Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2020 z dne 27. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2020 z dne 27. 7. 2020

Kazalo

1995. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 4416.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12-ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št.61/17) ter 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 31/17) je Občinski svet Občine Litija na 11. redni seji dne 13. julija 2020 sprejel
S K L E P 
o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
I. 
S tem sklepom preneha status grajenega javnega dobra lokalnega pomena na naslednjih nepremičninah, ki so v lasti Občine Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija:
– k.o. 1835 Hotič: 1578/4,
– k.o. 1832 Kresnice: 1049/3.
II. 
Sprejem tega sklepa bo podlaga za izdajo ugotovitvene odločbe, ki jo bo na podlagi tega sklepa po uradni dolžnosti izdala občinska uprava Občine Litija.
Občinska uprava Občine Litija bo po pravnomočnosti ugotovitvene odločbe o prenehanju statusa grajenega javnega dobra pristojnemu sodišču podala predlog, da se pri nepremičninah iz prve točke tega sklepa iz zemljiške knjige izbriše zaznamba grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
III. 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-41/2013-307
Litija, dne 13. julija 2020
Župan 
Občine Litija 
Franci Rokavec 

AAA Zlata odličnost