Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2020 z dne 31. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2020 z dne 31. 7. 2020

Kazalo

2021. Sklep o ugotovitvi javne koristi za ustanovitev služnosti in izvedbe odkupa zemljišč za gradnjo kolesarske povezave ob R2-419 Brežice–Krška vas in Brežice–Čatež ob Savi, stran 4518.

  
Na podlagi 12. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15, 10/18), 194. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 13. seji dne 9. 7. 2020 sprejel
S K L E P 
o ugotovitvi javne koristi za ustanovitev služnosti in izvedbe odkupa zemljišč za gradnjo kolesarske povezave ob R2-419 Brežice–Krška vas in Brežice–Čatež ob Savi 
1. 
(1) S tem sklepom se ugotovi obstoj javne koristi za ustanovitev služnosti in izvedbe odkupa v javno korist na zemljiščih ob kategorizirani državni cesti R2-419 Brežice–Krška vas in Brežice–Čatež ob Savi (cestni odsek R2-419/1206 Krška vas–Čatež ob Savi), na katerih bo Občina Brežice v okviru vzdrževalnih del v javno korist gradila nujno potrebno kolesarsko povezavo Brežice–Krška vas in Brežice–Čatež ob Savi s pripadajočimi ureditvami skladno s projektom št. P-2018/60 »Izgradnja kolesarskih povezav in ureditev ceste R2-419/1206 Krška vas–Čatež ob Savi od km 10+500 do km 12+125«, PZI, maj 2020, izdelalo podjetje GPI d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto.
(2) Na podlagi Dopolnitve št. 1 k Dogovoru za razvoj regije Posavje, ki sta jo sklenila Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Razvojni svet regije Posavje dne 27. 7. 2018 je projekt kolesarske povezave ob R2-419 Brežice–Krška vas in Brežice–Čatež ob Savi uvrščen v prednostno naložbo Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti.
(3) Javna korist za ustanovitev služnosti in izvedbo odkupa zemljišč velja tudi za zemljišča, ki nastanejo s parcelacijo zemljišč iz točke 3. tega sklepa in na katera se bo posegalo z gradnjo po projektu št. P-2018/60 »Izgradnja kolesarskih povezav in ureditev ceste R2-419/1206 Krška vas–Čatež ob Savi od km 10+500 do km 12+125«, PZI, maj 2020, izdelalo podjetje GPI d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto.
2. 
Na celotnem območju Občine Brežice je skladno z določilom trinajste alineje 72. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Brežice (Uradni list RS, št. 41/19, uradno prečiščeno besedilo) ne glede na namensko rabo zemljišča, dopustno investicijsko vzdrževanje cest kamor se uvršča tudi izboljšave povezane z varnostjo, kot je umestitev kolesarske steze v območje cestnega sveta.
3. 
Zemljišča iz 1.točke tega sklepa na katera se bo poseglo z gradnjo v javno korist so parcelne št. 181/1, 181/4, 181/2, 184/4, 185/3, 177/1, 186, 174/2 173/2, 171/2, 170/2, 169/2, 194/2, 195/1, 195/2, 196/2, 159/3, 196/3, 196/1, 159/2, 159/4, 199/4, 158/2, 198/2, 199/2, 200/16, 155/4, 1916, 1904, 71/33, 71/34, 71/32, 71/8, 199/7, 201/3, 158/1, 172/3, 173/1, 200/7 in 1908, vse v k.o. 1306 Čatež.
4. 
Lastninska pravica na zemljiščih se trajno obremeni s služnostjo v javno korist. Kolikor bo prišlo do sklenitve zemljiškoknjižno sposobnih prodajnih pogodb, se služnostna pravica iz obremenjenih nepremičnin izbriše.
5. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-89/2017
Brežice, dne 10. julija 2020
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti