Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2020 z dne 24. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2020 z dne 24. 7. 2020

Kazalo

1953. Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v Javni agenciji za civilno letalstvo Republike Slovenije, stran 4264.

  
Na podlagi prvega odstavka 3. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09 in 41/12) in v zvezi z 22.i členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18) minister za infrastrukturo izdaja
P R A V I L N I K 
o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v Javni agenciji za civilno letalstvo Republike Slovenije 
1. člen 
(predmet urejanja) 
S tem pravilnikom se določa obseg sredstev, ki ga Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) lahko nameni za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.
2. člen 
(obseg sredstev) 
V agenciji znaša obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu največ 40 % dosežene razlike med prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-190/2020/13
Ljubljana, dne 9. julija 2020
EVA 2020-2430-0062
Jernej Vrtovec 
minister 
za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost