Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2020 z dne 24. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2020 z dne 24. 7. 2020

Kazalo

1959. Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v Ljubljani, stran 4272.

  
V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17) in Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 28/00, 33/03, 79/04, 36/06, 18/09, 83/10 in 8/19) sta Senat Univerze v Ljubljani na seji dne 16. 6. 2020 in Upravni odbor Univerze v Ljubljani na seji dne 16. 7. 2020 sprejela naslednje
S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E    S T A T U T A 
Univerze v Ljubljani 
1. člen 
V Statutu Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 4/17, 56/17, 56/17, 14/18, 39/18, 57/18, 66/18, 10/19, 22/19, 36/19, 47/19) se 149. člen dopolni tako, da se glasi:
»Postopek za izvolitev v naziv visokošolskega učitelja, znanstvenega delavca ter visokošolskega in raziskovalnega sodelavca se začne na prošnjo kandidata za izvolitev v naziv.
Kandidat mora vložiti pisno vlogo na članici, kateri je matično habilitacijsko področje, na katerem se želi habilitirati.
Kadar gre za področja, ki so matična na več članicah, vloži kandidat vlogo za izvolitev na katero koli od njih. Članice, na katerih je področje kandidatove habilitacije matično, se v takem primeru dogovorijo o imenovanju poročevalcev o strokovni ali umetniški usposobljenosti kandidata.
Če kandidat ni zaposlen na univerzi, mora prošnji priložiti tudi obrazloženo izjavo senata članice, ki je matična za področje, na katerem se kandidat želi habilitirati (matična članica), da na univerzi obstaja interes za sodelovanje s kandidatom in s tem za izvedbo postopka za izvolitev. Če je interes za sodelovanje na članici, ki ni matična za področje, na katerem se kandidat želi habilitirati, senat te članice pošlje obrazloženo izjavo senatu matične članice, da na univerzi obstaja interes za sodelovanje s kandidatom in s tem za izvedbo postopka za izvolitev. Senat matične članice pri obrazložitvi izjave upošteva izkazani interes.
V postopku presoje izpolnjevanja pogojev za izvolitev v naziv se uporabljajo predpisi, ki veljajo na dan vložitve vloge. V postopku presoje izpolnjevanja pogojev za izvolitev v naziv se v bibliografiji upoštevajo relevantna dela kandidata, izvedena in objavljena oziroma sprejeta v objavo do dneva vložitve vloge. Ta se podrobneje opredelijo v merilih univerze.
Kandidat je lahko izvoljen v naziv na enem ali več habilitacijskih področjih.
Vsaka vloga se obravnava samostojno in ločeno.«
2. člen 
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporabljajo za vse postopke, pričete po uveljavitvi teh sprememb.
Prof. dr. Borut Božič 
predsednik UO UL 
Prof. dr. Igor Papič 
predsednik Senata UL 
rektor UL

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti