Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2020 z dne 6. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2020 z dne 6. 7. 2020

Kazalo

1727. Sklep o razrešitvi podžupana Občine Lendava, stran 3744.

  
Na podlagi 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in prvega odstavka 35. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/17, 5/19 in 37/19) je župan Občine Lendava dne 23. 6. 2020 zaradi odstopa podžupana sprejel
S K L E P 
o razrešitvi podžupana Občine Lendava 
1. 
Podžupana Občine Lendava
– Igorja Kulčar, roj. 10. 2. 1962, stanujoč Trimlini 55, 9220 Lendava, se zaradi odstopa razreši.
2. 
Podžupan je bil imenovan z dnem 1. 10. 2019 in je funkcijo opravljal nepoklicno do 23. 6. 2020.
3. 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 23. 6. 2020 dalje.
Št. 032-0062/2019-3
Lendava, dne 23. junija 2020
Župan 
Občine Lendava 
Janez Magyar 

AAA Zlata odličnost