Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2020 z dne 19. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2020 z dne 19. 6. 2020

Kazalo

1464. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Kranj, stran 3243.

  
Na podlagi določil 39. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), 8. člena Odloka o občinskih cestah v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 20/00, 20/06, 70/07, 82/12) in 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 37/19 – UPB2) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 16. redni seji dne 3. 6. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Kranj 
1. člen 
V Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 51/12, 86/16 in 22/19, v nadaljevanju: odlok) se 4. člen spremeni tako, da se glasi:
»4. člen 
Lokalne ceste (LC) so:
Zap. št.
Cesta
Odsek
Začetek odseka
Opis
Konec odseka
Dolžina [m]
Preostala dolžina 
v sos. občini [m]
Vrsta prometa
1.
183010
183011
C R2 412
KR-Stražišče-Bukovščica- Ševlje
C R2 403
7.432
6.087 Škofja Loka
V
2.
183020
183021
C R2 412
Kranj-Sp. Besnica-Njivica
C 348090
9.745
V
3.
183020
183024
C 348090
Njivica-Nemilje
C 494110
1.871
V
4.
183020
183025
C 494110
Nemilje-Podblica
C R3 635
3.479
V
5.
183030
183031
C R1 210
Žabnica-Sp. Bitnje
C 183250
2.212
V
6.
183030
183032
C 183250
Sp. Bitnje-Stražišče
C 183010
3.260
V
7.
183050
183051
C R2 410
Goriče-Trstenik
C 183100
1.835
V
8.
183050
183052
C 183100
Trstenik-Bašelj-Preddvor
C R1 210
2.707
5.248 Preddvor
V
9.
183060
183061
C 183050
Trstenik-Sp. Bela
C 326020
2.324
951 Preddvor
V
10.
183080
183081
C R2 410
Kokrica-Brdo-Britof
C R1 210
3.648
V
11.
183090
183091
C AC A2
Polica-Kranj Z.-Kokrica
C R2 410
999
V
12.
183090
183092
C R2 410
Kranj Z.-Kokrica
C 183080
343
V
13.
183100
183101
C R2 410
Tenetiše-Trstenik
C 183050
2.900
V
14.
183140
183141
C R2 410
Mlaka-Srakovlje
C 326020
1.124
V
15.
183180
183181
O 183401
Kranj-Britof
C R1 210
2.733
V
16.
183200
183201
C 251040
Breg-R1 211
C R1 211
1.605
V
17.
183200
183202
C R1 211
R1 211-Žabnica
C R1 210
2.926
V
18.
183230
183231
C R2 410
Mlaka-Tenetiše
C R2 410
2.340
V
19.
183240
183241
C G2 104
Kranj-Hrastje
C 251010
3.139
V
20.
183250
183251
C R1 210
Sp. Bitnje-iz R1 210
C 183030
320
V
21.
251010
251012
O 251011
Brezovec-Trboje-Kranj
C R1 210
2.223
5.277 Medvode 
3.954 Šenčur
V
22.
251040
251041
C R1 211
Jeprca-Zbilje
C R2 413
203
1.371 Medvode
V
23.
251040
251042
C R2 413
Zbilje-Podreča-Praše-Breg
C 183200
5.779
735 Medvode
V
24.
251040
251043
C 183200
Breg-Labore
C R2 412
3.698
 
V
25.
280010
280011
C R2 411
Ind. c. Naklo-Okroglo-Polica
C R2 411
532
2.878 Naklo
V
26.
326020
326021
C 183050
Preddvor-Sp. Bela-Kokrica
C 183080
2.004
3.450 Preddvor
V
27.
348090
348091
C R3 636
Češnjiški most-Njivice
C 183020
1.220
3.842 Radovljica
V
28.
390130
390131
C 390140
Šenčur-Britof
C R1 210
1.350
1.147 Šenčur
V
29.
390160
390161
C R1 210
Visoko-Suha-Predoslje
C 183080
2.020
971 Šenčur
V
30.
401070
401072
C R1 210
Sv. Duh-Žabnica
C R1 210
691
1.150 Škofja Loka
V
31.
401380
401381
C 402040
Trata-Meja
C R1 211
1.467
2.049 Škofja Loka
V
32.
494110
494111
C R2 403
Selca-Topolje-Nemilje
C 183020
1.910
4.873 Železniki
V
Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Mestni občini Kranj znaša 80.039 m (80,039 km).«
2. člen 
V odloku se 6. člen spremeni tako, da se odslej glasi:
»6. člen 
Zbirne mestne ceste (LZ) so:
Zap. št.
Cesta
Odsek
Začetek odseka
Opis
Konec odseka
Dolžina [m]
Preostala dolžina 
v sos. občini [m]
Vrsta prometa
1.
183440
183441
C 183010
Škofjeloška cesta
C R1 210
945
V
2.
183450
183451
C 183020
Gorenjesavska c.-Delavska c.
C 183010
1.446
V
3.
183490
183491
C 183420
Slovenski trg-Gregorčičeva ul.
C 183500
540
V
4.
183510
183511
O 183401
C. Kokrškega o.-C. na Rupo
C 183080
2.294
V
5.
183520
183521
O 183401
Partizanska c.-Rupa
C 183510
1.357
V
6.
183530
183531
C 183180
Jezerska c.-Kurirska pot
C 183520
666
V
7.
183550
183551
O 183401
Jelenčeva ul.-Krašnova ul.
C 183530
619
V
8.
183560
183561
C R1 210
Šuceva ulica I
O 183561
243
V
9.
183560
183562
O 183561
Šuceva ulica II
O 183562
275
V
10.
183560
183563
O 183562
Šuceva ul.-Ul. Mirka Vadnova
C 183400
612
V
11.
183580
183581
O 183401
C. J. Platiše-Planina I
O 183581
473
V
12.
183580
183582
O 183581
C. J. Platiše-Planina II
O 183402
961
V
13.
183580
183583
C R1 210
Cesta Rudija Šeliga I
C 183583
330
V
14.
183580
183584
C 183583
Cesta Rudija Šeliga II
C 183581
135
V
15.
183600
183601
O 183582
Cesta talcev
O 183402
659
V
16.
183610
183611
O 183581
Cesta Rudija Šeliga III
O 183402
620
V
17.
183680
183681
C 183420
Savska cesta
O 183402
1.137
V
18.
183700
183701
C 251010
Grimičeva ul.-Čirče-Savska c.
C 183680
1.730
V
19.
183710
183711
C R2 412
Savska loka-Drulovka
C 251040
2.970
V
20.
183730
183731
C R1 211
Ljubljanska c.-Orehek
C 251040
745
V
21.
183760
183761
C 183450
Tominčeva c.-Ješetova ul.
C 183010
895
V
22.
183860
183861
C R2 410
Ulica XXXI. divizije
C 183510
468
V
23.
187170
187171
C R2 412
Struževo-krožna
O 187171
1.922
V
24.
187410
187411
C 183080
Cesta na Belo (stara)
C 326020
221
V
Skupna dolžina zbirnih mestnih cest (LZ) v Mestni občini Kranj znaša 22.263 m (22,263 km).«
3. člen 
V odloku se 7. člen spremeni tako, da se odslej glasi:
»7. člen 
Mestne in krajevne ceste (LK) so:
Zap. št.
Cesta
Odsek
Začetek odseka
Opis
Konec odseka
Dolžina [m]
Preostala dolžina 
v sos. občini [m]
Vrsta prometa
1.
183850
183851
C 183500
Zoisova ulica
C 183400
280
V
2.
186020
186021
O 183402
Huje
O 183402
590
V
3.
186030
186031
O 183401
Žanova ulica
C 188840
420
V
4.
186040
186041
O 183401
Kajuhova ulica
Z HŠ 31
380
V
5.
186060
186061
C 183402
Reševa-Tomažičeva-Reševa
Z HŠ 34
385
V
6.
186070
186071
C 186061
Luznarjeva ul.-Žanova ul.
C 186031
74
V
7.
186080
186082
O 183402
Luznarjeva ulica
C 186610
259
V
8.
186100
186101
C R2 410
Gosposvetska ulica
Z HŠ 1
418
V
9.
186110
186111
C 183420
Stara cesta
C 186120
458
V
10.
186120
186121
C 183420
Cesta Iva Slavca
C 186110
150
V
11.
186250
186251
C 183410
Stritarjeva ulica
Z HŠ 8
206
V
12.
186350
186351
C 188880
Pot na Jošta
Z HŠ 54
283
V
13.
186380
186382
O 183401
Zoisova ulica
Z HŠ 23
457
V
14.
186400
186401
C 183410
Nazorjeva ulica
C 183850
202
V
15.
186450
186451
C 183510
Kopališka ulica
C 183520
286
V
16.
186520
186521
C 186100
Levstikova ul.-Kidričeva c.
C R2 410
275
V
17.
186560
186561
C 183010
Jernejeva ulica
C 183760
428
V
18.
186570
186571
C 183010
Pševska cesta
C 186560
466
V
19.
186590
186591
C R2 412
Kolodvorska cesta-ŽP
Z ŽP
239
V
20.
186610
186611
O 183401
Ručigajeva cesta
C 183610
474
V
21.
186620
186621
C R2 410
Kidričeva c.-Š. center Iskra
O 688011
419
V
22.
186630
186631
C R2 410
Krožna ulica
O 186631
310
V
23.
186650
186651
C 186030
Oprešnikova ulica I
O 183402
249
V
24.
186650
186652
O 183402
Oprešnikova ulica II
C 186610
311
V
25.
186730
186731
C 183450
Finžgarjeva ulica
Z HŠ 31
213
V
26.
186740
186741
C 183450
Stražiška ulica
Z HŠ 30
299
V
27.
186780
186781
C 183450
Bičkova ulica
Z HŠ 18
165
V
28.
186790
186791
C 183450
Kocjanova ulica
C 183450
335
V
29.
186930
186931
C 183010
Laze-industrijska cona
Z HŠ 18b
453
V
30.
186980
186981
C 183760
Benedikova ulica
C 186560
228
V
31.
187040
187041
C 183010
Bavdkova ulica I
C 186570
207
V
32.
187040
187042
O 187041
Bavdkova ulica II
C 183010
302
V
33.
187110
187111
C 183010
Seljakovo naselje
Z HŠ 36
165
V
34.
187160
187161
C 183710
Drulovka-mala Dela-krožna
C 251040
965
V
35.
187200
187201
C 183440
Pot v Bitnje
Z HŠ 211
366
V
36.
187280
187281
C R2 410
Betonova ulica
C 183510
259
V
37.
187300
187301
C 183510
Kuratova ulica
Z HŠ 56
252
V
38.
187310
187311
C 187320
Galetova ulica
C 183510
272
V
39.
187320
187321
C 183080
Grosova ulica
Z HŠ 35
380
V
40.
187610
187611
C 183730
Zevnikova ulica
C 188530
282
V
41.
187610
187612
C 183730
Cirilova ulica
O 187611
222
V
42.
187660
187661
C 183180
Jezerska cesta
Z HŠ 9d
120
V
43.
187730
187731
C 183180
Tekstilna ulica
C 183550
252
V
44.
187740
187741
C 183180
Kovačičeva ulica
C 183550
241
V
45.
187750
187751
C 183180
Zadružna ulica
C 183550
261
V
46.
187770
187771
C 183550
Ulica Milene Korbarjeve
C 183550
430
V
47.
187930
187931
C 183180
Kalinškova ulica
C 183180
349
V
48.
188530
188531
C 251040
Zasavska cesta (stara)
C 183730
390
V
49.
188540
188541
C 183730
Zasavska c.-Drolčevo naselje
Z HŠ 6
254
V
50.
188550
188551
C 188540
Drolčevo naselje
Z HŠ 34a
199
V
51.
188840
188841
O 183402
Cesta na Klanec I
C 186030
228
V
52.
188840
188842
O 183402
Cesta na Klanec II
C 186610
387
V
53.
188880
188881
C 183450
Pot na Jošta-Jernejeva ulica
C 183760
449
V
Skupna dolžina mestnih in krajevnih cest (LK) v Mestni občini Kranj znaša 16.944 m (16,944 km).«
4. člen 
V odloku se 8. člen spremeni tako, da se glasi:
»8. člen 
Javne poti (JP) so:
Zap. št.
Cesta
Odsek
Začetek odseka
Opis
Konec odseka
Dolžina [m]
Preostala dolžina 
v sos. občini [m]
Vrsta prometa
1.
683030
683031
C 251040
Podreča 117
Z HŠ 117
139
V
2.
683040
683041
C 251040
Podreča-krožna nad Savo
C 251040
504
V
3.
683050
683051
O 683041
Podreča 108
Z HŠ 108
72
V
4.
683060
683061
C 251040
Podreča-preko JP 685641
C 251040
653
V
5.
683060
683062
O 683061
Podreča 51
Z HŠ 51
57
V
6.
683090
683091
O 683061
Podreča 45
Z HŠ 45
245
V
7.
683100
683101
O 683061
Podreča 50
Z HŠ 50
110
V
8.
683110
683111
C 251040
Podreča 42a
Z HŠ 42a
51
V
9.
683120
683121
C 751370
Podreča 118
Z HŠ 118
90
V
10.
683130
683131
C 251040
Mavčiče-mimo HE
C 251040
750
V
11.
683140
683141
O 683131
Mavčiče-ob jezeru
O 683131
339
V
12.
683150
683151
O 683131
Mavčiče-priklop do HE
Z HE
138
V
13.
683160
683161
C 251040
Mavčiče-do jezera
Z HŠ 57c
126
V
14.
683170
683171
C 251040
Mavčiče I
Z HŠ 103
65
V
15.
683180
683181
C 251040
Mavčiče II
Z HŠ 124
84
V
16.
683190
683191
C 251040
Mavčiče-povezava
Z HŠ 91a
150
V
17.
683200
683201
C 251040
Mavčiče-krožna
C 251040
577
V
18.
683220
683221
C 251040
Mavčiče III
O 683201
55
V
19.
683230
683231
C 251040
Mavčiče IV
O 683201
70
V
20.
683240
683241
O 683201
Mavčiče V
Z HŠ 58
171
V
21.
683250
683251
O 683201
Mavčiče VI
Z HŠ 102a
206
V
22.
683250
683252
O 683251
Mavčiče-Meja
Z N.H.
95
V
23.
683260
683261
C 251040
Praše-ribiška koča
Z koča
330
V
24.
683270
683271
C 251040
Praše-krožna
C 251040
495
V
25.
683290
683291
C 251040
Jama 11
Z HŠ 11
74
V
26.
683290
683292
C 251040
Jama-Glavač
Z HŠ 19
25
V
27.
683300
683302
C 251040
Jama-Hvasti
Z HŠ 38
109
V
28.
683310
683312
C 251040
Breg-Suhadolnik
Z N.H.
86
V
29.
683320
683321
C 251040
Breg I
Z HŠ 85
93
V
30.
683330
683331
C 251040
Breg II
C 183200
197
V
31.
683340
683341
C 251040
Breg-ribiška koča
Z koča
856
V
32.
683350
683351
C 251040
Breg III
O 683341
176
V
33.
683360
683361
O 683341
Breg IV
O 683351
117
V
34.
683370
683371
O 683361
Breg V
Z HŠ 54
72
V
35.
683380
683381
C 251040
Breg VI
Z HŠ 74
46
V
36.
683390
683391
O 683341
Breg-za cerkvijo I
Z HŠ 81
330
V
37.
683400
683401
C 251040
Breg-za cerkvijo II
Z HŠ 81d
308
V
38.
683410
683411
C 183050
Goriče-Svarje
Z HŠ 12
1.775
V
39.
683420
683421
O 683411
Svarje I
Z HŠ 61
536
V
40.
683420
683422
O 683421
Svarje II
Z HŠ 44
47
V
41.
683420
683423
O 683421
Svarje III
Z HŠ 25
88
V
42.
683420
683424
O 683421
Svarje IV
Z HŠ 34
50
V
43.
683420
683425
O 683421
Svarje V
Z HŠ 13
221
V
44.
683430
683431
C 183050
Povlje-do Peskov I
Z vod.r.
2.441
V
45.
683430
683432
O 683431
Povlje-do Peskov II
O 683441
500
V
46.
683430
683433
O 683431
Povlje-do Peskov III
O 683432
155
V
47.
683440
683441
C 183060
Žablje-Babni vrt
Z HŠ 10
2.373
V
48.
683450
683451
O 683441
Babni vrt I
Z HŠ 7
127
V
49.
683460
683461
C 183050
Trstenik-Orlove glave I
Z HŠ 126
1.663
V
50.
683460
683462
O 683461
Trstenik-Orlove glave II
Z HŠ 99
258
V
51.
683470
683471
C 183050
Trstenik-za cerkvijo
O 683461
167
V
52.
683480
683481
O 683461
Trstenik I
O 683431
957
V
53.
683490
683491
O 683461
Trstenik II
Z HŠ 53
94
V
54.
683500
683501
O 683461
Trstenik-cerkev
Z HŠ 23
93
V
55.
683510
683511
C 183050
Trstenik III
Z HŠ 39
159
V
56.
683510
683512
O 683511
Trstenik IV
Z HŠ 62
139
V
57.
683510
683513
O 683511
Trstenik V
Z HŠ 39a
86
V
58.
683520
683521
C 183050
Trstenik VI
Z HŠ 1i
219
V
59.
683520
683522
C 183050
Trstenik-Gregorc
Z N.H.
70
V
60.
683530
683531
C 183100
Pangršica-Lovski dom
Z HŠ 17
607
V
61.
683540
683541
C R2 410
Tenetiše I
Z HŠ 3
97
V
62.
683550
683551
C R2 410
Tenetiše II
Z HŠ 9
537
V
63.
683550
683552
O 683551
Tenetiše 4
Z HŠ 4
79
V
64.
683560
683561
C R2 410
Tenetiše III
Z HŠ 13
212
V
65.
683570
683571
C R2 410
Tenetiše-mesarija Kern
C R2 410
95
V
66.
683580
683581
C R2 410
Tenetiše IV
Z HŠ 41
85
V
67.
683590
683591
C R2 410
Tenetiše-NK Podgorje
Z HŠ 20
173
V
68.
683600
683601
C 183100
Tenetiše V
Z HŠ 78
103
V
69.
683610
683611
C 183100
Tenetiše-cerkev
Z cerkev
274
V
70.
683620
683621
C 183100
Tenetiše VI
Z HŠ 84a
102
V
71.
683630
683631
C 183100
Tenetiše VII
Z HŠ 77
147
V
72.
683630
683632
O 683631
Tenetiše VIII
Z HŠ 74
31
V
73.
683630
683633
C 183101
Tenetiše IX
Z HŠ 80a
76
V
74.
683640
683641
C 183050
Goriče-mimo pokopališča
C 183050
443
V
75.
683650
683651
O 683411
Goriče-Zalog
Z gozdna
168
V
76.
683660
683661
O 683411
Zalog-cerkev
Z HŠ 6
80
V
77.
683670
683671
O 683411
Srednja vas-Goriče
O 685671
480
V
78.
683680
683681
O 683671
Goriče-Medved-Urbanc
Z HŠ 64
187
V
79.
683690
683691
O 685671
Goriče-Golnik-Vevarji
Z HŠ 37
511
V
80.
683700
683701
O 683691
Goriče-Golnik-Dolenci
Z HŠ 42a
258
V
81.
683710
683711
C R2 410
Golnik-stara cesta do gozda
Z HŠ 3
393
V
82.
683720
683721
C R2 410
Golnik-Malijev hrib I
O 685681
267
V
83.
683720
683722
O 683721
Golnik-Malijev hrib II
C R2 410
192
V
84.
683730
683731
O 685681
Golnik-do Matička I
Z HŠ 15
629
V
85.
683740
683741
O 685681
Golnik-do Matička II
Z HŠ 27
74
V
86.
683750
683751
O 685681
Golnik-do Ribnikarja
Z HŠ 32a
577
V
87.
683750
683752
O 685681
Golnik 33
Z HŠ 33
185
V
88.
683760
683761
C R2 410
Golnik-preko hriba I
C 183110
507
V
89.
683770
683771
O 683761
Golnik-preko hriba II
C 183110
223
V
90.
683780
683781
O 683761
Golnik-preko hriba III
C 183110
215
V
91.
683790
683791
O 683761
Golnik 117
Z HŠ 117
178
V
92.
683800
683801
O 683761
Golnik 80
Z HŠ 80
98
V
93.
683810
683811
C 183110
Golnik-krožna I
C 183110
371
V
94.
683810
683812
O 683811
Golnik-krožna II
Z HŠ 139
113
V
95.
683810
683813
O 683811
Golnik-krožna III
Z HŠ 148
51
V
96.
683820
683821
O 685691
Letenice-Kamenjak
Z HŠ 18
935
V
97.
683830
683831
C 183110
Letenice-Tišlar-Malij
C R2 410
752
V
98.
683840
683841
C 183140
Srakovlje-Štrbenc-Hribar
Z HŠ 5
791
V
99.
683850
683851
C 826820
Tatinec
Z HŠ 14
130
V
100.
683860
683861
C 183080
Bobovek-Vile Brdo I
O 683891
30
V
101.
683870
683871
O 686671
Predoslje-povezava I
O 685752
193
V
102.
683880
683881
O 686671
Predoslje 167
Z HŠ 167
176
V
103.
683890
683891
C 326021
Bobovek-Vile Brdo II
Z HŠ 20
290
V
104.
683900
683901
O 686671
Predoslje 185
Z HŠ 185
128
V
105.
683900
683902
O 686671
Predoslje 183
Z HŠ 183
157
V
106.
683910
683911
O 686671
Predoslje 138
Z HŠ 138
123
V
107.
683920
683921
O 686671
Predoslje-most-Krištof
O 683931
316
V
108.
683920
683922
O 183081
Predoslje 12
Z HŠ 12
81
V
109.
683930
683931
O 686671
Predoslje-Krištof
C 183080
263
V
110.
683940
683941
C 183080
Predoslje-povezava II
O 683931
182
V
111.
683950
683951
O 683931
Predoslje 78
Z HŠ 78
150
V
112.
683960
683961
O 686671
Predoslje-krožna
O 686671
194
V
113.
683970
683971
O 683961
Predoslje-povezava III
O 683881
162
V
114.
683980
683981
O 683971
Predoslje-povezava IV
O 686671
97
V
115.
683990
683991
O 686671
Predoslje-nad Oljarico
Z HŠ 102
166
V
116.
684020
684021
C 390160
Predoslje-gasilski dom
Z HŠ 29
196
V
117.
684030
684031
C 183080
Predoslje-osnovna šola
Z šola
165
V
118.
684030
684032
C 183080
Predoslje-igrišče
Z igrišče
169
V
119.
684040
684041
C 183080
Predoslje-povezava V
O 684051
101
V
120.
684040
684042
O 684041
Predoslje-povezava VI
Z HŠ 32
101
V
121.
684050
684051
C 390160
Suha-Predoslje
C 183080
1.019
V
122.
684060
684061
C 390160
Suha I
Z HŠ 22
549
V
123.
684070
684071
O 684061
Suha III
O 684081
76
V
124.
684080
684081
C 390160
Suha II
Z HŠ 57
277
V
125.
684090
684091
O 684081
Suha-most-gasilski dom
Z HŠ 15a
146
V
126.
684100
684101
C 390160
Predoslje-mimo trgovine
C 183080
51
V
127.
684110
684111
C 183080
Predoslje-Brdski mlin
Z most
93
V
128.
684120
684121
O 685701
Ilovka-do Pinca
Z HŠ 18
206
V
129.
684130
684131
O 685701
Ilovka-krožna
O 685701
138
V
130.
684140
684141
O 684131
Ilovka
Z HŠ 7
74
V
131.
684140
684142
O 684131
Ilovka-povezava
O 684141
23
V
132.
684150
684151
O 685701
Rupa 32b
Z HŠ 32b
102
V
133.
684160
684161
C 183510
Rupa 29a
Z HŠ 29a
102
V
134.
684170
684171
C 183510
Rupa 36b
Z HŠ 36b
161
V
135.
684180
684181
C 183510
Rupa 14
Z HŠ 14
187
V
136.
684190
684191
C 183510
Rupa-cerkev
Z cerkev
30
V
137.
684200
684201
C 183510
Rupa 24
Z HŠ 24
188
V
138.
684220
684221
C 183180
Britof-mimo Pičmana I
O 686661
177
V
139.
684220
684222
O 686661
Britof-mimo Pičmana II
O 684231
107
V
140.
684230
684231
C 183180
Britof-Arvaj
Z HŠ 27
360
V
141.
684240
684241
C 183180
Britof-gas. dom-Čira-Čara
O 686661
279
V
142.
684260
684261
C R1 210
Britof-sp. konec III
O 686651
214
V
143.
684270
684271
C R1 210
Britof-sp. konec IV
O 684261
200
V
144.
684280
684281
C R1 210
Britof-gas. dom I
O 686651
157
V
145.
684280
684282
O 686651
Britof-gas. dom II
C 183180
220
V
146.
684290
684291
O 684282
Britof I
Z HŠ 340
115
V
147.
684300
684301
O 686651
Britof-trgovina I
C 183180
256
V
148.
684300
684302
O 684301
Britof-sp. konec I
Z HŠ 299
61
V
149.
684300
684303
O 684301
Britof-sp. konec II
Z HŠ 307
55
V
150.
684310
684311
O 686651
Britof-trgovina II
O 684301
273
V
151.
684320
684321
O 686651
Britof II
Z HŠ 259
187
V
152.
684330
684331
O 686651
Britof 231d
Z HŠ 231d
173
V
153.
684340
684341
O 686651
Britof 220f
Z HŠ 220f
182
V
154.
684350
684351
O 686641
Britof-ob avtocesti I
Z HŠ 130a
61
V
155.
684350
684352
O 686641
Britof-ob avtocesti II
Z HŠ 132b
76
V
156.
684360
684361
O 686641
Britof-pri avtocesti
Z HŠ 123
85
V
157.
684370
684371
O 686641
Britof III
Z HŠ 137
108
V
158.
684370
684372
O 684371
Britof IV
Z HŠ 162a
60
V
159.
684380
684381
C R1 210
Britof-do Arvaja I
O 686641
341
V
160.
684380
684382
O 686641
Britof-do Arvaja II
C 183180
178
V
161.
684390
684391
O 686641
Britof-Hobič
Z HŠ 178
85
V
162.
684400
684401
O 686641
Britof-sp. konec V
Z HŠ 211
108
V
163.
684410
684411
O 686641
Britof-Hobič-Kranj
Z HŠ 233
117
V
164.
684420
684421
O 686641
Britof-sp. konec VI
Z HŠ 244
62
V
165.
684430
684431
C 183180
Britof-proti Kokri
Z HŠ 13
186
V
166.
684450
684451
C 183030
Bitnje-tiskarna Košir
Z HŠ 277
51
V
167.
684460
684461
C 183030
Zg. Bitnje 229
Z HŠ 229
135
V
168.
684470
684471
C 183030
Zg. Bitnje 226
Z HŠ 226
133
V
169.
684480
684481
C 183030
Zg. Bitnje-krožna I
C 183030
208
V
170.
684490
684491
C 183030
Zg. Bitnje 129
Z HŠ 129
45
V
171.
684500
684501
C 183030
Zg. Bitnje 243
Z HŠ 243
49
V
172.
684510
684511
C 183030
Zg. Bitnje-Pot v Bitnje
O 688172
303
V
173.
684530
684531
O 684511
Zg. Bitnje 112
Z HŠ 112
56
V
174.
684540
684541
O 684671
Zg. Bitnje-krožna II
C 183030
271
V
175.
684540
684542
O 684541
Zg. Bitnje-novo naselje
O 684671
297
V
176.
684540
684543
O 684541
Zg. Bitnje 326
Z HŠ 326
91
V
177.
684540
684544
O 684541
Zg. Bitnje 313
Z HŠ 313
70
V
178.
684550
684551
C 183030
Zg. Bitnje-krožna III
O 684511
157
V
179.
684560
684561
C R1 210
Zg. Bitnje-pokopališče
Z pokop.
535
V
180.
684570
684571
C R1 210
Zg. Bitnje-pri HŠ 54
O 684611
291
V
181.
684580
684581
O 684571
Zg. Bitnje-picerija Antonio
Z HŠ 44
70
V
182.
684590
684591
O 684571
Zg. Bitnje 47
Z HŠ 47
65
V
183.
684600
684601
O 684621
Zg. Bitnje 236b
Z HŠ 236b
60
V
184.
684610
684611
O 684621
Zg. Bitnje 45
Z HŠ 45
114
V
185.
684620
684621
O 684631
Zg. Bitnje-krožna V
C 183030
145
V
186.
684630
684631
O 686146
Zg. Bitnje-krožna IV
O 684571
155
V
187.
684640
684641
C 183030
Zg. Bitnje-Sr. Bitnje
C 183030
642
V
188.
684650
684651
O 684641
Sr. Bitnje I
Z HŠ 82
53
V
189.
684660
684661
O 684641
Sr. Bitnje-prečna ulica
O 684671
149
V
190.
684670
684671
C 183030
Sr. Bitnje-preko JP 684641
C 183030
614
V
191.
684680
684681
C 183030
Zg. Bitnje-pri HŠ 245
O 684671
179
V
192.
684690
684691
C 183030
Zg. Bitnje-slepa
Z HŠ 246
256
V
193.
684700
684701
C R1 210
Zg. Bitnje-pri gas. domu
C 183030
386
V
194.
684710
684711
C R1 210
Sr. Bitnje-pri HŠ 3
C 183030
398
V
195.
684720
684721
C R1 210
Sr. Bitnje-pri HŠ 6
C 183030
424
V
196.
684730
684731
C R1 210
Sr. Bitnje-pri HŠ 10a
C 183250
408
V
197.
684740
684741
O 684731
Sr. Bitnje-slepa
Z HŠ 123
161
V
198.
684750
684751
C R1 210
Sr. Bitnje-pri HŠ 14
C 183250
398
V
199.
684760
684761
O 684751
Sr. Bitnje II
C 183250
612
V
200.
684770
684771
C 183250
Sp. Bitnje-picerija Gala
Z HŠ 50
105
V
201.
684780
684781
C 183030
Sr. Bitnje III
Z HŠ 85
106
V
202.
684800
684801
C 183250
Sr. Bitnje IV
Z HŠ 126
62
V
203.
684810
684811
C 183250
Sr. Bitnje V
Z HŠ 37
77
V
204.
684820
684821
C 183250
Sr. Bitnje VI
Z HŠ 86
123
V
205.
684830
684831
C 183250
Sr. Bitnje VII
Z HŠ 46
64
V
206.
684840
684841
O 684751
Sr. Bitnje-pri transformatorju
C 183250
322
V
207.
684850
684851
O 684841
Sr. Bitnje-pri HŠ 88
C 183250
165
V
208.
684860
684861
C 183250
Sr. Bitnje-pri HŠ 81a
C 183250
145
V
209.
684870
684871
C 183250
Sp. Bitnje 18
Z HŠ 18
199
V
210.
684880
684881
C R1 210
Žabnica-pri HŠ 5
C R1 210
625
V
211.
684890
684891
O 684881
Žabnica 2
Z HŠ 2
214
V
212.
684900
684901
C R1 210
Žabnica-prečna pri HŠ 9
O 684881
66
V
213.
684920
684921
C 183030
Šutna-krožna
C 183030
536
V
214.
684930
684931
O 684921
Šutna I
Z HŠ 44
144
V
215.
684940
684941
O 684921
Šutna II
Z HŠ 130
114
V
216.
684950
684951
O 684921
Šutna-pri HŠ 36
C 183030
200
V
217.
684960
684961
O 684951
Šutna III
Z HŠ 74
70
V
218.
684970
684971
O 684921
Šutna IV
Z HŠ 8
51
V
219.
684980
684981
C 183030
Šutna V
Z HŠ 82
151
V
220.
684990
684991
C 183030
Šutna VI
Z HŠ 30
77
V
221.
685010
685011
C R1 210
Žabnica-pokopališče
Z HŠ 36
162
V
222.
685020
685021
C 183030
Sp. Bitnje-do Mlinarja
Z HŠ 31
569
V
223.
685030
685031
C 183020
Rakovica
Z HŠ 17
473
V
224.
685040
685041
C 183010
Čepulje-Lavtarski vrh
Z HŠ 2
2.703
V
225.
685040
685042
O 685041
Čepulje-Dežman
Z HŠ 7
88
V
226.
685050
685051
O 685041
Lavtarski vrh I
Z HŠ 4
644
V
227.
685060
685061
O 685051
Lavtarski vrh II
Z HŠ 3a
214
V
228.
685070
685071
O 685041
Planica
Z HŠ 2
242
V
229.
685070
685072
O 685071
Planica-proti Sv. Gabrielu
Z HŠ 7
488
V
230.
685080
685081
C 183010
Javornik-Jošt
Z cerkev
1.537
V
231.
685080
685082
C 183010
Javornik-Prosen
Z HŠ 27
301
V
232.
685080
685083
O 685082
Javornik-Benedičič
Z HŠ 33
212
V
233.
685080
685084
C 183010
Javornik-Česen
Z HŠ 36
820
V
234.
685080
685085
C 183010
Pševo-Pirc
Z HŠ 15
206
V
235.
685080
685086
C 183010
Pševo-Oražem
Z HŠ 12
302
V
236.
685090
685091
O 685111
Zabukovje 22
Z HŠ 22
925
V
237.
685100
685101
O 685111
Zabukovje 21
Z HŠ 21
388
V
238.
685110
685111
C 183020
Zabukovje 3
Z HŠ 3
1.758
V
239.
685120
685121
O 685111
Zabukovje 19
Z HŠ 19
282
V
240.
685130
685131
C 183020
Sp. Besnica-Pešnica-krožna
O 685151
462
V
241.
685140
685141
O 685131
Sp. Besnica-Pešnica I
Z HŠ 35
75
V
242.
685150
685151
C 183020
Sp. Besnica-Pešnica II
Z HŠ 42
86
V
243.
685160
685161
O 685131
Sp. Besnica-Pešnica III
Z HŠ 28
148
V
244.
685170
685171
O 685131
Sp. Besnica-Pešnica IV
Z HŠ 10
118
V
245.
685180
685181
C 183020
Sp. Besnica-Rakovica
Z HŠ 46
497
V
246.
685190
685191
O 685961
Sp. Besnica-tenis
Z HŠ 10
258
V
247.
685210
685211
C 183020
Sp. Besnica-preko LZ 183791
O 685961
276
V
248.
685220
685221
O 685961
Sp. Besnica-trgovina-HŠ 113
O 685231
312
V
249.
685230
685231
O 685961
Sp. Besnica-Pešnica V
Z HŠ 27
223
V
250.
685240
685241
O 685961
Sp. Besnica-Pešnica VI
Z HŠ 22
106
V
251.
685250
685251
O 685961
Sp. Besnica-Pešnica VII
Z HŠ 66
432
V
252.
685260
685261
O 685251
Sp. Besnica-Pešnica VIII
Z HŠ 51
49
V
253.
685270
685271
O 685251
Sp. Besnica-Pešnica IX
Z HŠ 45
49
V
254.
685280
685281
O 685251
Sp. Besnica-Pešnica X
Z HŠ 21
69
V
255.
685290
685291
C 183020
Sp. Besnica-Pešnica XI
Z HŠ 37
65
V
256.
685300
685301
C 183020
Sp. Besnica-okoli cerkve
C 183020
365
V
257.
685310
685311
C 183020
Sp. Besnica I
Z HŠ 4
123
V
258.
685330
685331
C 183020
Sp. Besnica-do JP 685941
O 685941
286
V
259.
685330
685332
O 685941
Sp. Besnica-preko JP 685941
Z HŠ 45
384
V
260.
685340
685341
O 685332
Sp. Besnica II
Z HŠ 49
204
V
261.
685350
685351
O 685332
Sp. Besnica III
Z HŠ 52
331
V
262.
685360
685361
O 685351
Sp. Besnica-Matija
Z HŠ 8
566
V
263.
685370
685371
O 685941
Sp. Besnica-povezava
O 685332
86
V
264.
685380
685381
C 183020
Sp. Besnica IV
Z HŠ 10
118
V
265.
685390
685391
C 183020
Sp. Besnica V
Z HŠ 27
89
V
266.
685400
685401
C 183020
Sp. Besnica-žaga
Z HŠ 17
374
V
267.
685410
685411
O 685401
Sp. Besnica-proti ribogojnici
Z razcep
167
V
268.
685420
685421
C 183020
Zg. Besnica-do vikendov
Z HŠ 39
902
V
269.
685430
685431
C 183020
Zg. Besnica 22
Z HŠ 22
154
V
270.
685440
685441
C 183020
Zg. Besnica-prečna povezava
O 685921
184
V
271.
685450
685451
O 685921
Zg. Besnica-Klinar
Z HŠ 101
445
V
272.
685460
685461
O 685451
Zg. Besnica-Podrovnik
Z HŠ 109
578
V
273.
685480
685481
O 685922
Zg. Besnica-mrliške vežice
Z HŠ 8
369
V
274.
685490
685491
O 685922
Zg. Besnica-pri HŠ 69
O 685921
671
V
275.
685500
685501
O 685921
Zg. Besnica-do gozdne poti
Z gozdna
605
V
276.
685510
685511
O 685921
Zg. Besnica 4
Z HŠ 4
276
V
277.
685520
685521
C 183020
Zg. Besnica-Nova vas I
Z HŠ 18
207
V
278.
685530
685531
O 685521
Zg. Besnica-Nova vas II
Z HŠ 16
153
V
279.
685550
685551
O 685931
Zg. Besnica-Nova vas III
Z HŠ 92
118
V
280.
685560
685561
O 685931
Zg. Besnica-Nova vas IV
Z HŠ 118
208
V
281.
685560
685562
O 685561
Zg. Besnica-Nova vas V
Z HŠ 90
69
V
282.
685570
685571
C 183020
Zg. Besnica-Nova vas-krožna I
C 183020
170
V
283.
685580
685581
C 494110
Nemilje-krožna skozi vas
C 494110
227
V
284.
685590
685591
C 183020
Nemilje-Podblica-stara cesta
C 183020
1.837
V
285.
685600
685601
O 685591
Podblica-šola
Z HŠ 3
131
V
286.
685610
685611
C 183020
Podblica 26
Z HŠ 26
253
V
287.
685620
685621
C R3 635
Podblica 28
Z HŠ 28
205
V
288.
685630
685631
C R3 635
Jamnik-vzporednica z R3 635
C R3 635
469
V
289.
685630
685632
O 685631
Jamnik-cerkev
Z cerkev
919
V
290.
685640
685641
C 251040
Podreča 73
Z HŠ 73
211
V
291.
685650
685651
C 251040
Praše-Meja
C R1 211
1.947
V
292.
685650
685652
O 685651
Meja-Sušnik
Z HŠ 1
489
V
293.
685660
685661
C R2 410
Tenetiše-povezava z R2 410
C 183100
233
V
294.
685670
685671
C R2 410
R2 410-Goriče
C 183050
561
V
295.
685680
685681
C R2 410
Golnik-bolnica-Malijevo brdo
C R2 410
1.955
V
296.
685680
685682
O 685681
Golnik 178
Z HŠ 178
66
V
297.
685680
685683
C R2 410
Golnik-Letenice
C R2 410
3340
V
298.
685690
685691
C 183110
Letenice-jug
C R2 410
805
V
299.
685700
685701
C 183080
Kokrica-Ilovka-Rupa
C 183510
1.916
V
300.
685730
685731
C R2 410
Mlaka-Bobovek-Brdo
C 183080
1.623
V
301.
685740
685741
C 326020
Bobovek-Brdo
C 183080
591
V
302.
685750
685751
O 685701
Ilovka-polje-Brdo I
C 183080
976
V
303.
685750
685752
O 685751
Ilovka-polje-Brdo II
O 686671
802
V
304.
685760
685761
O 683341
Breg-RTV servis
Z HŠ 75
223
V
305.
685770
685771
O 684221
Britof-povezava pri Pičmanu
O 684241
162
V
306.
685780
685781
O 686661
Britof-nad Oljarico
Z HŠ 69a
178
V
307.
685790
685791
C 183080
Britof-zg. konec I
Z HŠ 416
168
V
308.
685800
685801
C 183080
Britof-zg. konec II
Z HŠ 108a
67
V
309.
685810
685811
C R1 210
Britof-zg. konec III
Z HŠ 109
110
V
310.
685820
685821
C R1 210
Britof-zg. konec IV
Z HŠ 408
154
V
311.
685820
685822
O 685821
Britof-zg. konec V
Z HŠ 403
61
V
312.
685820
685823
O 685821
Britof 485
Z HŠ 485
38
V
313.
685830
685831
C R1 210
Britof-zg. konec VI
Z HŠ 375
52
V
314.
685840
685841
C R1 210
Britof-povezava pri HŠ 371
C R1 210
122
V
315.
685850
685851
C R1 210
Britof-zg. konec VII
Z HŠ 425
168
V
316.
685860
685861
O 686651
Britof-sp. konec VII
Z HŠ 246
84
V
317.
685870
685871
O 686641
Britof-pri Hobiču
Z HŠ 191
59
V
318.
685900
685901
O 683431
Povlje-do vikendov
Z HŠ 38
492
V
319.
685910
685911
C R1 210
Zg. Bitnje 28
Z HŠ 28
192
V
320.
685920
685921
C 183020
Zg. Besnica-Podrovnik-Dvor
C 183020
1.523
V
321.
685920
685922
O 685921
Zg. Besnica-cerkev-LC 183021
C 183020
414
V
322.
685920
685923
O 685922
Za župniščem I
Z HŠ 25
146
V
323.
685920
685924
O 685923
Za župniščem II
Z HŠ 41c
24
V
324.
685930
685931
C 183020
Zg. Besnica-Nova vas-krožna II
C 183020
305
V
325.
685940
685941
C 183020
Sp. Besnica-Videmce-Trata
C 183020
716
V
326.
685950
685951
C 348090
Pot do Hlipa
Z HŠ 5
147
V
327.
685960
685961
C 183020
Sp. Besnica-krožna
C 183020
573
V
328.
685970
685971
C 251040
Zasavska c.-mimo OŠ Orehek
Z HŠ 53c
410
V
329.
685980
685981
C 186350
Pot na Jošta-Ješetova ul.
C 183760
573
V
330.
685980
685982
C 183760
Prečna ulica
Z HŠ 24
180
V
331.
686010
686011
C 183080
Predoslje-pokopališče
Z pokop.
155
V
332.
686030
686031
C 183240
Agromehanika-Prebačevo
C 890100
1.255
V
333.
686040
686041
O 686042
Planina
O 686043
154
V
334.
686040
686042
O 183582
Planina-Iskra
Z HŠ 5
158
V
335.
686040
686043
O 183582
Planina-ob toplarni
Z HŠ 26
141
V
336.
686050
686051
C 183400
Primskovo-trgovski c.
C 183560
269
V
337.
686050
686052
C 183400
Primskovo-kom. cona I
C 183560
451
V
338.
686050
686053
C 183560
Primskovo-kom. cona II
Z HŠ 23a
129
V
339.
686050
686054
C 183560
Ul. Mirka Vadnova 22
Z HŠ 22
183
V
340.
686050
686055
C 183560
Primskovo-hotel
Z hotel
203
V
341.
686060
686061
C 186030
Žanova ul. 3a
Z HŠ 3a
61
V
342.
686060
686062
C 186030
Žanova ul.-Kajuhova ul.
C 186040
64
V
343.
686060
686063
C 186030
Žanova ul.-C. na Klanec
C 188840
62
V
344.
686060
686064
C 186030
C. na Klanec-Huje
C 186020
303
V
345.
686060
686065
C 188840
C. talcev
C 186020
319
V
346.
686060
686066
O 686283
Na skalici-Kokrški breg
Z razcep
258
V
347.
686070
686071
O 686293
Glavni trg-Tomšičeva ul.
O 686293
73
V
348.
686070
686072
O 686293
Pot na Kolodvor 4
Z HŠ 4
33
V
349.
686070
686073
O 686293
Škrlovec
Z HŠ 3
37
V
350.
686080
686081
C 183680
Savska c.-Sejmišče I
O 686084
149
V
351.
686080
686082
O 686081
Savska c.-Sejmišče II
O 686084
52
V
352.
686080
686083
O 686084
Vodopivčeva ul. 3
Z HŠ 3
53
V
353.
686080
686084
C 183680
Sejmišče-Vodopivčeva ul.
C 183420
346
V
354.
686090
686091
C 183500
Mladinska ul.
C 183250
241
V
355.
686090
686092
O 686091
Mladinska ul.-Stritarjeva ul.
C 183250
57
V
356.
686090
686093
O 686281
Gregorčičeva-Partizanska
O 686094
123
V
357.
686090
686094
O 686281
Partizanska c.
O 686097
333
V
358.
686090
686095
O 686094
Partizanska c.-Rotarjeva ul.
O 686094
321
V
359.
686090
686096
O 686094
Jurčičeva ul.
O 686095
88
V
360.
686090
686097
O 686281
Komenskega ul.-Partizanska c.
Z HŠ 18
383
V
361.
686100
686101
O 687727
Kidričeva ul. I
O 687728
121
V
362.
686100
686102
O 686101
Kidričeva ul. II
C 186620
57
V
363.
686100
686103
O 687727
Kidričeva ul. III
O 687728
200
V
364.
686100
686104
O 686103
Kidričeva ul. IV
O 687727
45
V
365.
686100
686105
C R2 410
Kidričeva ul. V
Z HŠ 18
97
V
366.
686100
686106
O 686105
Kidričeva ul. VI
Z HŠ 38
106
V
367.
686100
686107
C 186520
Kidričeva ul. VII
Z HŠ 22
46
V
368.
686100
686108
C 186520
Kidričeva ul. VIII
Z HŠ 8
51
V
369.
686100
686109
C 186520
Kidričeva ul. IX-krožna
C 186520
117
V
370.
686110
686111
C R2 412
Zlato polje-Struževo I
C 187170
703
V
371.
686110
686112
O 686111
Zlato polje-Struževo II
C R2 412
239
V
372.
686120
686121
C R2 412
Savski log-Zimsko kop. I
Z HŠ 25a
164
V
373.
686120
686122
O 686121
Savski log-Zimsko kop. II
C R2 412
107
V
374.
686120
686123
C 186590
Kolodvorska c.-Carinsko s.
Z Car.s.
66
V
375.
686130
686131
C 186740
Stražiška ul. 17
C 186730
101
V
376.
686130
686132
C 186740
Stražiška ul. 27
C 186730
97
V
377.
686130
686133
C 186730
Finžgarjeva ul.-Bičkova ul.
C 186780
110
V
378.
686130
686134
C 186790
Kocjanova ul.-Bičkova ul.
C 186780
104
V
379.
686130
686135
C 186790
Kocjanova ul.-povezava
C 186790
108
V
380.
686130
686136
O 687487
Strmov II
Z HŠ 12
90
V
381.
686130
686137
O 687487
Strmov III
C 188880
41
V
382.
686140
686141
C 183010
Hafnarjeva pot I
C 183440
1.155
V
383.
686140
686142
C 183010
Hafnarjeva pot II
O 686141
147
V
384.
686140
686143
O 686141
Hafnarjeva pot III
O 686144
82
V
385.
686140
686144
C 183010
Križnarjeva pot I
C R1 210
876
V
386.
686140
686145
O 686144
Križnarjeva pot II
O 686141
103
V
387.
686140
686146
C 183440
Zg. Bitnje-Škofjeloška c.
C 183030
566
V
388.
686140
686147
C 183010
Medetova ul. 12
Z HŠ 12
154
V
389.
686140
686148
O 686145
Križnarjeva pot III
Z HŠ 40
134
V
390.
686140
686149
O 686148
Križnarjeva pot IV
Z HŠ 24
86
V
391.
686150
686151
C 186980
Sitarska pot 17
Z HŠ 17
114
V
392.
686150
686152
C 186560
Sitarska pot 7a
Z HŠ 7a
100
V
393.
686150
686153
C 186560
Pante
O 686155
215
V
394.
686150
686154
C 186560
Skokova ul.
C 186980
125
V
395.
686150
686155
C 183010
Gasilska ul.
Z HŠ 22
342
V
396.
686150
686156
O 686155
Matajčeva ul.
C 186560
154
V
397.
686160
686161
C 188540
Zasavska c.-proti stopnišču
Z stopn.
85
V
398.
686160
686162
C 188550
Drolčevo naselje I
Z HŠ 18
72
V
399.
686160
686163
C 188550
Drolčevo naselje II
Z HŠ 23
63
V
400.
686160
686164
C 188550
Drolčevo naselje III
Z HŠ 27
42
V
401.
686160
686165
C 188550
Drolčevo naselje IV
Z HŠ 30
29
V
402.
686170
686171
O 686514
Ul. Gorenjskega odreda
O 686172
510
B
403.
686170
686172
O 686171
Ul. Nikole Tesle
Z Topl.
594
B
404.
686180
686181
C 183400
Ul. Janka Puclja-Trg Rivoli
Z HŠ 9
399
V
405.
686190
686191
C 188840
Ul. Draga Breznarja
C 188840
250
V
406.
686200
686201
C 187160
Špikova ul. I
Z HŠ 25
180
V
407.
686200
686202
O 686201
Špikova ul. II
O 686201
99
V
408.
686210
686211
C 187300
Kuratova ul. 4
Z HŠ 4
28
V
409.
686210
686212
C 187300
Kuratova ul. 3
Z HŠ 3
50
V
410.
686210
686213
C 187300
Kuratova ul. 41
Z HŠ 41
55
V
411.
686210
686214
C 183510
Kuratova ul.-povezava
O 688214
81
V
412.
686210
686215
O 686218
Betonova ul. 27
Z HŠ 27
68
V
413.
686210
686216
C 187280
Betonova ul. I
C 187280
154
V
414.
686210
686217
C 187280
Betonova ul. II
C 187280
322
V
415.
686210
686218
C 187280
Betonova ul. 42
Z HŠ 42
157
V
416.
686220
686221
C 183010
Baragov trg
C 183450
235
V
417.
686220
686222
C 183010
Baragov trg-Krajevna pot
C 183450
251
V
418.
686220
686223
C 186740
Šolska ul.
O 686221
137
V
419.
686230
686231
O 687684
Mlakarjeva ul. 16
Z HŠ 16
60
V
420.
686230
686232
O 687684
Mrakova ul.-povezava
O 687683
87
V
421.
686230
686233
O 687683
Mencingerjeva ul. 3
Z HŠ 3
66
V
422.
686240
686241
C 186380
Šorlijeva ul. 3
Z HŠ 3
188
V
423.
686240
686242
C 186380
Šorlijeva ul. 24
Z HŠ 24
179
V
424.
686240
686243
C 186380
Bertoncljeva ul. I
O 686243
406
V
425.
686240
686244
C 186380
Bertoncljeva ul. II
O 686244
496
V
426.
686250
686251
C 251010
Smledniška cesta (stara) I
Z HŠ 6
453
V
427.
686250
686252
C 183700
Savska cesta
C 183710
414
V
428.
686250
686253
O 686251
Smledniška cesta (stara) II
C 183700
70
V
429.
686250
686254
C 183680
Smledniška cesta (stara) III
Z HŠ 3
330
V
430.
686260
686261
C 183410
Stošičeva ul.
C 183420
193
V
431.
686260
686262
C 186520
Ul. F. Rozmana-Staneta
C 186100
254
V
432.
686260
686263
C 183400
Dražgoška ul.
C 186400
186
V
433.
686260
686264
C 183850
Kebetova ul. I
O 686265
181
V
434.
686260
686265
C 183400
C. Kokrškega odreda 25
Z HŠ 25
147
V
435.
686270
686271
C 183400
Ul. Vide Šinkovčeve
O 687332
183
V
436.
686270
686272
C 183400
Reševa ul.
C 186650
187
V
437.
686270
686273
C 186060
Tomažičeva ul.
C 183400
181
V
438.
686270
686274
C 186060
Luznarjeva ul.
C 183400
209
V
439.
686270
686275
C 186060
Štirnova ul.
C 183400
215
V
440.
686280
686282
O 686281
Slovenski trg-mimo MOK
C 183420
158
V
441.
686280
686283
O 686281
Gregorčičeva ul.-Maistrov trg
O 686291
138
V
442.
686290
686291
C 183400
Poštna-Tavčarjeva-Maistrov trg
C 183420
489
V
443.
686290
686292
O 686291
Reginčeva ul. 13
Z HŠ 13
129
V
444.
686290
686293
O 686292
Tomšičeva ul.-Glavni trg
O 686291
573
V
445.
686290
686294
O 686293
Cankarjeva ul.-Trubarjev trg
Z HŠ 7
139
V
446.
686290
686295
O 686291
Tavčarjeva ul.
O 686294
246
V
447.
686290
686296
O 686293
Glavni trg-Prešernova ul.
O 686292
172
V
448.
686290
686297
O 686293
Jenkova ul.
O 686296
83
V
449.
686300
686301
C 186100
Gosposvetska ul. 13
Z HŠ 13
69
V
450.
686300
686302
O 686301
Gosposvetska ul. 11
Z HŠ 11
40
V
451.
686300
686303
C 186100
Gosposvetska ul. 19
Z HŠ 19
41
V
452.
686320
686324
O 686181
Trg Rivoli VIII
Z HŠ 9
176
V
453.
686330
686332
C 280010
Polica-Struževo
C 187170
1.338
V
454.
686340
686341
C 280011
Polica-železnica
Z železnica
274
V
455.
686360
686361
C 186110
Kranj-Struževo
Z HŠ 27
290
V
456.
686360
686362
C 187170
Struževo-pešpot
O 686361
863
B
457.
686360
686363
C 186120
Stara c.-Koroška c.
C 183420
390
V
458.
686360
686364
O 686262
Gradnikova ul.-krožna
O 686262
184
V
459.
686360
686365
C 186520
Ul. 1. avgusta 11
Z HŠ 11
134
V
460.
686360
686366
C 183420
Odcep AMD
Z HŠ 53c
46
V
461.
686360
686367
O 686364
Gradnikova ul. 3
Z HŠ 3
47
V
462.
686360
686368
O 686261
Vrtna ul. 7
Z HŠ 7
141
V
463.
686370
686371
O 686651
Britof-sp. konec VIII
Z HŠ 197
81
V
464.
686500
686501
O 686172
Gogalova ul. 2a
Z HŠ 2a
158
B
465.
686500
686502
C 183600
Gogalova ul. 10
Z HŠ 10
137
V
466.
686510
686511
O 686171
Gubčeva ul. 1
Z HŠ 1
164
B
467.
686510
686512
O 686526
Gubčeva ul. 2
Z HŠ 2
99
V
468.
686510
686513
C 183400
C. 1. maja-krožna
O 686512
104
V
469.
686510
686514
C 183400
Župančičeva ul.
C 183600
327
V
470.
686520
686521
O 686171
Vrečkova ul. I
Z HŠ 5
127
B
471.
686520
686526
C 183400
Vrečkova ul. III
O 686511
239
V
472.
686520
686527
C 183400
Ul. Gorenjskega odreda
Z HŠ 2
320
V
473.
686520
686528
O 686527
Ob stolpnicah
O 686528
237
V
474.
686520
686529
C 183400
Vrečkova ul. IV
Z HŠ 5
82
V
475.
686530
686531
O 183581
Trg Prešernove brigade I
Z HŠ 10
171
V
476.
686530
686532
O 686181
Trg Prešernove brigade II
Z HŠ 1
73
V
477.
686530
686534
O 686531
Trg Prešernove brigade III
Z HŠ 5
67
V
478.
686530
686535
O 686531
Trg Prešernove brigade IV
O 686181
328
V
479.
686530
686538
O 686531
Trg Prešernove brigade V
O 686531
187
V
480.
686540
686541
O 183581
Trg Rivoli I
Z HŠ 4
160
V
481.
686540
686543
O 686541
Trg Rivoli II
O 686531
184
V
482.
686540
686544
O 686543
Trg Rivoli III
O 686181
87
V
483.
686540
686545
O 686181
Trg Rivoli IV
O 686543
93
V
484.
686540
686546
O 686545
Trg Rivoli V
Z HŠ 5
75
V
485.
686540
686547
O 686543
Trg Rivoli VI
O 686546
74
V
486.
686540
686549
O 183581
Trg Rivoli VII
O 686541
119
V
487.
686550
686551
O 686172
Ul. Tončka Dežmana V
Z HŠ 2
191
B
488.
686550
686552
O 686622
Ul. Rudija Papeža II
Z HŠ 2
133
B
489.
686550
686553
C R1 210
Cesta Rudija Šeliga IV
C 183583
378
V
490.
686550
686555
C 183600
Ul. Tončka Dežmana I
O 686172
209
V
491.
686550
686556
O 686555
Ul. Tončka Dežmana II
Z HŠ 1
74
V
492.
686550
686557
O 686556
Ul. Tončka Dežmana III
Z HŠ 9
69
V
493.
686550
686558
O 686555
Ul. Tončka Dežmana IV
Z HŠ 7b
52
V
494.
686560
686561
O 686623
Ul. Juleta Gabrovška I
O 968821
133
B
495.
686580
686581
C 686620
Ul. Lojzeta Hrovata
Z HŠ 9
108
B
496.
686590
686591
O 686622
Ul. Rudija Papeža I
O 968821
130
B
497.
686600
686601
O 686172
Ul. Janeza Puharja II
Z HŠ 1
151
B
498.
686600
686602
O 686601
Ul. Janeza Puharja III
O 686556
31
B
499.
686600
686603
O 686601
Ul. Janeza Puharja IV
O 686605
42
B
500.
686600
686604
O 686171
Ul. Janeza Puharja V
O 686172
62
B
501.
686600
686605
C 183600
Ul. Janeza Puharja I
O 686605
314
V
502.
686620
686621
C 183600
Ul. Tuga Vidmarja I
Z HŠ 4c
151
V
503.
686620
686622
O 686621
Ul. Tuga Vidmarja II
Z HŠ 1
257
B
504.
686620
686623
O 686621
Ul. Tuga Vidmarja III
Z HŠ 11
281
B
505.
686630
686631
O 686291
Jahačev prehod
Z HŠ 1
35
V
506.
686640
686641
C 183180
Britof-sp. konec-povezava I
C 183180
864
V
507.
686650
686651
C R1 210
Britof-sp. konec-povezava II
O 686641
772
V
508.
686660
686661
C 183080
Britof-mimo igrišča
C 183180
515
V
509.
686670
686671
C 183080
Predoslje-Čira-Čara-krožna
O 686661
1.433
V
510.
686700
686701
C 187110
Seljakovo naselje I
C 187110
380
V
511.
686700
686702
C 187110
Seljakovo naselje II
O 686701
135
V
512.
686700
686703
C 187110
Seljakovo naselje III
Z HŠ 1
111
V
513.
686700
686704
C 187110
Seljakovo naselje IV
O 686703
132
V
514.
686700
686705
C 187110
Seljakovo naselje V
O 686701
124
V
515.
686700
686706
O 686701
Seljakovo naselje VI
Z HŠ 59
18
V
516.
686710
686711
C R1 210
Qlandia
Z rondo
276
V
517.
686710
686712
O 686711
Ul. Angelce Hlebce
C 183400
279
V
518.
687020
687021
C 251040
Drulovka I
Z HŠ 48a
117
V
519.
687030
687031
C 251040
Drulovka II
Z HŠ 45f
93
V
520.
687040
687041
C 251040
Drulovka III
Z HŠ 44c
93
V
521.
687050
687051
C 183710
Drulovka IV
Z HŠ 37
56
V
522.
687060
687061
C 251040
Drulovka-do HŠ 63
Z HŠ 63
163
V
523.
687070
687071
C 251040
Drulovka V
C 251040
163
V
524.
687070
687072
O 687071
Drulovka VI
Z N.H.
245
V
525.
687070
687073
O 687072
Drulovka VII
O 687071
350
V
526.
687080
687081
C 251040
Zasavska c. 74
Z HŠ 74
215
V
527.
687080
687082
O 687081
Zasavska c. 60a
Z HŠ 60a
29
V
528.
687080
687083
O 687081
Zasavska c. 68
Z HŠ 68
39
V
529.
687090
687091
O 685971
Zasavska c. 62
Z HŠ 62
257
V
530.
687090
687092
O 687091
Zasavska c. 56a
Z HŠ 56a
70
V
531.
687090
687093
O 687091
Zasavska c. 54c
Z HŠ 54c
91
V
532.
687100
687101
C 251040
Zasavska c. 43e
Z HŠ 43e
164
V
533.
687110
687111
C 251040
Zasavska c.-mimo HŠ 34
O 687122
127
V
534.
687120
687121
O 687122
Kutinova ul. III
Z HŠ 20
102
V
535.
687120
687122
C 183730
Kutinova ul. I
C 251040
432
V
536.
687120
687123
O 687122
Kutinova ul. II
C 183730
70
V
537.
687130
687131
C 183730
Dolenčeva ul.
C 188530
136
V
538.
687140
687141
O 688783
Gregoričeva ul. 25
Z HŠ 25
114
V
539.
687150
687151
O 688782
Retljeva ul. 16
Z HŠ 16
69
V
540.
687160
687161
C 188530
Povezava stara Zasavska
C 251040
71
V
541.
687180
687182
C 183730
Zevnikova ul.
C 187610
174
V
542.
687190
687191
C 251040
Pot za krajem-Orehek
C 188530
82
V
543.
687200
687201
C R1 211
Ljubljanska c. 28
Z HŠ 28
77
V
544.
687210
687211
O 183582
Planina-mimo VVZ
Z HŠ 3b
80
V
545.
687220
687221
O 183582
Planina-športna dvorana
Z šp.dv.
62
V
546.
687230
687231
C 183600
Cesta talcev I
Z HŠ 81
157
V
547.
687240
687241
C 183600
Cesta talcev I
Z HŠ 63
123
V
548.
687250
687251
C 183600
Ul. Juleta Gabrovška II
Z HŠ 20
140
V
549.
687260
687261
C 183600
Ul. Juleta Gabrovška III
Z HŠ 3
155
V
550.
687270
687271
C 183400
Skalica 11
Z HŠ 11
115
V
551.
687270
687272
O 687271
Skalica 6a
Z HŠ 6a
79
V
552.
687280
687281
C 183400
Skalica-OŠ Staneta Žagarja
O 687291
331
V
553.
687290
687291
C 183400
Ul. Tatjane Odrove I
C 183400
291
V
554.
687300
687301
C 183400
Ul. Tatjane Odrove II
O 687291
158
V
555.
687300
687302
O 687301
Ul. Tatjane Odrove III
Z HŠ 18
61
V
556.
687310
687311
C 186610
Oprešnikova ul. 86
Z HP 86
66
V
557.
687320
687321
C 188840
C. na Klanec II
Z HŠ 51
57
V
558.
687320
687322
C 188840
C. na Klanec III
Z HŠ 55a
53
V
559.
687330
687331
O 687332
Oprešnikova ul. 50
Z HŠ 50
64
V
560.
687330
687332
C 186650
Oprešnikova ul.-C. na Klanec
C 188840
153
V
561.
687340
687341
C 186650
Oprešnikova ul. 68
Z HŠ 68
80
V
562.
687350
687351
O 685981
Tominčeva c.-iz Poti na Jošta
Z HŠ 49
69
V
563.
687350
687352
C 183760
Tominčeva c. 58
Z HŠ 58
68
V
564.
687350
687353
C 183760
Rožna ul.
C 186980
181
V
565.
687350
687354
C 183760
Tominčeva c.-Benedikova ul.
C 186980
116
V
566.
687360
687361
C R2 410
Bleiweisova c.-Veliki hrib VI
Z HŠ 65
108
V
567.
687380
687381
C 183180
Jezerska c. I
Z HŠ 8
57
V
568.
687390
687391
C 183180
Jezerska c. II
Z HŠ 22a
109
V
569.
687400
687401
C 186650
Oprešnikova ul.-vrtec
Z HŠ 4a
30
V
570.
687410
687411
C 183520
Partizanska c.-mimo HŠ 41
C 183520
231
V
571.
687420
687421
C 187160
Drulovka-v Špik I
Z HŠ 30
266
V
572.
687420
687422
O 687421
Drulovka-v Špik II
O 686201
70
V
573.
687420
687423
O 686201
Drulovka-v Špik III
O 687421
74
V
574.
687420
687424
O 686201
Drulovka-v Špik IV
O 687421
81
V
575.
687430
687431
C 183710
Drulovka-v Graben I
Z HŠ 23
389
V
576.
687430
687432
O 687431
Drulovka-v Graben II
Z HŠ 25a
52
V
577.
687440
687441
C 183110
Letenice-mimo HŠ 15
O 685691
104
V
578.
687460
687461
O 687462
Mlaka
Z HŠ 58
114
V
579.
687460
687462
C R2 410
Pokopališka ulica
C 183080
775
V
580.
687470
687471
O 686112
Zlato polje I
Z HŠ 15c
155
V
581.
687470
687472
O 687471
Zlato polje II
C 187170
134
V
582.
687470
687473
C 187170
Koroška c.-pizzerija Gorenc
Z HŠ 61a
104
V
583.
687480
687481
O 687482
Trojarjeva ul. 12
Z HŠ 12
73
V
584.
687480
687482
C 183450
Trojarjeva ul. I
C 188880
164
V
585.
687480
687483
C 188880
Trojarjeva ul. II
O 687484
104
V
586.
687480
687484
C 186350
Šempeterska ul. I
C 188880
214
V
587.
687480
687485
C 188880
Šempeterska ul. II
C 183450
194
V
588.
687480
687486
C 186350
Detelova ul.
C 188880
289
V
589.
687480
687487
C 183450
Strmov I
O 687486
234
V
590.
687480
687488
O 687487
Šiškovo naselje
Z HŠ 16
195
V
591.
687490
687491
C R2 410
Bleiweisova c.-Veliki hrib I
Z HŠ 62
77
V
592.
687500
687501
C 183030
Zg. Bitnje 88
Z HŠ 88
88
V
593.
687510
687511
C R1 210
Zg. Bitnje 43
Z HŠ 43
103
V
594.
687520
687521
C R1 210
Zg. Bitnje 41
Z HŠ 41
134
V
595.
687530
687531
C 183400
C. na Klanec I
Z HŠ 8g
107
V
596.
687540
687541
C 186610
Ručigajeva c. I
Z HŠ 36
104
V
597.
687550
687551
O 683451
Babni vrt II
Z HŠ 5a
89
V
598.
687560
687561
O 683441
Babni vrt III
Z HŠ 5
210
V
599.
687580
687581
C 183050
Trstenik-do mini ranča
Z HŠ 1d
158
V
600.
687590
687591
C 183060
Čadovlje I
Z HŠ 15
41
V
601.
687590
687592
C 183060
Čadovlje II
Z HŠ 20
150
 
V
602.
687590
687593
O 687592
Čadovlje III
Z HŠ 24
68
 
V
603.
687600
687601
C 183060
Žablje-krožna mimo HŠ 1
C 183060
103
 
V
604.
687610
687611
C 183060
Žablje I
Z HŠ 4
99
 
V
605.
687620
687621
C 183060
Žablje II
Z gozdna
138
 
V
606.
687630
687631
O 685671
Goriče-krožna okoli cerkve
O 685671
113
 
V
607.
687650
687651
C 183050
Goriče-Bajt-Žogar
Z HŠ 4
35
 
V
608.
687660
687661
C 187170
Struževo-Korotan
Z HŠ 20
94
 
V
609.
687670
687671
O 686232
Mrakova ul.-Mlakarjeva ul. II
O 687684
88
 
V
610.
687680
687681
O 687684
Mlakarjeva ul.-bloki
Z HŠ 23
135
 
V
611.
687680
687682
C 183520
Partizanska c.-C. Kokrškega o.
C 183510
175
 
V
612.
687680
687683
C 183510
Ul. Mladinskih brigad
C 183520
189
 
V
613.
687680
687684
C 183510
Mrakova ul.-Mlakarjeva ul. I
C 186450
285
 
V
614.
687680
687685
C 183510
Vidmarjeva ul.
Z HŠ 14
160
 
V
615.
687680
687686
O 687685
Mandeljčeva pot
O 687706
194
 
V
616.
687680
687687
C 183510
Begunjska ul. 42
Z HŠ 42
281
 
V
617.
687680
687688
C 186380
Kebetova ul. II
C 183860
211
 
V
618.
687680
687689
C 186380
Valjavčeva ul.
C 186380
437
 
V
619.
687690
687691
O 687687
Begunjska ul. I
O 687687
190
 
V
620.
687690
687692
O 687694
Begunjska ul. II
O 687691
59
 
V
621.
687690
687693
O 687694
Begunjska ul. III
O 687687
62
 
V
622.
687690
687694
C 183510
Begunjska ul. IV
O 687687
120
 
V
623.
687690
687695
O 687696
Begunjska ul. V
O 687694
99
 
V
624.
687690
687696
C 183860
Begunjska ul. VI
O 687694
78
 
V
625.
687690
687697
O 687696
Begunjska ul. VII
Z HŠ 50
67
 
V
626.
687690
687698
O 687696
Begunjska ul. VIII
Z HŠ 11
29
 
V
627.
687700
687701
O 686264
Kebetova ul. 6
Z HŠ 6
27
 
V
628.
687700
687702
O 686264
Kebetova ul. 3
Z HŠ 3
30
 
V
629.
687700
687703
O 686264
Kebetova ul. 9
Z HŠ 9
99
 
V
630.
687700
687704
O 687688
Kebetova ul. 11
Z HŠ 11
79
 
V
631.
687700
687705
C 183500
C. Kokrškega odreda
O 686097
102
 
V
632.
687700
687706
C 183510
C. Kokrškega odreda-stadion
Z stadi.
245
 
V
633.
687710
687711
O 687712
Nazorjeva ul.-bloki
Z HŠ 10
48
 
V
634.
687710
687712
C 186400
Nazorjeva ul. 6
Z HŠ 6
144
 
V
635.
687720
687722
C R2 410
Kidričeva c.-toplarna
Z N.H.
64
 
V
636.
687720
687723
C R2 410
Kidričeva c.-OŠ Helene Puhar
Z HŠ 51
72
 
V
637.
687720
687724
C 186620
Kidričeva ul. 63
Z HŠ 63
127
 
V
638.
687720
687725
C 186620
Kidričeva c.-FOV
Z HŠ 55a
78
 
V
639.
687720
687726
C 186620
Kidričeva c.-ESIC
Z HŠ 65
165
 
V
640.
687720
687727
C R2 410
Kidričeva c. I
C R2 410
176
 
V
641.
687720
687728
C 186620
Kidričeva c. II
O 687727
147
 
V
642.
687750
687751
O 685332
Sp. Besnica VI
O 685341
68
 
V
643.
687750
687752
O 685341
Sp. Besnica VII
O 685351
196
 
V
644.
687760
687761
O 685351
Sp. Besnica VIII
O 685341
184
 
V
645.
687770
687771
C 183050
Trstenik VII
Z HŠ 37
303
 
V
646.
687770
687772
C 183050
Trstenik-Verlič
Z HŠ 37b
292
 
V
647.
687800
687801
C 251010
Hrastje I
C 251010
661
 
V
648.
687810
687811
C 251010
Hrastje II
Z HŠ 13
359
 
V
649.
687810
687812
O 687811
Hrastje-povezava zg. del
O 687801
22
 
V
650.
687820
687821
C 251010
Hrastje III
Z KS H.
234
 
V
651.
687830
687831
C 251010
Hrastje IV
Z HŠ 176a
232
 
V
652.
687840
687841
C 251010
Hrastje V
Z N.H.
183
 
V
653.
687850
687851
C 251010
Hrastje VI
Z HŠ 146a
143
 
V
654.
687860
687861
C 251010
Hrastje VII
Z HŠ 136
116
 
V
655.
687870
687871
C 251010
Hrastje VIII
Z HŠ 136a
240
 
V
656.
687880
687881
C 251010
Hrastje IX
Z HŠ 115
164
 
V
657.
687890
687891
C 251010
Hrastje X
Z HŠ 87a
212
 
V
658.
687900
687901
C 251010
Hrastje XI
Z HŠ 97
110
 
V
659.
687910
687911
C 251010
Hrastje XII
Z HŠ 86
212
 
V
660.
687920
687921
C 251010
Hrastje XIII
Z HŠ 67
260
 
V
661.
687930
687931
C R1 210
Voge I
C R1 210
323
289 Šenčur
V
662.
687940
687941
O 687931
Voge II
O 687931
203
23 Šenčur
V
663.
687940
687942
O 687941
Voge III
Z HŠ 454
85
 
V
664.
687940
687943
O 687941
Voge IV
Z HŠ 448
47
 
V
665.
687950
687951
O 687931
Voge V
O 687931
503
 
V
666.
687950
687952
O 687951
Voge VI
Z HŠ 544
38
 
V
667.
687950
687953
O 687951
Voge VII
Z N.H.
36
 
V
668.
687950
687954
O 687951
Voge VIII
Z N.H.
43
 
V
669.
687950
687955
O 687951
Voge IX
Z N.H.
89
 
V
670.
687950
687956
O 687951
Voge X
Z HŠ 538
25
 
V
671.
687950
687957
O 687951
Voge XI
Z N.H.
59
 
V
672.
687950
687958
O 687951
Voge XII
Z N.H.
58
 
V
673.
687950
687959
O 687951
Voge XIII
Z HŠ 531
43
 
V
674.
687960
687961
O 687951
Voge XIV
Z HŠ 517
56
 
V
675.
687960
687962
O 687951
Voge XV
Z HŠ 525
63
 
V
676.
687960
687963
O 687951
Voge XVI
Z HŠ 522
40
 
V
677.
688010
688011
C R2 410
C. čez K. polje-mimo vrtnarije
C R2 412
1.217
 
V
678.
688020
688021
O 686112
Zlato polje-SPIZ I
Z HŠ 2d
198
 
V
679.
688020
688022
O 688021
Zlato polje-SPIZ II
Z HŠ 2c
148
 
V
680.
688020
688023
O 688022
Zlato polje-SPIZ III
O 688021
35
 
V
681.
688020
688024
O 688022
Zlato polje-SPIZ IV
Z HŠ 3
34
 
V
682.
688030
688031
O 686111
Zlato polje III
O 686112
135
 
V
683.
688030
688032
O 688031
Zlato polje IV
Z HŠ 11b
70
 
V
684.
688030
688033
O 688031
Zlato polje V
Z HŠ 14c
107
 
V
685.
688040
688041
O 685981
Pot na Šmarjetno-mimo kapele
Z razcep
654
 
V
686.
688040
688042
O 685981
Cicibanova ul. 7
Z HŠ 7
158
 
V
687.
688050
688051
O 685981
Pot v Torklo
Z HŠ 6
414
 
V
688.
688050
688052
O 685981
Pod gradom
Z HŠ 8
147
 
V
689.
688060
688061
O 685981
Na Vinograde
Z HŠ 4
880
 
V
690.
688070
688071
O 688061
Pot na Jošta 61
Z HŠ 61
71
 
V
691.
688070
688072
O 685981
Ješetova ul. 89
Z HŠ 89
126
 
V
692.
688070
688073
O 685981
Ješetova ul. 77
Z HŠ 77
143
 
V
693.
688070
688074
C 183760
Ješetova ul. 59
Z HŠ 59
83
 
V
694.
688070
688075
C 186570
Pševska c. I
Z HŠ 38
116
 
V
695.
688070
688076
C 186570
Pševska c. II
C 183010
108
 
V
696.
688070
688077
O 688078
Zlatnarjeva pot 6
Z HŠ 6
70
 
V
697.
688070
688078
C 186570
Zlatnarjeva pot 11
Z HŠ 11
144
 
V
698.
688080
688081
C 183010
Škofjeloška c. 48
Z HŠ 48
104
 
V
699.
688090
688091
C 183440
Škofjeloška c. 92
Z HŠ 92
142
 
V
700.
688090
688092
O 688091
Škof. c. 90-Ješetova ul. 2
C183011
120
V
701.
688100
688101
O 688102
Nartnikova ul. 7
Z HŠ 7
96
 
V
702.
688100
688102
C 183010
Stražišče-Nartnikova ul.
C R2 412
132
 
V
703.
688110
688111
O 688102
Žeškova ul. 5
Z HŠ 5
83
 
V
704.
688120
688121
C 183450
C. na Šmarjetno goro
Z HŠ 6
2.055
 
V
705.
688130
688131
C 183440
Pot v Bitnje-Bantale
Z HŠ 26
281
 
V
706.
688140
688141
C 183440
Pot v Bitnje-pri HŠ 13
C 187200
96
 
V
707.
688150
688151
C 187200
Pot v Bitnje-Križnarjevo p.
Z HŠ 12
130
 
V
708.
688160
688161
C 183440
Pot v Bitnje-krožna
C 187200
351
 
V
709.
688170
688171
C 183440
Pot v Bitnje-pri HŠ 152
C 187200
231
 
V
710.
688170
688172
C 187200
Pot v Bitnje-Bantale
O 686146
354
 
V
711.
688180
688181
C R2 410
Bleiweisova c.-Veliki hrib IV
Z HŠ 102
139
 
V
712.
688180
688182
O 688181
Bleiweisova c.-Veliki hrib V
Z HŠ 108
94
 
V
713.
688190
688191
C R2 410
Bleiweisova c.-Veliki hrib II
Z HŠ 90
87
 
V
714.
688200
688201
C R2 410
Bleiweisova c.-Veliki hrib III
Z HŠ 72
111
 
V
715.
688210
688211
C 183510
C. na Rupo I
Z HŠ 22
71
 
V
716.
688210
688212
C 187300
Kuratova ul. 14
Z HŠ 14
81
 
V
717.
688210
688213
C 187300
Kuratova ul. 36
Z HŠ 36
74
 
V
718.
688210
688214
C 187300
Kuratova ul. 39
Z HŠ 39
110
 
V
719.
688220
688221
C 183510
Dežmanova ul.
C 187320
242
 
V
720.
688230
688231
C 183510
Okornova ul.
C 187320
206
 
V
721.
688240
688241
C 183510
C. na Rupo II
Z HŠ 29
72
 
V
722.
688250
688251
C 183510
C. na Rupo III
Z HŠ 41a
132
 
V
723.
688250
688252
C 183510
Galetova ul. 2
Z HŠ 2
124
 
V
724.
688260
688261
C 183510
Snediceva ul.
C 187320
186
 
V
725.
688270
688271
C 183080
Dolžanova pot
Z HŠ 8
309
 
V
726.
688280
688281
O 688292
Partizanska pot 12a
Z HŠ 12a
82
 
V
727.
688290
688291
O 688292
Partizanska pot 6
Z HŠ 6
83
 
V
728.
688290
688292
C 187410
Partizanska pot-Čukova jama
Z HŠ 17
611
 
V
729.
688300
688301
C 187410
C. na Belo
Z HŠ 13
180
 
V
730.
688310
688311
C R2 410
Golniška c. 7
Z HŠ 7
65
 
V
731.
688320
688321
O 688322
Pestotnikova ul. 26
Z HŠ 26
70
 
V
732.
688320
688322
C R2 410
Pestotnikova ul. 21
Z HŠ 21
171
 
V
733.
688330
688331
C R2 410
Golniška cesta I
Z HŠ 12
79
 
V
734.
688340
688341
C 183230
Nedeljska vas
O 688344
159
 
V
735.
688340
688342
C 183230
Benedičičeva pot
O 688344
143
 
V
736.
688340
688343
C R2 410
Dolenčeva pot
O 688345
222
 
V
737.
688340
688344
O 688345
Zagrajškova ul. I
Z HŠ 27
266
 
V
738.
688340
688345
C 388340
Zagrajškova ul. II
O 688341
196
 
V
739.
688350
688351
C R2 410
Golniška cesta II
Z HŠ 20
65
 
V
740.
688360
688361
C R2 410
Golniška cesta III
Z HŠ 41
99
 
V
741.
688370
688371
C R2 410
Golniška cesta IV
Z HŠ 55
82
 
V
742.
688380
688381
C 183230
Golniška cesta V
Z HŠ 69
144
 
V
743.
688390
688391
C 183230
Štefetova ul.
O 688392
379
 
V
744.
688390
688392
C R2 410
Mlaška cesta
C 183230
505
 
V
745.
688400
688401
O 688392
Na Griču I
Z HŠ 17
224
 
V
746.
688400
688402
O 688401
Na Griču II
Z HŠ 40
113
 
V
747.
688410
688411
O 688392
Mlaška c. 93
Z HŠ 93
127
 
V
748.
688420
688421
C 183230
Na Griču III
Z HŠ 12
108
 
V
749.
688430
688431
C 183230
Mlaka-novo naselje I
Z N.H.
167
 
V
750.
688430
688432
O 688431
Mlaka-novo naselje II
Z HŠ 83
123
 
V
751.
688430
688433
O 688431
Mlaka-novo naselje III
Z HŠ 88
135
 
V
752.
688440
688441
C 183230
Na Griču (Mlaška c.) I
Z HŠ 69
164
 
V
753.
688440
688442
O 688441
Na Griču (Mlaška c.) II
Z HŠ 64
33
 
V
754.
688440
688443
O 688441
Na Griču (Mlaška c.) III
Z HŠ 67
46
 
V
755.
688450
688451
C 183230
Pot na Zelenec I
Z HŠ 8
129
 
V
756.
688450
688452
C 183230
Pot na Zelenec II
Z HŠ 40
41
 
V
757.
688450
688453
C 183230
Pot na Zelenec III
Z HŠ 57
71
 
V
758.
688450
688454
C 183230
Pot na Zelenec IV
Z HŠ 39
139
 
V
759.
688450
688455
C 183230
Pot na Zelenec V
Z HŠ 19
96
 
V
760.
688460
688461
C R2 410
Oretnekova pot I
O 688391
313
 
V
761.
688460
688462
O 688461
Oretnekova pot II
O 688461
90
 
V
762.
688470
688471
C R2 410
Golniška cesta-za lekarno I
Z HŠ 95
132
 
V
763.
688470
688473
O 688471
Golniška cesta-za lekarno II
Z HŠ 81
35
 
V
764.
688480
688481
C 183090
Konjederec-trim steza
Z HŠ 114
410
 
V
765.
688490
688491
C 187170
Struževo-strelišče
Z strel.
761
 
V
766.
688500
688501
C 187170
Struževo 47
Z HŠ 47
125
 
V
767.
688510
688511
C 187170
Struževo-ob železnici I
C 187170
400
 
V
768.
688510
688512
O 688511
Struževo-ob železnici II
Z HŠ 47f
198
 
V
769.
688520
688521
C R2 412
Ljubljanska c. 19b
Z HŠ 19b
129
 
V
770.
688520
688522
C R2 412
Povezava Remont Labore
C 251040
128
 
V
771.
688530
688531
C 187750
Zadružna ul.-Jezerska c.
C 183180
113
 
V
772.
688540
688541
C 183550
Jelenčeva ul.
C 183530
250
 
V
773.
688550
688551
C 183180
Kurirska pot
C 183530
159
 
V
774.
688560
688561
O 688551
Kokrški log I
Z HŠ 3a
241
 
V
775.
688560
688562
O 688561
Kokrški log-Z. krak
O 688551
63
 
V
776.
688560
688563
O 688561
Kokrški log II
Z HŠ 8
97
 
V
777.
688560
688564
O 688561
Kokrški log III
C 183530
154
 
V
778.
688570
688571
C 183550
Krašanova ul.
Z HŠ 23
178
 
V
779.
688580
688581
C 183180
Jezerska c. III
Z HŠ 62b
114
 
V
780.
688590
688591
O 688581
Jezerska c. IV
Z HŠ 60b
66
 
V
781.
688600
688601
C 183180
Jezerska c. V
Z HŠ 56a
159
 
V
782.
688600
688602
C 183180
Šuceva ul.
C 183560
299
 
V
783.
688610
688611
O 688602
Šuceva ul. 15
Z HŠ 15
62
 
V
784.
688620
688621
O 688602
Šuceva ul. 10
Z HŠ 10
72
 
V
785.
688630
688631
C 183180
Jezerska c.-mimo HŠ 78b
C R1 210
780
 
V
786.
688640
688641
C 183180
Jezerska c. VI
Z HŠ 74c
117
 
V
787.
688650
688651
C 183180
Jezerska c.-pri HŠ 94
Z razcep
189
 
V
788.
688660
688661
C 183180
Jezerska c. VII
Z HŠ 104a
82
 
V
789.
688670
688671
C 183180
Jezerska-mimo gostilne
Z HŠ 93c
49
 
V
790.
688680
688681
C 187930
Kalinškova ul.-krožna
C 187930
201
 
V
791.
688680
688682
O 688681
Kalinškova ul. 17
Z HŠ 17
36
 
V
792.
688690
688691
C 187930
Kalinškova ul. 31
Z HŠ 31
60
 
V
793.
688700
688701
C 183400
Ručigajeva c. II
C 183180
288
 
V
794.
688710
688711
O 688712
Smledniška c.-naselje Iskra II
O 688711
301
 
V
795.
688710
688712
C 251010
Smledniška c.-naselje Iskra I
C 251010
288
 
V
796.
688720
688721
O 688742
Smledniška c.-Šmidova ul.
Z HŠ 132
104
 
V
797.
688730
688731
O 688742
Smledniška c. 124
Z HŠ 124
53
 
V
798.
688740
688741
O 688742
Smledniška c. 122
Z HŠ 122
43
 
V
799.
688740
688742
C 251010
Pot v gozdičku-Luznar
Z HŠ 144
337
 
V
800.
688750
688751
O 688782
Gregoričeva ul. 21
Z HŠ 21
50
V
801.
688760
688761
O 688783
Retljeva ul. 11
Z HŠ 11
95
 
V
802.
688770
688771
O 688782
Šmidova ul. 15
Z HŠ 15
146
 
V
803.
688770
688772
O 688771
Šmidova ul. 8
Z HŠ 8
114
 
V
804.
688770
688773
O 688771
Šmidova ul. 3
Z HŠ 3
68
 
V
805.
688780
688781
C 251010
Smledniška c. 82
Z HŠ 82
101
 
V
806.
688780
688782
C 251010
Gregorčičeva ul.
Z HŠ 31
244
 
V
807.
688780
688783
C 183700
Retljeva ul.
O 688782
198
 
V
808.
688790
688791
O 686253
Pintarjeva ul.
O 688801
238
 
V
809.
688800
688801
O 688821
Staretova ul. I
C 183700
189
 
V
810.
688800
688802
O 688801
Staretova ul. II
C 183700
116
 
V
811.
688800
688803
C 183700
Staretova ul. 58
Z HŠ 58
282
 
V
812.
688800
688804
O 688803
Staretova ul. 46
Z HŠ 46
46
 
V
813.
688800
688805
O 688803
Staretova ul. 40
Z HŠ 40
43
 
V
814.
688810
688811
C 183080
C. na Brdo
C 183090
221
 
V
815.
688820
688821
O 686251
Staretova ul.-mimo cerkve
C 183700
307
 
V
816.
688830
688831
O 686251
Smledniška c. 11
Z HŠ 11
66
 
V
817.
688840
688841
O 686251
Smledniška c. 16
Z HŠ 16
67
 
V
818.
688850
688851
O 686251
Mlekarska ul.
O 686251
291
 
V
819.
688850
688852
O 688851
Mlekarska ul. 9
Z HŠ 9
64
 
V
820.
688880
688881
O 686251
Smledniška c. 9
Z HŠ 9
120
 
V
821.
688890
688891
O 686251
Staretova ul.-ob g. Krtina
O 686251
228
 
V
822.
688890
688893
O 686251
Smledniška c.-Čirče
C 183700
129
 
V
823.
688900
688901
O 686251
Nadižarjeva ul.
O 688801
227
 
V
824.
688900
688902
O 688801
Nadižarjeva ul. 31
Z HŠ 31
97
 
V
825.
688910
688911
C 183700
Čirče
Z HŠ 43
168
 
V
826.
688920
688921
C 183700
Grmičeva ul. 27
Z HŠ 43
59
 
V
827.
688930
688931
C 251040
Sorška ul. I
C 187160
287
 
V
828.
688930
688932
O 688931
Sorška ul. II
Z HŠ 15
86
 
V
829.
688930
688936
O 688931
Sorška ul. III
Z HŠ 5
59
 
V
830.
688940
688941
C 187160
Kališka ul. I
O 688941
190
 
V
831.
688940
688942
O 688941
Kališka ul. II
O 688941
127
 
V
832.
688940
688943
O 688941
Kališka ul. III
O 688942
124
 
V
833.
688940
688944
O 688941
Kališka ul. IV
Z HŠ 8
186
 
V
834.
688950
688951
C 187160
Grintovška ul. I
C 187160
265
 
V
835.
688950
688952
O 688951
Grintovška ul. II
O 688951
63
 
V
836.
688950
688953
O 688951
Grintovška ul. III
O 688952
68
 
V
837.
688950
688954
O 688951
Grintovška ul. IV
O 688951
132
 
V
838.
688950
688955
O 688951
Grintovška ul. V
O 688951
115
 
V
839.
688960
688961
C 187160
Kriška ul. I
O 688964
260
 
V
840.
688960
688962
O 688961
Kriška ul. II
O 688961
73
 
V
841.
688960
688963
O 688962
Kriška ul. III
O 688961
131
 
V
842.
688960
688964
O 688961
Kriška ul. IV
O 688961
147
 
V
843.
688970
688971
C 187160
Storžiška ul. I
C 187160
239
 
V
844.
688970
688972
O 688971
Storžiška ul. II
O 688971
89
 
V
845.
688970
688973
O 688971
Storžiška ul. III
O 688972
48
 
V
846.
688970
688975
O 688971
Storžiška ul. IV
O 688971
102
 
V
847.
688980
688981
C 187160
Triglavska ul. I
Z HŠ 13
84
 
V
848.
688980
688982
O 688981
Triglavska ul. II
O 688981
64
 
V
849.
688990
688991
C 187160
Zariška ul. I
O 688991
264
 
V
850.
688990
688993
O 688991
Zariška ul. II
O 688991
55
 
V
851.
688990
688994
O 688991
Zariška ul. III
O 688991
68
 
V
852.
688990
688995
O 688991
Zariška ul. IV
O 688991
100
 
V
853.
751370
751371
C R2 413
Zbilje-Podreča
C 251040
692
471 Medvode
V
854.
826820
826821
C 326020
Sp. Bela-Hraše-Tatinec
C 326020
948
1.443 Preddvor
V
855.
826870
826871
C 326060
Hraše-Čadovlje
C 183060
1.034
996 Preddvor
V
856.
902380
902382
C 401380
Trata-Žabnica
C 401070
679
1.352 Škofja Loka
V
857.
902840
902841
C R1 210
Dorfarje-Šutna
C 183030
75
245 Škofja Loka
V
858.
928260
928261
C 183111
LC 111-Novake
Z HŠ 4
44
819 Tržič
V
Skupna dolžina javnih poti (JP) v Mestni občini Kranj znaša 203.090 m (203,090 km).«
5. člen 
V odloku se 10. člen spremeni tako, da se glasi:
»10. člen 
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, so bila v skladu z določili Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10) pridobljena soglasja Direkcije RS za ceste št. 37162-3/2012-162(507) z dne 8. 6. 2012, št. 37162-3/2016-157(507) z dne 10. 8. 2016, št. 37162-3/2016-198(507) z dne 22. 11. 2016, št. 37162-3/2018-202(507) z dne 17. 12. 2018, št. 37162-4/2019-34(507) z dne 14. 10. 2019, št. 37162-3/2020-35(507) z dne 24. 2. 2020 in št. 37162-3/2020-52(507) z dne 5. 3. 2020.«
6. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2019-5-402101
Kranj, dne 3. junija 2020
Župan 
Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti