Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2020 z dne 6. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2020 z dne 6. 7. 2020

Kazalo

1729. Odredba o začasnih ukrepih na področju opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja in preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19, stran 3745.

  
Na podlagi 1. in 3. točke prvega odstavka 37. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) minister za zdravje izdaja
O D R E D B O 
o začasnih ukrepih na področju opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja in preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 
1. člen 
S to odredbo se za izvajalce zdravstvene dejavnosti na vseh ravneh zdravstvene dejavnosti določajo posebni pogoji za izvajanje zdravstvene obravnave z namenom obvladovanja in preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19.
2. člen 
(1) Zdravstvena obravnava iz prejšnjega člena, ki vključuje vse zdravstvene in zobozdravstvene storitve, se zagotovi le pacientom, ki imajo negativno epidemiološko anamnezo in nimajo prisotnih znakov okužbe dihal. Podrobnejša navodila za sprejem in obravnavo teh pacientov pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti določi minister, pristojen za zdravje (v nadaljnjem besedilu: minister), in jih objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(2) Osebe, ki imajo prisotne znake okužbe dihal oziroma druge znake nalezljive bolezni COVID-19 oziroma imajo pozitivno epidemiološko anamnezo ali potrjeno nalezljivo bolezen COVID-19, se naroči oziroma sprejme v ambulanti COVID-19 oziroma v skladu s priporočili in navodili za izvajalce zdravstvene dejavnosti, objavljenimi na spletni strani ministrstva.
3. člen 
Zdravstveni delavci, zdravstveni sodelavci in izvajalci zdravstvene dejavnosti na vseh ravneh zdravstvene dejavnosti morajo pri izvajanju vseh zdravstvenih storitev upoštevati priporočila za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki jih na spletni strani objavi Nacionalni inštitut za javno zdravje in mnenje razširjenega strokovnega kolegija za posamezno zdravstveno področje, ki ga potrdi minister.
4. člen 
(1) Ne glede na prejšnji člen izvajalci zobozdravstvenih storitev na vseh ravneh zdravstvene dejavnosti pri izvajanju zobozdravstvenih storitev upoštevajo tudi Strokovna priporočila za obravnavo pacientov v zobozdravstvenih obravnavah (UPZRC), ki jih potrdi minister.
(2) Pri osebah, ki imajo prisotne znake okužbe dihal, druge znake nalezljive bolezni COVID-19, pozitivno epidemiološko anamnezo ali potrjeno nalezljivo bolezen COVID-19, se opravljajo nujna zobozdravstvena pomoč in storitve, katerih opustitev bi vodila v trajne okvare splošnega in ustnega zdravja, na obstoječih nujnih vstopnih točkah za zobozdravstvo, kjer za to obstajajo prostorski pogoji in dovolj ustrezne osebne varovalne opreme, in sicer v Zdravstvenem domu Ljubljana, Zdravstvenem domu Maribor, Zdravstvenem domu Novo mesto, Zdravstvenem domu Koper, Zobozdravstvenem domu Nova Gorica, Zdravstvenem domu Murska Sobota in Zdravstvenem domu Slovenj Gradec.
5. člen 
Izvajalci zdravstvene dejavnosti na primarni in sekundarni ravni zdravstvene dejavnosti morajo v primeru izbruha nalezljive bolezni COVID-19 na svojem območju organizirati opravljanje zdravstvene dejavnosti, vključno z izvajanjem zdravstvene nege in zdravstvene rehabilitacije kot del osnovne zdravstvene dejavnosti, za oskrbovance pri izvajalcih socialnega varstva, pri katerih je prišlo do izbruha nalezljive bolezni COVID-19.
6. člen 
Strokovno utemeljenost ukrepov iz te odredbe minister ugotavlja vsakih 14 dni in ob upoštevanju strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi še naprej uporabljajo, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter o tem obvesti Vlado Republike Slovenije, Državni zbor Republike Slovenije in javnost.
7. člen 
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati Odredba o začasnih ukrepih na področju opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 65/20).
8. člen 
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-85/2020
Ljubljana, dne 6. julija 2020
EVA 2020-2711-0067
Tomaž Gantar 
minister 
za zdravje

AAA Zlata odličnost