Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2020 z dne 17. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2020 z dne 17. 7. 2020

Kazalo

1866. Sklep o spremembi Sklepa o uporabi Priporočil o enakovrednosti ureditev zaupnosti, stran 4048.

  
Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR, 41/17, 77/18 – ZTFI-1, 22/19 – ZIUDSOL in 44/19 – odl. US; v nadaljevanju ZBan-2) in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17; v nadaljevanju ZBS-1) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o spremembi Sklepa o uporabi Priporočil o enakovrednosti ureditev zaupnosti 
1. člen
V Sklepu o uporabi Priporočil o enakovrednosti ureditev zaupnosti (Uradni list RS, št. 66/15, 2/17, 59/17, 67/18 in 58/19; v nadaljevanju sklep) se prvi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Evropski bančni organ (v nadaljevanju EBA) je na podlagi prvega odstavka 16. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L št. 331 z dne 15. decembra 2010, str. 12; v nadaljevanju Uredba (EU) št. 1093/2010) dne 24. junija 2015 objavil Priporočila o enakovrednosti ureditev zaupnosti (EBA/REC/2015/01), dne 23. novembra 2016 objavil Priporočila o spremembi Priporočil EBA/REC/2015/01 o enakovrednosti ureditev zaupnosti (EBA/REC/2015/02), dne 6. junija 2017 objavil Priporočila o spremembi Priporočil EBA/REC/2015/01 o enakovrednosti ureditev zaupnosti (EBA/REC/2017/01), dne 7. avgusta 2018 objavil Priporočila o spremembi Priporočil EBA/REC/2015/01 o enakovrednosti ureditev zaupnosti (EBA/REC/2018/01), dne 8. novembra 2018 objavil Priporočila o spremembi Priporočil EBA/REC/2015/01 o enakovrednosti ureditev zaupnosti (EBA/REC/2018/03) in dne 15. aprila 2020 objavil Priporočila o spremembi Priporočil EBA/REC/2015/01 o enakovrednosti ureditev zaupnosti (EBA/REC/2020/03); v nadaljevanju priporočila, ki so objavljena na njegovi spletni strani.«
2. člen
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po njegovi objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 7. julija 2020
Mag. Boštjan Vasle 
predsednik 
Sveta Banke Slovenije 

AAA Zlata odličnost