Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2020 z dne 19. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2020 z dne 19. 6. 2020

Kazalo

1486. Uredba o spominskem znaku »Za požrtvovalnost v boju proti COVID-19«, stran 3283.

  
Na podlagi 91. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spominskem znaku »Za požrtvovalnost v boju proti COVID-19«
1. člen 
Ta uredba ureja podelitev spominskega znaka »Za požrtvovalnost v boju proti COVID-19«, ki se podeli za požrtvovalnost pri izvajanju ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19).
2. člen 
Spominski znak »Za požrtvovalnost v boju proti COVID-19« se lahko podeli medicinskemu osebju, pripadnikom Civilne zaščite, Policije in Slovenske vojske ter drugim domačim in izjemoma tudi tujim posameznikom, skupinam, samoupravnim lokalnim skupnostim, gospodarskim družbam, zavodom, društvom, nevladnim in drugim organizacijam.
3. člen 
(1) Spominski znak je kovinska značka okrogle oblike premera 25 mm, debeline 2 mm in srebrne (bele) barve na dveh metuljčkih z iglama oziroma magnetom. Na njej so v štirih barvah upodobljeni antikorona, okoli nje venec lovorjevih listov (simbol zmage) in državni grb, ki ga sklepa.
(2) Antikorona simbolično prikazuje upanje, ki združuje vse ljudi v zmagi nad COVID-19. Na belem polju je postavljen simbol zdravstvenih delavcev Asklepijeva palica, ki se vzpenja nad prevrnjeno in premagano krono.
(3) Na hrbtni strani je na levi strani igel letnica 2020, na desni pa serijska številka znaka. Ta se začenja za medicinsko osebje s številko 1 (ena), pripadnike Civilne zaščite 2 (dve), pripadnike Policije 3 (tri), pripadnike Slovenske vojske 4 (štiri) in druge 5 (pet).
(4) Letnica se lahko spreminja glede na morebiten nov pojav epidemije.
(5) Spominski znak se podeljuje v plastični šatulji s prozornim pokrovom.
(6) Nadomestna oznaka standardnih slovenskih dimenzij za uniformirane osebe je bele barve, na obeh straneh obrobljena z nacionalnimi barvami v primernem zaporedju, na sredi pa je kovinska priponka v podobi antikorone. Po podelitvi spominskega znaka jo je možno pridobiti na lastni strošek.
4. člen 
(1) Kot kandidate za podelitev spominskega znaka se lahko predlaga fizične in pravne osebe iz 2. člena te uredbe (v nadaljnjem besedilu: kandidati za spominski znak), ki so aktivno sodelovale pri izvajanju ukrepov za preprečevanje širjenja COVID-19.
(2) Kandidate za spominski znak lahko predlagajo državni organi, samoupravne lokalne skupnosti, gospodarske družbe, zavodi, društva, nevladne in druge organizacije (v nadaljnjem besedilu: predlagatelj).
5. člen 
Predlog za podelitev spominskega znaka mora vsebovati:
– podatke o predlagatelju (ime in priimek oziroma naziv in sedež);
– podatke o kandidatu za spominski znak, in sicer za fizične osebe ime in priimek, naslov, datum in kraj rojstva, za pravne osebe pa naziv in sedež;
– naziv in naslov delodajalca, pri katerem je kandidat za spominski znak zaposlen, oziroma druge organizacije, v okviru katere je kandidat za spominski znak deloval pri izvajanju ukrepov za preprečevanje širjenja COVID-19;
– opis del in nalog, ki jih je kandidat za spominski znak opravljal, oziroma opis njegovega prispevka pri izvajanju ukrepov za preprečevanje širjenja COVID-19;
– utemeljitev predloga.
6. člen 
Predloge za podelitev spominskega znaka obravnava komisija, ki jo imenuje Vlada Republike Slovenije s sklepom.
7. člen 
Spominski znak podeljuje predsednik Vlade Republike Slovenije ali predstojniki organizacij na posebni svečanosti ali med drugimi primernimi dogodki.
8. člen 
Sredstva za izdelavo in podeljevanje spominskega znaka se zagotavljajo v Generalnem sekretariatu Vlade Republike Slovenije.
9. člen 
Evidenco o podeljenih spominskih znakih vodi in hrani Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije skladno s predpisi, ki urejajo varovanje osebnih podatkov.
KONČNA DOLOČBA 
10. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-14/2020
Ljubljana, dne 18. junija 2020
EVA 2020-1511-0005
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti