Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2020 z dne 27. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2020 z dne 27. 7. 2020

Kazalo

1987. Spremembe in dopolnitve Cenika cestnine za uporabo cestninskih cest, stran 4394.

  
Na podlagi 20. člena Zakona o cestninjenju (Uradni list RS, št. 24/15 in 41/17) ter točk 7.2.8 in 7.2.10 Statuta Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., in 7. člena Poslovnika o delu uprave je uprava Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., 15. julija 2020 sprejela
S P R E M E M B E    I N   D O P O L N I T V E   C E N I K A 
cestnine za uporabo cestninskih cest 
I. 
V Ceniku cestnine za uporabo cestninskih cest (Uradni list RS, št. 14/18, 74/18 in 85/20) se v I. točki tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»V ceniku cestnine je prvi cestninski razred skrajšano označen z R2, drugi cestninski razred z R3 in tretji cestninski razred z R4. Emisijski razredi vozila EURO so označeni: EURO 0, I, II in III z E 0–3, EURO IV z E 4, EURO V z E 5 ter EEV in EURO VI z EEV in E 6. Vozila na alternativni pogon, razen vozil na hibridni pogon, so uvrščena v emisijski razred E 6.«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Cestnina za posamezen cestninski odsek, cestninski razred in emisijski razred vozila je določena v Prilogi, ki je sestavni del tega cenika.«.
II. 
V V. točki se peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Cestnina se po pogodbi o odloženem načinu plačevanja cestnine obračuna v tekočem mesecu po dejanski porabi v preteklem mesecu z računom, ki ga uporabniku izda DARS, d. d. Cestnina se obračunava za koledarski mesec, uporabniki naprav DarsGo pa morajo obračunano cestnino za pretekli mesec plačati najpozneje do 25. dne v tekočem mesecu.«.
Šesti odstavek se črta.
Dosedanji sedmi, osmi, deveti in deseti odstavek postanejo šesti, sedmi, osmi in deveti odstavek.
KONČNA DOLOČBA 
III. 
Ta cenik začne veljati 1. septembra 2020.
Št. 007-176/2020/9-026101213
Ljubljana, dne 15. julija 2020
EVA 2020-2430-0048
Mag. Valentin Hajdinjak 
predsednik uprave 
DARS, d. d. 
Dr. Peter Gašperšič 
član uprave 
DARS, d. d. 
V skladu s tretjim odstavkom 20. člena Zakona o cestninjenju (Uradni list RS, št. 24/15 in 41/17) je bilo k Spremembam in dopolnitvam Cenika cestnine za uporabo cestninskih cest pridobljeno soglasje Vlade Republike Slovenije, izdano pod št. 00710-35/2020/3 z dne 23. 7. 2020.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti