresnega centra Dolenjske Toplice (2. nadstropje).
5. člen 
V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani, torej vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti, podajo pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu gradivu vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pa jih pošljejo na naslov: Občina Dolenjske Toplice, Sokolski trg 4, Dolenjske Toplice oziroma jih podajo ustno na zapisnik na javni obravnavi.
Rok za podajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve. Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov na dan pristanek na objavo teh podatkov v javno objavljenih stališčih. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.
Občina Dolenjske Toplice bo preučila vse pripombe in predloge javnosti ter do njih zavzela stališča, ki bodo objavljena na spletni strani Občine Dolenjske Toplice.
6. člen 
Ta sklep se objavi na spletni strani Občine Dolenjske Toplice in v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 3500-24/2018
Dolenjske Toplice, dne 21. julija 2020
Župan 
Občine Dolenjske Toplice 
Franc Vovk 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti