Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2020 z dne 17. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2020 z dne 17. 7. 2020

Kazalo

1872. Aneks št. 5 h Kolektivni pogodbi za poklicne novinarje, stran 4089.

  
Na podlagi petega odstavka 13. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 56/02 z vsemi nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami – v nadaljevanju: ZSPJS), sedme alineje 22. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05 z vsemi nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami) in 71. člena Kolektivne pogodbe za poklicne novinarje (Uradni list RS, št. 31/91 z vsemi nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami) sklenejo pogodbene stranke:
na strani delodajalca:
– Radiotelevizija Slovenija, javni zavod, ki ga zastopa generalni direktor Igor Kadunc, MBA
in na strani delojemalcev:
– Sindikat novinarjev Slovenije, ki ga zastopa podpredsednica Alenka Potočnik
A N E K S  š t.  5 
h Kolektivni pogodbi za poklicne novinarje 
1. člen 
(vsebina) 
Z Aneksom št. 5 h Kolektivni pogodbi za poklicne novinarje (v nadaljevanju: Aneks št. 5) se določajo dodatna nova novinarska delovna mesta v javnem zavodu RTV Slovenija in uvrščajo v plačne razrede v plačni skupini G.
2. člen 
(delovna mesta in uvrstitev) 
Nova delovna mesta plačne skupine G se določijo in uvrstijo v naslednje plačne razrede v skladu z določili iz ZSPJS in Kolektivne pogodbe za javni sektor. Osnovna plača za dodatna nova novinarska delovna mesta je določena z osnovnim plačnim razredom na plačni lestvici. Najnižji plačni razredi za posamezno delovno mesto in maksimalni plačni razredi, ki jih je možno doseči z napredovanjem, so:
Zap. št.
Šifra Dm
Delovno mesto
Plačni razred 
brez napr. MIN
Plačni razred 
z napr. MAX
1
G027171
Novinar dopisnik v Sloveniji komentator
VII/2
43
53
2
G027172
Odgovorni urednik programa I
VII/2
53
57
3
G027173
Preiskovalec
VII/2
38
48
4
G027174
Urednik oddaj komentator
VII/2
45
55
5
G027175
Urednik oddaj scenarist
VII/2
45
55
6
G027176
Urednik osrednjih oddaj
VII/2
48
57
7
G027177
Urednik uredništva I
VII/2
48
57
8
G027178
Novinar komentator raziskovalec
VII/2
45
55
3. člen 
Zaradi uveljavitve novih delovnih mest, določenih v Aneksu št. 5, se javnim uslužbencem osnovna plača, do katere so upravičeni na podlagi sklenjenih pogodb o zaposlitvi, veljavnih pred sklenitvijo Aneksa št. 5, ne bo znižala.
V primeru sprememb 7. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki določa najvišje možne plačne razrede, ki jih lahko z napredovanjem dosežejo javni uslužbenci v plačnih podskupinah od C1 do J3, zakonske spremembe veljajo tudi za uvrstitve delovnih mest po tem aneksu in Kolektivni pogodbi za poklicne novinarje.
4. člen 
(veljavnost) 
Aneks št. 5 h Kolektivni pogodbi za poklicne novinarje začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 10. julija 2020
Za delodajalca: 
Radiotelevizija Slovenija, 
javni zavod 
Igor Kadunc, MBA
Za delojemalce: 
Sindikat novinarjev 
Slovenije 
Alenka Potočnik

AAA Zlata odličnost