Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2020 z dne 27. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2020 z dne 27. 7. 2020

Kazalo

1993. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Litija, stran 4409.

  
Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl US, 46/15 in 10/18), Pravilnika o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih (Uradni list RS, št. 49/97 in njegove dopolnitve) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 31/17) je Občinski svet Občine Litija na 11. redni seji dne 13. 7. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembi in dopolnitvi Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Litija 
1. člen 
V Odloku o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Litija (Uradni list RS, št. 77/15) (v nadaljevanju odlok), se besedilo 4. člena spremeni tako, da se glasi:
»Lokalne ceste (LC) med naselji znotraj občine in med naselji v občini in naselji v drugih občinah so:
Zap. št.
Cesta
Odsek
Začetek odseka
Opis
Konec odseka
Dolžina [m]
Vrsta prometa
Preostala dolžina v sosednji občini [m]
1.
069030
069031
C 069020
Slap.–Jev.–Kres–Litija
C G2 108
15.539
V
3.617 Dol pri Ljubljani
2.
208010
208011
C G2 108
G2 108–Zapodje–Hrib
C 263400
4.388
V
3.572 Moravče
3.
208020
208021
C R3 921
Klanec–Geoss
Z GEOSS
913
V
 
4.
208020
208022
O 208021
Geoss–Zapodje
C 208010
2.641
V
 
5.
208030
208031
C R3 921
Vače–Klenik
O 708131
853
V
 
6.
208040
208041
C R3 921
Vače–Podbukovje
C 480160
6.344
V
711 Zagorje ob Savi
7.
208050
208051
C 208060
Boltija–Vače
C R3 921
4.041
V
 
8.
208060
208061
C 208070
Ponoviče–Spodnji Hotič
C G2 108
3.546
V
 
9.
208070
208071
C G2 108
Litija–Sava
C G2 108
7.496
V
 
10.
208080
208081
C R2 416
Jeze–Zagorica–Breg
C G2 108
1.413
V
184 Šmartno pri Litiji
11.
208090
208091
C R2 416
Grbin–Pleskovec
C 208080
590
V
 
12.
208090
208092
C 208080
Plesk.–Grad. Laze–Jabla
C R2 417
1.041
V
2.186 Šmartno pri Litiji
13.
208100
208101
C 208090
Grad. Laze–Mamolj
O 708511
2.429
V
4.032 Šmartno pri Litiji
14.
208100
208102
O 708511
Mamolj–V.Preska
C R3 665
4.450
V
 
15.
208110
208111
C R3 665
Sopota–Polšnik–Pasjek
C G2 108
8.742
V
 
16.
208120
208121
C G2 108
Renke–Vodenik
O 708341
3.081
V
 
17.
208120
208122
O 708341
Vodenik–Preverg–Polšnik
C 208110
3.594
V
 
18.
208130
208131
C 208140
Čeplje–V. Preska
C R3 665
4.151
V
 
19.
208140
208141
C R3 665
Sopota–Dole–Brezo–Gabro
C R2 417
10.542
V
 
20.
208140
208142
C R2 417
R2 417–Brezje–R3 652
C R3 652
3.002
V
 
21.
208160
208161
C 208140
Kraje–Zavrh–Zagozd–Vaht
C 425310
2.297
V
 
22.
208170
208171
C R3 665
Murnov Graben
C 425310
2.222
V
 
23.
208190
208191
C R2 417
Javorski Pil–Gobnik–Mor
C R2 417
5.511
V
 
24.
208240
208241
C 208320
Litija–Šmartno
C R2 416
793
V
543 Šmartno pri Litiji
25.
208250
208251
C 208240
Litija–Zavrstnik
C R3 645
1.123
V
449 Šmartno pri Litiji
26.
208270
208271
C 213070
Beden–V. Vrh (Temelj)
O 710251
3.691
V
 
27.
208280
208281
C G2 108
Kresnice
C 213070
615
V
 
28.
208280
208282
C 213070
Kresnice–Golišče–Jevnic
C 213070
10.436
V
 
29.
208280
208283
C 213070
Jevnica–Senožeti
C G2 108
472
V
118 Dol pri Ljubljani
30.
208290
208291
C 213030
Jevnica–Mala Štanga
O 709931
753
V
1.218 Ljubljana, 
3.576 Šmartno pri Litiji
31.
208300
208301
C 426110
Poljane–Gabrsk.Gor–Mora
C 208190
4.182
V
2.068 Šmartno pri Litiji
32.
208310
208311
C R2 417
Cerovica–Bukovica–D. Brd
C 208100
1.486
V
3.708 Šmartno pri Litiji
33.
208820
208821
C 208040
Kunšt Mlin–Kobiljek–Sav
C 208070
3.582
V
 
34.
208900
208901
C 208120
LC 208120–Konjšica
Z CERKEV
1.591
V
 
35.
208910
208911
C R3 652
Tlaka–Krž. pri Čatežu
O 710904
2.934
V
 
36.
208920
208921
C G2 108
G2 108–Zg. Hotič
C G2 108
1.222
V
 
37.
213030
213036
C 213040
Trebeljevo–Tuji Grm–Jev
C 208280
3.555
V
2.162 Ljubljana
38.
263400
263401
C R2 415
Moravče–Zgornje Ribče
C G2 108
1.088
V
5.520 Moravče
39.
263400
263402
C 263400
Zg. Ribče–Sp. Ribče
C G2 108
955
V
 
