Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2020 z dne 19. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2020 z dne 19. 6. 2020

Kazalo

1482. Odlok o spremembi Odloka o porabi sredstev proračunske rezerve Občine Ajdovščina za leto 2020, stran 3279.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18 – v nadaljevanju: ZJF), 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12, 85/15, 8/18 in 38/18) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 3. korespondenčni seji dne 19. 6. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o porabi sredstev proračunske rezerve Občine Ajdovščina za leto 2020 
1. člen 
V Odloku o porabi sredstev proračunske rezerve Občine Ajdovščina za leto 2020 (Uradni list RS, št. 43/20) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»Sredstva proračunske rezerve v višini 152.150,36 eur se namenijo za financiranje izdatkov za izvajanje intervencijskih ukrepov ob epidemiji koronavirusa.
Sredstva proračunske rezerve v višini 27.223,69 eur se namenijo za financiranje izdatkov nujnih intervencijskih ukrepov, potrebnih za sanacijo kategorizirane javne poti JP 501 711 'Stomaž – pri mlinu', na parc. št. 1334 k. o. Stomaž.«.
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4102-2/2020
Ajdovščina, dne 19. junija 2020
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti