Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2020 z dne 31. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2020 z dne 31. 7. 2020

Kazalo

2022. Sklep o ugotovitvi javne koristi za ustanovitev služnosti in izvedbe odkupa zemljišč za gradnjo kolesarske povezave ob R2-420 Brežice–Dobova, stran 4519.

  
Na podlagi 12. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15, 10/18), 194. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 13. seji dne 9. 7. 2020 sprejel
S K L E P 
o ugotovitvi javne koristi za ustanovitev služnosti in izvedbe odkupa zemljišč za gradnjo kolesarske povezave ob R2-420 Brežice–Dobova 
1. 
(1) S tem sklepom se ugotovi obstoj javne koristi za ustanovitev služnosti in izvedbe odkupa v javno korist na zemljiščih ob kategorizirani državni cesti R2-420 Brežice–Dobova, na katerih bo Občina Brežice v okviru vzdrževalnih del v javno korist gradila nujno potrebno kolesarsko povezavo Brežice–Dobova s pripadajočimi ureditvami skladno s projektom št. 18175-00 »Izgradnja kolesarskih povezav in ureditev ceste R2-420/1335 Brežice–Dobova od km 0,000 do km 4,700«, PZI, ki ga je v maju 2019 izdelalo podjetje Savaprojekt d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško.
(2) Na podlagi Dopolnitve št. 1 k Dogovoru za razvoj regije Posavje, ki sta jo sklenila Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Razvojni svet regije Posavje dne 27. 7. 2018 je projekt kolesarske povezave ob R2-420 Brežice–Dobova uvrščen v prednostno naložbo Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti.
(3) Javna korist za ustanovitev služnosti in izvedbo odkupa velja tudi za zemljišča, ki nastanejo s parcelacijo zemljišč iz točke 3. tega sklepa in na katera se bo posegalo z gradnjo po projektu št. 18175-00 »Izgradnja kolesarskih povezav in ureditev ceste R2-420/1335 Brežice–Dobova od km 0,000 do km 4,700«.
2. 
Na celotnem območju Občine Brežice je skladno z določilom trinajste alineje 72. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Brežice (Uradni list RS, št. 41/19, uradno prečiščeno besedilo) ne glede na namensko rabo zemljišča, dopustno investicijsko vzdrževanje cest kamor se uvršča tudi izboljšave povezane z varnostjo, kot je umestitev kolesarske steze v območje cestnega sveta.
3. 
Zemljišča iz prvega odstavka točke 1. so določena v prilogi, ki je sestavni del tega sklepa.
4. 
Lastninska pravica na zemljiščih se obremeni s trajno služnostjo v javno korist. Kolikor bo prišlo do sklenitve zemljiškoknjižno sposobnih prodajnih pogodb, se služnostna pravica iz obremenjenih nepremičnin izbriše.
5. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-91/2017
Brežice, dne 10. julija 2020
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti