Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2020 z dne 6. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2020 z dne 6. 7. 2020

Kazalo

1725. Sklep št. 2/2020 o prenehanju statusa grajenega javnega dobra, stran 3738.

  
Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) je Mestni svet Mestne občine Celje na 12. redni seji dne 23. 6. 2020 sprejel
S K L E P  š t.  2/2020 
o prenehanju statusa grajenega javnega dobra 
1. člen 
(1) Na podlagi tega sklepa se ukine družbena lastnina v splošni rabi na nepremičninah:
– katastrska občina 1076 – Medlog, parcela 2029/3 (ID 675787), v izmeri 243 m2,
– katastrska občina 1076 – Medlog, parcela 2029/5 (ID 1011945), v izmeri 9 m2,
– katastrska občina 1076 – Medlog, parcela 2029/6 (ID 172834), v izmeri 129 m2,
– katastrska občina 1076 – Medlog, parcela 2029/8 (ID 3363122), v izmeri 34 m2,
– katastrska občina 1076 – Medlog, parcela 2029/1 (ID 1683063), v izmeri 44 m2,
in postanejo last Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, matična številka 5880360000.
2. člen 
Ukine se status grajenega javnega dobra lokalnega pomena na naslednjih nepremičninah:
– katastrska občina 1075 – Ostrožno, parcela 967/78 (ID 6065414), v izmeri 59 m2,
– katastrska občina 1082 – Teharje, parcela 40/6 (ID 7060096), v izmeri 851 m2,
– katastrska občina 1082 – Teharje, parcela 1635/11 (ID 6827958), v izmeri 29 m2,
– katastrska občina 1076 – Medlog, parcela 2023/2 (ID 3473592), v izmeri 65 m2,
– katastrska občina 1076 – Medlog, parcela 2029/2 (ID 4538548), v izmeri 18 m2,
– katastrska občina 1076 – Medlog, parcela 2029/4 (ID 1011946), v izmeri 197 m2.
3. člen 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3502-28/2019
Celje, dne 23. junija 2020
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot