Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2020 z dne 17. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2020 z dne 17. 7. 2020

Kazalo

1862. Pravilnik o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov, stran 4044.

  
Na podlagi 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18) ter za izvrševanje 3. in 4. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18 in 30/18) minister za javno upravo izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov 
1. člen 
V Pravilniku o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Uradni list RS, št. 74/17, 20/19, 26/19, 36/19, 58/19 in 78/19) se v Prilogi, v preglednici »Tip osebe javnega prava: RS – ministrstvo, Ime delovnega mesta: generalni direktor direktorata (MIN), Razpon plačnega razreda: 56–57« črta vrstica
»
DIREKTORAT ZA ZDRAVSTVENO EKONOMIKO 
B017103
Generalni direktor direktorata MIN
57
«. 
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 18. septembra 2020.
Št. 007-401/2020/9
Ljubljana, dne 9. julija 2020
EVA 2020-3130-0023
Boštjan Koritnik 
minister 
za javno upravo 

AAA Zlata odličnost