Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2020 z dne 17. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2020 z dne 17. 7. 2020

Kazalo

1861. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o določanju cen subvencioniranega prevoza, stran 4044.

  
Na podlagi četrtega odstavka 114.d člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo in 67/19) in v zvezi z 2. členom Zakona o prevoznih pogodbah v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 61/00) minister za infrastrukturo v soglasju z ministrico za izobraževanje, znanost in šport ter ministrom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja
P R A V I L N I K 
o dopolnitvah Pravilnika o določanju cen subvencioniranega prevoza 
1. člen 
V Pravilniku o določanju cen subvencioniranega prevoza (Uradni list RS, št. 7/20) se v 4. členu za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Polna cena subvencionirane letne vozovnice za upravičence iz desetega, enajstega in dvanajstega odstavka 114.b člena zakona je enaka 0.«.
2. člen 
V 12. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Subvencionirana letna vozovnica je za upravičence iz desetega, enajstega in dvanajstega odstavka 114.b člena zakona brezplačna.«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-213/2020/12
Ljubljana, dne 29. junija 2020
EVA 2020-2430-0068
Jernej Vrtovec 
minister 
za infrastrukturo 
Soglašam! 
Dr. Simona Kustec 
ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport 
Soglašam! 
Janez Cigler Kralj 
minister 
za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnost