Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2020 z dne 17. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2020 z dne 17. 7. 2020

Kazalo

1861. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o določanju cen subvencioniranega prevoza, stran 4044.

  
Na podlagi četrtega odstavka 114.d člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo in 67/19) in v zvezi z 2. členom Zakona o prevoznih pogodbah v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 61/00) minister za infrastrukturo v soglasju z ministrico za izobraževanje, znanost in šport ter ministrom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja
P R A V I L N I K 
o dopolnitvah Pravilnika o določanju cen subvencioniranega prevoza 
1. člen 
V Pravilniku o določanju cen subvencioniranega prevoza (Uradni list RS, št. 7/20) se v 4. členu za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Polna cena subvencionirane letne vozovnice za upravičence iz desetega, enajstega in dvanajstega odstavka 114.b člena zakona je enaka 0.«.
2. člen 
V 12. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Subvencionirana letna vozovnica je za upravičence iz desetega, enajstega in dvanajstega odstavka 114.b člena zakona brezplačna.«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-213/2020/12
Ljubljana, dne 29. junija 2020
EVA 2020-2430-0068
Jernej Vrtovec 
minister 
za infrastrukturo 
Soglašam! 
Dr. Simona Kustec 
ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport 
Soglašam! 
Janez Cigler Kralj 
minister 
za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnost 

AAA Zlata odličnost