Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2020 z dne 19. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2020 z dne 19. 6. 2020

Kazalo

1466. Sklep o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje na območju Ureditvenega načrta starega mestnega jedra Laško – prizidava k OŠ Primoža Trubarja v Laškem, stran 3262.

  
Na podlagi druge alineje 127. člena ter 129. in 131. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18 in 61/19) je Občinski svet Občine Laško na 2. dopisni seji dne 4. 6. 2020 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje na območju Ureditvenega načrta starega mestnega jedra Laško – prizidava k OŠ Primoža Trubarja v Laškem 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi Lokacijska preveritev za individualno odstopanje na območju Ureditvenega načrta starega mestnega jedra Laško – prizidava k OŠ Primoža Trubarja v Laškem (v nadaljnjem besedilu: lokacijska preveritev), ki se nanaša na zemljišče, ki obsega del parcele št. 345/3, k.o. Laško (995). Območje se ureja po določilih Odloka o ureditvenem načrtu starega mestnega jedra Laško (Uradni list SRS, št. 26/92, 40/02 in 83/13 – obvezna razlaga) – v nadaljevanju UN.
2. člen 
Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se dopusti individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev, določenih v UN, in sicer tako, da se poleg navedenih posegov v UN dopusti tudi:
– Gradnja prizidka ob zahodni strani obstoječega objekta šole, na delu parcele št. 345/3, k.o. Laško. Prizidek je namenjen za potrebe šole za umestitev kuhinje. Maksimalne tlorisne dimenzije prizidka znašajo: 12,60 m x 10,70 m. Etažnost je pritličje, streha je ravna z minimalnim naklonom. Maksimalna višina je 4,70 m. Dostop v prizidani del je iz notranjosti obstoječe šole (nov prehod iz obstoječe kuhinje) in iz ploščadi na zahodni strani šole. Vhod v novo kuhinjo bo na južni strani prizidka. Ob severni strani prizidka se izvede talna plošča, tlorisne dimenzije 6,80 m x 2,20 m, za postavitev novega klimata za potrebe prezračevanja kuhinje.
3. člen 
Ta sklep preneha veljati, če investitor ne vloži popolne vloge za pridobitev predodločbe ali gradbenega dovoljenja v dveh letih od dneva njegove izdaje ali s potekom veljavnosti na njegovi podlagi izdane predodločbe ali gradbenega dovoljenja.
4. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Sklep se posreduje Upravni enoti Laško in Ministrstvu za okolje in prostor.
Identifikacijska številka lokacijske preveritve v zbirki prostorskih aktov: 1552.
Št. 350-03/2020
Laško, dne 4. junija 2020
Župan 
Občine Laško 
Franc Zdolšek 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti