Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2020 z dne 31. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2020 z dne 31. 7. 2020

Kazalo

2017. Odlok o spremembah Odloka o določitvi plovbnega režima na reki Savi na območju akumulacijskega bazena hidroelektrarne Brežice, stran 4516.

  
Na podlagi 4. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A, 10/04 – odl. US, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15, 49/20 – ZIUZEOP, 65/20, 65/20 – ZPKEPS-1D, 80/20 – ZIUOOPE), drugega odstavka 4. člena in 13. člena Zakona o plovbi po celinskih vodah (Uradni list RS, št. 30/02, 110/02 – ZGO-1, 29/17 – ZŠpo-1 in 41/17 – PZ-G), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 27/17 – ZPro, 73/19 – odl. US), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE) ter 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 13. redni seji dne 9. 7. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o določitvi plovbnega režima na reki Savi na območju akumulacijskega bazena hidroelektrarne Brežice 
1. člen 
Drugi odstavek 3. člena Odloka o določitvi plovbnega režima na reki Savi na območju akumulacijskega bazena hidroelektrarne Brežice (Uradni list RS, št. 68/18) se spremeni tako, da glasi:
»(2) Območja iz prvega odstavka tega člena upravljalec pristanišč in vstopno-izstopnih mest ustrezno označi s predpisanimi znaki.«
Tretji odstavek 3. člena se spremeni tako, da glasi:
»(3) Grafični prikaz območij iz prvega odstavka tega člena je priloga 1 odloka. Območja se ustrezno označijo s tablami.«
2. člen 
V prvem odstavku 5. člena se besedilo »Zavod za šport Brežice« nadomesti z besedilom »Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o.«.
3. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 374-1/2016
Brežice, dne 10. julija 2020
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti