Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2020 z dne 17. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2020 z dne 17. 7. 2020

Kazalo

1902. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in menjavi nepremičnin: (št. 11.5), stran 4131.

  
Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – UPB2 in 31/20), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS-1 (Uradni list RS, št. 11/1818 in 79/18) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), v zvezi z razpolaganjem s stvarnim nepremičnim premoženjem v lasti Mestne občine Slovenj Gradec, je Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec na 16. seji dne 1. 7. 2020 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra in menjavi nepremičnin: (št. 11.5)
1. S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremičninah z ID znakom parcela 849 1303/9, parcela 849 1303/10 in parcela 849 1303/16.
2. Nepremičnine iz prve točke tega sklepa prenehajo imeti značaj javnega dobra in postanejo last Mestne občine Slovenj Gradec.
3. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-0022/2020
zveza spis št. 478-0054/2020
Slovenj Gradec, dne 2. julija 2020
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler 

AAA Zlata odličnost