Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2020 z dne 19. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2020 z dne 19. 6. 2020

Kazalo

1463. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Kranj, stran 3242.

  
Na podlagi 3. členaZakona o zavodih (Uradni list RS – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/07 – odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – odl. US, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 49/20 – ZIUZEOP), Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK, 92/15) in 22. člena Statuta Mestne občine Kranj – uradno prečiščeno besedilo 2 (Uradni list RS, št. 37/19 – UPB2) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 16. seji dne 3. 6. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Kranj 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Kranj (Uradni list RS, št. 53/11, 80/13, 20/18), (v nadaljevanju: Odlok) se v 9. členu spremeni prva alineja tako, da se glasi:
»– ima najmanj univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem ali izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge bolonjske stopnje.«
2. člen 
V Odloku se v 9. členu spremeni druga alineja, ki se po novem glasi:
»– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na delovnih mestih s področja kulture in/ali izobraževanja«
3. člen 
V Odloku se v 9. členu spremeni zadnja, sedma alineja, ki se po novem glasi:
»– če bo opravljal tudi vodenje strokovnega dela, mora imeti opravljen bibliotekarski izpit oziroma ga mora opraviti najkasneje v 1 letu po nastopu funkcije.«
4. člen 
V prvem odstavku 14. člena Odloka se spremeni prva alineja, ki se po novem glasi:
»– ima najmanj univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem ali izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge bolonjske stopnje ene izmed strok zastopanih v dejavnosti zavoda,«
5. člen 
V prvem odstavku 14. člena Odloka se spremeni četrta alineja, ki se po novem glasi:
»– ima opravljen bibliotekarski izpit oziroma ga mora opraviti najkasneje v 1 letu po nastopu funkcije.«
6. člen 
V drugem odstavku 14. člena Odloka se spremeni prva alineja, ki se glasi:
»– ima najmanj univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem ali izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge bolonjske stopnje ustrezne smeri,«
KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 610-67/2020-1-40/30/07
Kranj, dne 3. junija 2020
Župan 
Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti