Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2020 z dne 6. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2020 z dne 6. 7. 2020

Kazalo

1720. Sklep o dopolnitvah Sklepa o izvolitvi predsednikov, podpredsednikov in članov komisij Državnega sveta Republike Slovenije v drugi polovici VI. mandata Državnega sveta, stran 3733.

  
Državni svet Republike Slovenije je na 31. seji 1. 7. 2020, na predlog Kolegija Državnega sveta in v skladu s četrtim odstavkom 45. člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13 – ZFDO-F in 81/18 – odl. US), sprejel
S K L E P 
o dopolnitvah Sklepa o izvolitvi predsednikov, podpredsednikov in članov komisij Državnega sveta Republike Slovenije v drugi polovici VI. mandata Državnega sveta 
V Sklepu o izvolitvi predsednikov, podpredsednikov in članov komisij Državnega sveta Republike Slovenije v drugi polovici VI. mandata Državnega sveta (Uradni list RS, št. 87/20) se sestava Komisije Državnega sveta za državno ureditev dopolni tako, da se glasi:
»II. 
Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za državno ureditev: 
predsednik: Rajko Fajt
podpredsednik: mag. Marko Zidanšek
člani: 
1. Bojan Kekec
2. Bojan Kontič
3. Marjan Maučec
4. Milan Ozimič
5. Bojana Potočan
6. Branimir Štrukelj
7. Željko Vogrin.«.
Sestava Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve se dopolni tako, da se glasi:
»III. 
Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za mednarodne odnose in evropske zadeve: 
predsednik: Bojan Kekec
podpredsednik: Igor Antauer
člani: 
1. dr. Branka Kalenić Ramšak
2. Samer Khalil
3. Bojana Potočan
4. mag. Peter Požun
5. mag. Miroslav Ribič
6. Branko Šumenjak
7. Davorin Terčon
8. mag. Igor Velov
9. Bogomir Vnučec
10. Željko Vogrin.«.
Obrazložitev: 
Predlog sklepa o dopolnitvah Sklepa o izvolitvi predsednikov, podpredsednikov in članov komisij Državnega sveta Republike Slovenije v drugi polovici VI. mandata Državnega sveta je pripravljen na predlog Kolegija Državnega sveta, ob upoštevanju izraženega interesa novoizvoljenega člana Državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov Željka Vogrina za sodelovanje v komisijah Državnega sveta.
Predlaga se, da se Željka Vogrina po potrditvi mandata državnega svetnika doda na listo članov Komisije Državnega sveta za državno ureditev in Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve.
Trenutno veljavni sestavi Komisije Državnega sveta za državno ureditev in Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve, kot sta bili sprejeti na 30. seji Državnega sveta 10. 6. 2020:
II. 
Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za državno ureditev: 
predsednik: Rajko Fajt
podpredsednik: mag. Marko Zidanšek
člani: 
1. Bojan Kekec
2. Bojan Kontič
3. Marjan Maučec
4. Milan Ozimič
5. Bojana Potočan
6. Branimir Štrukelj.
III. 
Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za mednarodne odnose in evropske zadeve: 
predsednik: Bojan Kekec
podpredsednik: Igor Antauer
člani: 
1. dr. Branka Kalenić Ramšak
2. Samer Khalil
3. Bojana Potočan
4. mag. Peter Požun
5. mag. Miroslav Ribič
6. Branko Šumenjak
7. Davorin Terčon
8. mag. Igor Velov
9. Bogomir Vnučec.
Št. 020-03-9/2020/16
Ljubljana, dne 1. julija 2020
Alojz Kovšca 
predsednik