40.
263750
263751
C R2 415
Gora Pri Pečah–Klanec
C 208020
1.002
V
1.580 Moravče
41.
425220
425221
C R2 417
Migolica–G. Ravne
C R3 652
1.537
V
3.729 Mirna
42.
425300
425302
C 452310
Šentrupert–Draga–Dole
C 208140
5.294
V
4.700 Šentrupert
43.
425310
425313
C 425300
Ravne–Gradišče–Dole
C 208140
10.204
V
4.220 Šentrupert
44.
480170
480171
C 480160
Podkrnica–Sava
C 208070
354
V
4.679 Zagorje ob Savi
Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Občini Litija znaša 155.695 m (155,695 km).«
2. člen 
Besedilo 5. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Lokalne ceste v Občini Litija razvrščene v podkategorije, so:
– zbirne mestne ali zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ):
Zap. št.
Cesta
Odsek
Začetek odseka
Opis
Konec odseka
Dolžina [m]
Vrsta prometa
Preostala dolžina v sosednji občini [m]
1.
208320
208321
C G2 108
Ul. Mire Pregljeve–Grbin
C R2 416
802
V
 
2.
208330
208331
C G2 108
Nadvoz–Kidričeva–Graška
C 208340
1.876
V
 
3.
208340
208341
C 208330
Bevkova
C 208350
584
V
 
4.
208350
208351
C 208330
Predilniška–Graška
C G2 108
1.610
V
 
5.
208360
208361
C 213070
Trg Svobode–Valvazor. Tr
C 208320
326
V
 
6.
208370
208371
C 208320
Cesta Kom. Staneta
C R2 416
435
V
 
7.
208380
208381
C R2 416
Partizanska Pot
C 208240
758
V
 
Skupna dolžina zbirnih mestnih in zbirnih krajevnih cest (LZ) v Občini Litija znaša 6.391 m (6,391 km).
– mestne ali krajevne ceste (s skrajšano oznako LK):
Zap. št.
Cesta
Odsek
Začetek odseka
Opis
Konec odseka
Dolžina [m]
Vrsta prometa
Preostala dolžina v sosednji občini [m]
1.
208390
208391
C R2 416
Grbinska Cesta
Z HŠ 66A
199
V
 
2.
208400
208401
C R2 416
Ježa
C 208090
588
V
 
3.
208400
208402
C 208400
Močvirnice
C R2 416
260
V
 
4.
208410
208411
C R2 416
Ježa
C 208400
334
V
 
5.
208420
208421
C R2 416
Brodarska Ulica
C G2 108
313
V
 
6.
208420
208422
C 208420
Brodarska Ul.–Priklj.
C G2 108
71
V
 
7.
208420
208423
C 208370
CKS–Brodarska
C 208420
101
V
 
8.
208420
208424
C G2 108
Savska cesta 5
Z HŠ 5
349
V
 
9.
208430
208431
C 208440
Ulica Solidarnosti
Z HŠ 1
114
V
 
10.
208440
208441
C 208370
Ulica Luke Svetca
C 208450
99
V
 
11.
208450
208451
C 208440
Maistrova Ulica
Z HŠ 3
194
V
 
12.
208460
208461
C 208240
Sitarjevška cesta
C 208250
438
V
 
13.
208460
208462
C 208460
Sitarjevška cesta 41
Z HŠ 41
94
V
 
14.
208470
208471
C 208360
Frtica I
C 208320
118
V
 
15.
208470
208472
C 208470
Frtica II
C 208240
249
V
 
16.
208480
208481
C 208070
Trg Na Stavbah I
C 208070
420
V
 
17.
208480
208482
C 208480
Trg Na Stavbah II
C 208480
173
V
 
18.
208480
208483
C 208480
Trg Na Stavbah III
C 208480
151
V
 
19.
208490
208491
C 208480
Parmova Ulica
C 208500
171
V
 
20.
208500
208501
C G2 108
Cankarjeva Ulica
Z HŠ 4
196
V
 
21.
208500
208502
C 208500
Cankarjeva Ul.–Priklj
C G2 108
33
V
 
22.
208510
208511
C 208330
Cesta Zasavskega Bat.I
C 208510
369
V
 
23.
208510
208512
C 208330
Cesta Zasavskega Bat.II
Z PREDIL
304
V
 
24.
208520
208521
C 208580
Vegova Ulica
C 208330
152
V
 
25.
208530
208531
C 208580
Gubčeva Ulica I
C 208570
185
V
 
26.
208540
208541
C 208580
Badjurova Ulica
C 208570
161
V
 
27.
208550
208551
C 208580
Loška Ulica
C 208570
172
V
 
28.
208560
208561
C 208580
Prečna Ulica
C 208570
292
V
 
29.
208570
208571
C 208330
Na Dobravi
C 208550
233
V
 
30.
208580
208581
C 208330
Prisojna Ulica
C 208550
331
V
 
31.
208590
208591
C 208340
Grumova Ulica
C 208600
205
V
 
32.
208600
208601
C 208330
Marokova Pot I
C 208340
217
V
 
33.
208600
208602
C 208340
Marokova Pot II
C 208350
462
V
 
34.
208610
208611
C 208330
Prvomajska Ulica
Z HŠ 3
131
V
 
35.
208620
208621
C 208330
Ulica Dušana Kvedra
C 208340
375
V
 
36.
208620
208622
C 208630
Ulica D.Kvedra–Povezava
C 208620
102
V
 
37.
208630
208631
C 208350
Predilniška Ulica
C 208600
279
V
 
38.
208630
208632
C 208640
Predilniška Ul–Povezava
C 208630
84
V
 
39.
208640
208641
C 208350
Topilniška Ulica
C 208350
148
V
 
40.
208650
208651
C 208600
Na Gričku
Z HŠ 7
87
V
 
41.
208660
208661
C 208600
Naselje 25. maja I
C 208600
170
V
 
42.
208660
208662
C 208660
Naselje 25. maja II
C 208600
155
V
 
43.
208660
208665
C 208600
Naselje 25. maja V
O 708002
88
V
 
44.
208670
208672
C 208330
Graška Cesta (Zajc)
C 208330
327
V
 
45.
208680
208681
C 208380
Ulica Bratov Poglajen I
C 208380
231
V
 
46.
208680
208682
C 208380
Ulica Brat. Poglajen II
Z HŠ 23
100
V
 
47.
208680
208683
C 208380
Partizanska Pot I
Z HŠ 54A
162
V
 
48.
208680
208684
C 208380
Partizanska Pot II
C 208320
297
V
 
49.
208700
208701
C 208510
Predilnica–Praprošče
Z ŽEL.P.
631
V
 
50.
208830
208831
C G2 108
Jerebova Ul
C 208360
99
V
 
51.
208840
208841
C 208340
Proti Šoli
Z ŠOLA
178
V
 
Skupna dolžina mestnih in krajevnih cest (LK) v Občini Litija znaša 11.392 m (11,392 km).«
3. člen 
Besedilo 6. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Javne poti (JP) v Občini Litija, v naseljih občine in med naselji so:
Zap. št.
Cesta
Odsek
Začetek odseka
Opis
Konec odseka
Dolžina [m]
Vrsta prometa
Preostala dolžina v sosednji občini [m]
1.
569530
569531
C 069030
Slapničar
C 069030
205
V
1.196 Dol pri Ljubljani
2.
708000
708001
C 208660
Naselje 25. maja III
Z HŠ 14
61
V
 
3.
708000
708002
C 208660
Naselje 25. maja IV
Z HŠ 13
45
V
 
4.
708010
708011
C 263400
LC263400–Smrk.–LC263400
Z HŠ 31
284
V
 
5.
708020
708021
C 263400
Sp. Ribče–Zg. Prekar
C 208010
890
V
1.500 Moravče
6.
708020
708022
C 263400
Ribče 34d
Z HŠ 34d
231
V
 
7.
708030
708031
C 208920
Zg. Hotič–Ravne
C 208010
434
V
 
8.
708030
708032
O 708031
Zg. Hotič
Z HŠ 2E
283
V
 
9.
708040
708042
C 208920
Zg. Hotič–Vajdič
Z HŠ 42
88
V
 
10.
708040
708043
C 208920
Varna pot Zg.–Sp. Hotič
Z p859/2
617
P
 
11.
708040
708044
C 208920
Zgornji Hotič 11B
Z HŠ 11B
177
V
 
12.
708040
708045
O 708044
Zgornji Hotič 10D
Z HŠ 10D
184
V
 
13.
708050
708051
C G2 108
Sp. Hotič–Bitiče–Jesenj
C 208010
3.330
V
 
14.
708050
708052
O 708051
Sp. Hotič
Z HŠ 45
164
V
 
15.
708050
708053
O 708051
Bitiče
Z HŠ 3
141
V
 
16.
708050
708054
C RT 921
Sp. Hotič–Gradišek
Z NH
240
V
 
17.
708060
708061
C 208060
LC 208060–Krhličje
C 208060
665
V
 
18.
708070
708071
C 208060
LC 208060–Konj
Z HŠ 7
719
V
 
19.
708080
708081
C 208020
Klanec–Sela
C 208020
1.836
V
 
20.
708080
708082
O 708081
Klanec–Sp. Slivna
C 208020
428
V
 
21.
708090
708091
C 208020
Sp. Slivna–Zg. Slivna
Z HŠ 19
1.891
V
 
22.
708100
708101
C 263750
LC 263750–Strmca–Tr 921
C R3 921
1.066
V
 
23.
708110
708111
C R3 921
R3 921–Mačkov
C R3 921
602
V
 
24.
708110
708112
C R3 921
R3 921–C 263750
C 263750
626
V
 
25.
708120
708121
C R3 921
Vače–Lošce (Spodaj)
Z HŠ 49
966
V
 
26.
708120
708122
O 708121
Vače–Lošce (Zgoraj)
Z HŠ 86E
287
V
 
27.
708120
708123
C R3 921
Vače 1
O 708121
71
V
 
28.
708120
708124
O 708123
Vače 2
Z HŠ 36
116
V
 
29.
708120
708125
O 708124
Vače 3
Z p.99/8
50
V
 
30.
708130
708131
C 208040
Hrastje–Klenik
C 208030
1.466
V
 
31.
708130
708132
C 208030
Klenik–Vovše
Z HŠ 6
3.689
V
 
32.
708130
708133
C 208030
Vače 48a
Z HŠ 48A
182
V
 
33.
708130
708134
C 208030
Klenik 1b
Z HŠ 1b
47
V
 
34.
708140
708141
C 208040
Sp. Laze–Zg. Laze
Z HŠ 13
864
V
 
35.
708150
708151
C R3 921
Tr 921–Tolsti Vrh
Z HŠ 12
1.406
V
 
36.
708150
708152
O 708151
Globodol
Z HŠ 85
688
V
 
37.
708160
708161
C 208070
Mačkovina–Cirkuše–Potok
C 208040
4.851
V
 
38.
708170
708171
O 708161
JP 708160–Boltija
C 208050
914
V
 
39.
708180
708181
O 708161
Zajc
Z GC
507
V
 
40.
708180
708182
O 708181
Cirkuše–Zakrajšek
Z HŠ 23
2.274
V
 
41.
708190
708191
O 708161
Zahrib–Kobiljek
C 208820
701
V
 
42.
708200
708201
C 208070
Žel. postaja Sava
C 208070
210
V
 
43.
708210
708211
C 208040
LC 208040–Široka Set
Z CERKEV
935
V
 
44.
708210
708212
C 208040
Podbukovje pri Vačah 8
Z HŠ 8
175
V
 
45.
708220
708221
C R3 921
Vače–Novo Naselje
C R3 921
390
V
 
46.
708220
708222
O 708221
Vače–Novo naselje
Z NH
175
V
 
47.
708220
708223
C R3 921
Vače vezna
C 208040
94
V
 
48.
708230
708231
C 208040
LC 208040–Praprotnik
Z HŠ 15
190
V
 
49.
708240
708241
C 208070
LC 208070–Grad Ponovi
Z GRAD
314
V
 
50.
708250
708251
C 208070
LC 208070–LC 208050
C 208050
1.319
V
 
51.
708260
708261
C 208070
LC 208070–Tori
Z HŠ 4
301
V
 
52.
708260
708262
C 208070
V Vasi
Z HŠ 17B
214
V
 
53.
708270
708271
O 708501
708501–Grčan
Z NH
2.371
V
 
54.
708280
708281
C 208080
Breg–Tenetiše
C 208090
1.042
V
 
55.
708280
708282
O 708281
Novo naselje Breg
Z HŠ 27F
275
V
 
56.
708280
708283
O 708281
Tenetiše 1
Z HŠ 12
207
V
 
57.
708280
708284
O 708281
Tenetiše 2
C 208090
430
V
 
58.
708290
708291
C G2 108
G2 108–Trinkavs–Ognišar
O 708501
5.346
V
 
59.
708300
708301
C G2 108
Sp. Log I
C G2 108
477
V
 
60.
708300
708302
O 708301
Sp. Log II
Z HŠ 59
286
V
 
61.
708310
708311
C G2 108
Renke–Kleviše
C 208110
2.383
V
 
62.
708320
708321
O 708311
St. Laze–Šumnik–Polšnik
C 208110
2.543
V
 
63.
708330
708331
C 208120
Smrekar–Ravne
Z HŠ 1
1.684
V
 
64.
708340
708341
C 208120
Vodenik–Ravne
O 708331
934
V
 
65.
708340
708342
C 208120
Vodenik–odcep Ubar
Z GC
249
V
 
66.
708360
708361
O 710321
Prevalca–Vrdjan
Z HŠ 30
2.472
V
 
67.
708370
708371
C 708360
Vrdjan–Meja–Rodež
Z GC
911
V
 
68.
708380
708381
O 710321
Preval–Vrtače–Sp. Šklend
Z HŠ 26
3.088
V
 
69.
708390
708392
C 208900
Konjšica–Dolanc–Kraje
O 708381
3.940
V
 
70.
708390
708393
O 708392
Odcep Dolanc
Z HŠ 35
575
V
 
71.
708400
708401
C 208070
Sava–Leše
Z HŠ 12
3.283
V
 
72.
708410
708411
C 208120
Sušje–Gričar
O 981091
2.417
V
 
73.
708420
708421
O 708411
Sušje–Stranski Vrh
O 708441
1.225
V
 
74.
708430
708431
O 708441
L. Koča–Koprivnik–Sušje
Z HŠ 34A
614
V
 
75.
708440
708441
C 208110
Polšnik–St. Vrh–Padež
C 480140
3.378
V
236 Zagorje ob Savi
76.
708450
708451
C 208110
LC 208110–Glinjek
Z HŠ 1
584
V
 
77.
708460
708461
C R3 665
Sopota–Borovak–V. Preska
C 208130
1.764
V
 
78.
708470
708471
C R3 665
V. Peska–Zglavnica
Z HŠ 12
1.934
V
 
79.
708480
708481
C 208100
Savšek–Slop
C 208110
2.145
V
 
80.
708480
708482
C 208100
LC 208100–JP 708480
O 708481
685
V
 
81.
708490
708491
C 208100
Prelesje
Z HŠ 7
290
V
 
82.
708500
708501
C 208100
Zg. Mamolj–Ognišar
O 708291
2.424
V
 
83.
708510
708511
C 208100
Sp. Mamolj
Z HŠ 2
845
V
 
84.
708520
708521
C 208110
Polšnik–Seruč–Pasjek
C 208110
5.291
V
 
85.
708520
708522
O 708521
Mamolj
Z HŠ 29
446
V
 
86.
708530
708531
C 208110
Tepe–Žamboh
C 208110
947
V
 
87.
708540
708541
C 208110
Fele
Z HŠ 2
309
V
 
88.
708550
708551
C R3 665
R3 665–Kovaček
Z HŠ 2
1.119
V
 
89.
708560
708561
C 208120
Preveg–Gričar
Z HŠ 6
483
V
 
90.
708570
708571
C 208110
Polšnik–Dolar
Z HŠ 20
331
V
 
91.
708580
708581
C 425310
Prelesj–Dobje–JP 708590
O 708591
1.937
V
 
92.
708590
708591
C 425310
Prelesje–Ježevec–Meja O
C 425310
2.653
V
1.186 Šentrupert
93.
708620
708621
C 425310
Podstr.–Javorje–Gradišč
C 425310
3.927
V
 
94.
708620
708622
O 708621
Javorje
Z HŠ 13
259
V
 
95.
708630
708631
O 708621
JP 708620–Sadež
Z HŠ 23
875
V
 
96.
708630
708632
O 708621
JP 708620–HŠ 22
Z HŠ 22
579
V
 
97.
708640
708641
O 708621
JP 708620–Gorenc
Z HŠ 14
509
V
 
98.
708650
708651
O 708621
JP 708620–Mlake
Z HŠ 19
1.166
V
 
99.
708660
708661
O 708651
JP 708620–Mlake(Zgoraj)
Z HŠ 20
303
V
 
100.
708670
708671
C 425310
LC 425310–Bobneči Vrh
Z HŠ 8
1.804
V
 
101.
708680
708681
C 425310
LC 425310–Predlog
Z HŠ 6
517
V
 
102.
708690
708691
C 425310
Radgonica–Selšek
Z HŠ 6
941
V
 
103.
708700
708701
C R3 665
Radgonica–Sopota
Z GC
1.366
V
 
104.
708710
708711
C R3 665
R3 665–Lamovje
Z HŠ 7
631
V
 
105.
708720
708721
C 208170
M.Graben–Ramovš–Dobovic
C 425310
1.947
V
 
106.
708730
708731
C 425310
LC 425310–Borje
Z CERKEV
344
V
 
107.
708740
708741
C 425310
LC 425310–Božičev Mlin
O 708752
1.659
V
 
108.
708750
708751
C 425310
LC 425310–Berin
Z HŠ 8
768
V
 
109.
708750
708752
O 708751
Berin–LC208140
C 425310
864
V
 
110.
708760
708761
O 708752
JP708750–L. Koč–LC208140
C 425310
564
V
 
111.
708760
708762
C 208140
LC 208140–Sp. Jelenje
Z HŠ 31
526
V
 
112.
708770
708771
C 425300
Dole–Suhadole–Selce
C 425300
2.605
V
 
113.
708770
708772
O 708771
Rogovila–Slavina
Z HŠ 4
439
V
 
114.
708770
708773
C 425300
LC–Rogovila
O 708771
326
V
 
115.
708770
708774
O 708771
Odcep Gradišče
Z MLAKA
294
V
 
116.
708780
708781
C 425300
Dole–Brdo
Z HŠ 9
2.573
V
 
117.
708790
708791
C 425300
LC 425300–Hude Ravne
Z HŠ 5
899
V
 
118.
708790
708792
O 708791
Hude Ravne
Z HŠ 8
110
V
 
119.
708810
708811
C 208140
Dole–Prevale
Z HŠ 2
2.424
V
 
120.
708810
708812
O 708811
Pasji vrh
Z HŠ 17
92
V
 
121.
708820
708821
C 208140
Pipančkov Mlin
Z MLIN
1.000
V
 
122.
708830
708831
C 208130
Križe–V. Goba–Fajdiga
C R3 665
3.140
V
 
123.
708840
708841
O 708831
V. Goba–Gadnje–Javo–Pil
C R2 417
3.667
V
 
124.
708840
708842
O 708831
Velika Goba
Z HŠ 2A
113
V
 
125.
708850
708851
C 208130
M. Goba
Z HŠ 8
764
V
 
126.
708860
708861
C 208130
Preženjske Njive–Bistri
Z HŠ 6
1.189
V
 
127.
708870
708871
O 708881
Bistrica–G. Jelenje–Kraj
C 208140
3.677
V
 
128.
708880
708881
C 208140
LC 208140–Bistrica
Z HŠ 8
1.639
V
 
129.
708890
708891
C 208140
Sp. Jelenje–G. Jelenje
O 708871
1.625
V
 
130.
708890
708892
O 708871
G. Jelenje–D. cesta
C R3 665
872
V
 
131.
708890
708893
O 708891
Sp. Jelenje
O 708891
183
V
 
132.
708900
708901
C 208140
Dole–Kal
C 425310
232
V
 
133.
708900
708902
C 208140
Dole KGZ
C 208140
204
V
 
134.
708910
708911
C R3 665
Ljubež
Z HŠ 4
627
V
 
135.
708930
708931
O 708941
Kamni Vrh
C 208300
2.004
V
 
136.
708930
708932
O 708931
Gobnik 2
Z HŠ 24
884
V
 
137.
708940
708941
C 208190
Cerkno–Laze–Gobnik
Z HŠ 3
1.654
V
 
138.
708950
708951
C 208300
Gabrje–Gora
Z HŠ 2
1.180
V
 
139.
708950
708952
O 708951
Gabrska Gora
C 208300
1.530
V
 
140.
708950
708953
C 208300
Kobile
O 708952
319
V
 
141.
708960
708961
C R3 652
Rs 652–Dule
Z HŠ 4
555
V
 
142.
708970
708971
C R3 652
Tlaka–Gabrovka I
C R2 417
2.824
V
 
143.
708970
708972
O 708971
Tlaka–Gabrovka II
O 709091
955
V
 
144.
708970
708973
C R3 652
Tlaka 11
Z HŠ 11
320
V
 
145.
708990
708991
C 208140
Kumpolje
Z HŠ 5
657
V
 
146.
709000
709001
C 208330
Kidričeva–Praprošče
Z HŠ 15
692
V
 
147.
709000
709002
O 709001
Odcep Proti Hš 1
Z HŠ 1
192
V
 
148.
709010
709011
C 425220
LC 425220–G. Ravne
Z HŠ 5
457
V
 
149.
709020
709021
C R2 417
Tihaboj–Brglez
Z HŠ 6
1.648
V
 
150.
709020
709022
C R2 417
Tihaboj 1
O 709021
132
V
 
151.
709020
709023
O 709022
Tihaboj 2
Z HŠ 23
108
V
 
152.
709020
709024
O 709022
Tihaboj 33
Z HŠ 33
971
V
 
153.
709030
709031
C R2 417
R2 417–Pečice
Z HŠ 8
1.070
V
 
154.
709040
709041
C R2 417
Tihaboj–Lukovec–Brinje
Z GC
1.466
V
 
155.
709040
709042
C R2 417
Odcep Tihaboj
Z KOZOL.
170
V
 
156.
709040
709043
O 709041
Odcep Lukovec
Z HŠ 5
98
V
 
157.
709040
709044
C R2 417
Tihaboj
Z HŠ 3
374
V
 
158.
709050
709051
C 208140
Simončič–Gabrovka
C R2 417
873
V
 
159.
709060
709061
C R2 417
R2 417–Korošec
Z HŠ 12
407
V
 
160.
709060
709062
O 709061
Gabrovka–Orešje
C 208140
652
V
 
161.
709060
709063
C 208140
Gabrovka 51
Z HŠ 51
256
V
 
162.
709060
709064
O 709063
Gabrovka 76–gabrovka 71
C 208140
405
V
 
163.
709060
709065
O 709061
Moravška gora 9
Z HŠ 9
221
V
 
164.
709070
709071
C 208140
Brez–Sp. Vodice
O 709081
329
V
 
165.
709070
709072
O 709081
Vodice–Roje–Klanec
C R2 417
4.384
V
 
166.
709070
709073
O 709072
Vodice
Z HŠ 11
285
V
 
167.
709070
709074
C R2 417
Klanec
Z HŠ 5
95
V
 
168.
709070
709075
O 709072
Podpeč pod Skalo
O 709121
1.006
V
 
169.
709080
709081
C 208140
M. Gor–Zg. Vodice–V. Goba
O 708831
4.035
V
 
170.
709080
709082
O 709081
Babja d.–Gabrovka
O 709101
1.291
V
 
171.
709080
709083
O 709081
Brezovo 26
Z HŠ 26
99
V
 
172.
709090
709091
C R2 417
Gabrovka–Mimo Blokov
C R2 417
453
V
 
173.
709090
709092
O 709091
Gabrovka–Odc. Pri Blokih
C R2 417
60
V
 
174.
709100
709101
C R2 417
Moravška Gora
C R2 417
1.318
V
 
175.
709110
709111
O 709072
Roje–Moravče
O 709121
545
V
 
176.
709110
709112
O 709072
Ozalj–Zg. njive–Roje
O 709111
488
V
 
177.
709120
709121
C R2 417
Moravče–Podpeč
Z HŠ 3
3.058
V
 
178.
709130
709131
O 709121
Hohovica–Štorovje
C R2 417
1.003
V
 
179.
709130
709132
O 709131
Hohovica 9
Z HŠ 9
179
V
 
180.
709130
709133
C R2 417
Moravče 36
Z HŠ 36
163
V
 
181.
709140
709141
C R2 417
Štorovje
Z HŠ 94
552
V
 
182.
709140
709142
C R2 417
Moravče 111
Z HŠ 111
186
V
 
183.
709140
709143
O 709141
Moravče 41a
C R2 417
403
V
 
184.
709150
709151
C 208190
LC 208190–N. Gora–Gobni
C 208190
2.439
V
 
185.
709150
709152
C 208190
Nova Gora
O 709151
757
V
 
186.
709260
709261
C 208210
Preska–Grmada–Cerovec
C 208190
605
V
2.374 Šmartno pri Litiji
187.
709710
709711
C 208260
Št. Poljane–Blaj–M. Štang
C 208290
2.587
V
2.161 Šmartno pri Litiji
188.
709820
709821
C R3 645
Zav–Šir. Hrib–Bedengrabe
C 208270
4.874
V
1.248 Šmartno pri Litiji
189.
709930
709931
C 208290
M.Štanga–Nace–LC 208290
C 208290
975
V
1.513 Šmartno pri Litiji
190.
709940
709941
O 709931
Mala Štanga–Golišče
C 208280
1.873
V
507 Šmartno pri Litiji
191.
709970
709971
C 208280
Naselje Golišče
C 208280
1.524
V
 
192.
709980
709981
C 213030
M. Dolga Noga–Jevnica
C 069030
2.816
V
 
193.
709980
709982
C 213030
Mala Dolga noga–Bitnic
Z HŠ 6
568
V
 
194.
709990
709991
C 069030
Kresniške Poljane
C 069030
901
V
 
195.
709990
709992
O 709991
K. poljane
Z HŠ 12B
204
V
 
196.
710010
710011
C 208280
Naselje Jevnica
Z HŠ 89
588
V
 
197.
710010
710012
O 710011
Jevnica–Mala Noga
O 709981
1.066
V
 
198.
710010
710013
O 710011
Jevnica–odcep
Z HŠ 69C
443
V
 
199.
710020
710021
C 208280
LC208280–Žel. Podh–Pošta
C 069030
336
V
 
200.
710030
710031
C 069030
Kresnice Mimo Blokov
C 069030
268
V
 
201.
710030
710032
C 069030
Kresnice Bloki
Z HŠ 92
61
V
 
202.
710040
710041
C 069030
Kresnice Zahodni Del
C 069030
379
V
 
203.
710050
710051
O 710041
LC 213070–Kos–Koncilja
Z HŠ 68
152
V
 
204.
710060
710061
C 208280
Zg. Kresni Vrh–Sp. Kres. V
C 069030
2.263
V
 
205.
710060
710062
O 710061
Zg. KresnI vrh–Sp. Kr. vrh
Z KRAŠNA
300
V
 
206.
710060
710063
O 710061
Kresniški vrh 26–25
O 710061
364
V
 
207.
710070
710071
C 069030
Srednji Kresniški Vrh
C 208280
1.768
V
 
208.
710080
710081
O 710061
JP710060–Tomši–JP710070
O 710071
707
V
 
209.
710090
710091
C 208280
Mimo Osnovne Šole
C 069030
807
V
 
210.
710090
710092
C 069030
Obvoznica Kresnice
Z TENIS
679
V
 
211.
710100
710101
C 069030
Trgovina–Vidic
O 710091
259
V
 
212.
710100
710102
O 710091
Kresnice 32–cerkev
Z CERKEV
186
V
 
213.
710100
710103
O 710091
Kresnice 25
Z HŠ 25A
108
V
 
214.
710100
710104
O 710103
Pešpot Kresnice 21
O 710101
127
P
 
215.
710100
710105
O 710104
Pešpot Kresnice 24
O 710031
74
P
 
216.
710110
710111
O 710061
JP 710061–Vodno Zajet
Z ZAJETJ
905
V
 
217.
710120
710121
C 208080
Breg Skozi Vas
C 708280
449
V
 
218.
710140
710141
C 208090
Gradiške Laze
Z HŠ 29
145
V
 
219.
710200
710201
C 069030
Podšentjur–Bajde
Z HŠ 16
1.352
V
 
220.
710210
710211
C 069030
Podšentjur–Kovkar
Z HŠ 17
1.227
V
 
221.
710220
710221
C 069030
Podšentjur–Cestnik
Z HŠ 4
912
V
 
222.
710230
710231
O 709821
JP 709820–Mahkovec
Z HŠ 3
475
V
 
223.
710240
710241
O 709821
JP 709820–Borštnar
Z HŠ 10
598
V
 
224.
710250
710251
C 208270
Temel–Zgonc
C 208270
1.217
V
 
225.
710250
710252
O 710251
Veliki Vrh 53
Z odc.53
119
V
 
226.
710250
710253
C 208280
Golišče 121
Z HŠ 121
787
V
 
227.
710250
710254
C 208280
Golišče 126
Z HŠ 126
192
V
 
228.
710260
710261
C 208270
Ostrež
Z HŠ 5
471
V
 
229.
710270
710271
C 208330
Litija–Zg. Log
O 710273
1.127
V
 
230.
710270
710272
C G2 108
Zgornji Log 31
Z HŠ 31
124
V
 
231.
710270
710273
C G2 108
Zgornji Log
O 710271
665
V
 
232.
710290
710291
C 208700
Praprošče–Semenič
Z HŠ 21
548
V
 
233.
710310
710311
C R2 417
R2 417–Mizarstvo Gabrov
Z HŠ 9B
395
V
 
234.
710320
710321
C 208120
Vodenik–Prevalca–Podkum
C 480150
1.890
V
846 Zagorje ob Savi
235.
710330
710331
C 208530
Gubčeva Ulica II
Z HŠ 6
44
V
 
236.
710340
710341
C 208600
Naselje 25. maja VI
Z HŠ 33
45
V
 
237.
710340
710342
C 208340
Bevkova ulica–vrtec
Z VRTEC
127
V
 
238.
710400
710402
C 208280
Kresnice 1b
Z HŠ 117
170
V
 
239.
710400
710403
C 208280
Kresnice 1c
Z HŠ 128
128
V
 
240.
710400
710404
C 208280
M. vežica Kresnice
Z VEŽICA
177
V
 
241.
710400
710405
C 208280
Kresnice 122
Z HŠ 122
247
V
 
242.
710400
710406
C 208280
Kresnice 84
Z HŠ 84
37
V
 
243.
710400
710407
C 208280
Kresnice 116
Z HŠ 116
105
V
 
244.
710410
710411
C 208040
Lebek
Z HŠ 14
449
V
 
245.
710420
710421
C 208040
Potok pri Vačah
Z HŠ 5
159
V
 
246.
710430
710431
C 208190
Gobnik 1
Z HŠ 25A
417
V
 
247.
710430
710432
C 208190
Gornji Gobnik
Z HŠ 16
423
V
 
248.
710440
710441
C R2 417
Moravče 21
Z HŠ 21
198
V
 
249.
710450
710451
C 208140
Brezovo 1
Z HŠ 10
141
V
 
250.
710450
710452
C 208140
Brezovo 2
Z HŠ 19
147
V
 
251.
710450
710453
O 709081
Brezovo 41
Z HŠ 41
201
V
 
252.
710460
710461
C 425310
Radgonica
C 425310
292
V
 
253.
710470
710471
C 208280
Roškov vrh
Z HŠ 53
385
V
 
254.
710480
710481
C 208280
Žumberger
Z HŠ 87
334
V
 
255.
710490
710491
C 208280
Golišče
C 208280
344
V
 
256.
710500
710501
C G2 108
Vernek 1
Z HŠ 5A
100
V
 
257.
710500
710502
C G2 108
Vernek 2
Z HŠ 2
122
V
 
258.
710510
710511
C R3 921
Vače–pokopališče
Z POKOPA
104
V
 
259.
710510
710512
C R3 921
Vače–zajetje
Z ZAJETJ
190
V
 
260.
710520
710521
C 208110
Zgornje Tepe 1
Z HŠ 57
459
V
 
261.
710520
710522
O 710521
Zgornje Tepe 2
Z HŠ 62
249
V
 
262.
710530
710531
O 710273
Zgornji Log II
Z HŠ 5
110
V
 
263.
710710
710711
C 208360
Pokopališka Pot I
C 208240
550
V
 
264.
710710
710712
O 710711
Pokopališka Pot II
C 208250
103
V
 
265.
710730
710731
C 208360
Rudarska Ul
O 710711
103
V
 
266.
710900
710902
C 208910
Čateška Gora–Križišče
Z RAZCEP
366
V
 
267.
710900
710903
C 208910
Čateška gora
Z HŠ 9
812
V
 
268.
710900
710904
C 208910
Kržišče
Z NH
93
V
 
269.
710910
710911
C 208380
Partizanska pot 10
Z HŠ 10
105
V
 
270.
710910
710912
C 208380
Partizanska pot 18d
Z HŠ 18d
60
V
 
271.
710920
710921
C 208010
Jesenje
Z HŠ 9A
199
V
 
272.
710930
710931
C 208250
Podsitarjevec
Z HŠ 46
106
V
 
273.
710940
710941
C 208190
Dolenji Gobnik
Z HŠ 1A
410
V
 
274.
710950
710951
C 208020
Ušenišč.–Cv.–Vrt–M. Sela
Z HŠ 5B
737
V
 
275.
710960
710961
C G2 108
Čistilna naprava
Z ČN
169
V
 
276.
764080
764081
C 208010
Dešen–Dašnik
C G2 108
152
V
2.085 Moravče
277.
764210
764211
C 263800
Zg. Gora–Meja–Sp. Slivna
C 208020
828
V
792 Moravče
278.
925420
925421
C R3 652
Kržišče pri Čatežu 3
C 208910
615
V
1.082 Trebnje
Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Litija znaša 250.137 m (250,137 km).«
4. člen 
Besedilo 7. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Skupna dolžina kategoriziranih občinskih javnih cest v Občini Litija znaša 423.615 m (423,615 km).«
5. člen 
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 – ZCes-1) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, št. 37162-3/2020-219 (507) z dne 8. 7. 2020.
6. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-95/2016
Litija, dne 13. julija 2020
 
Župan 
Občine Litija 
Franci Rokavec 

AAA Zlata odličnost