Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2020 z dne 19. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2020 z dne 19. 6. 2020

Kazalo

1457. Sklep o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov in 24-urne dežurne službe ter subvencije za izvajanje gospodarske javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Kostanjevica na Krki za leto 2020, stran 3238.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) ter 14. in 83. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 9. redni seji dne 3. 6. 2020 sprejel
S K L E P 
o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov in 24-urne dežurne službe ter subvencije za izvajanje gospodarske javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Kostanjevica na Krki za leto 2020 
I. 
Občinski svet potrjuje zaračunane cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov in 24-urne dežurne službe v Občini Kostanjevica na Krki za leto 2020 in subvencijo cene za omrežnino za dejavnost odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Kostanjevica na Krki iz sredstev občinskega proračuna.
II. 
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo za leto 2020:
OMREŽNINA na mesec 
Faktor
Cena v EUR
Cena v EUR z 9,5 % DDV
OMREŽNINA priključka DN 15, DN 20
1
6,3538
6,9574
OMREŽNINA priključka DN 25, DN 30
3
19,0614
20,8722
OMREŽNINA priključka DN 40
10
63,5379
69,5740
OMREŽNINA priključka DN 50
15
95,3068
104,3609
OMREŽNINA priključka DN 65
30
0,0000
0,0000
OMREŽNINA priključka DN 80
50
317,6894
347,8699
OMREŽNINA priključka DN 100
100
635,3789
695,7399
OMREŽNINA priključka DN 150
200
0,0000
0,0000
 
 
 
 
Oskrba s pitno vodo v m3
 
0,9879
1,0818
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2020:
 
 
Pridobitna dejavnost
Nepridobitna dejavnost
OMREŽNINA na mesec 
Faktor
Cena v EUR brez DDV
Cena v EUR z 9,5 % DDV
Cena v EUR brez DDV
Cena v EUR z 9,5 % DDV
OMREŽNINA priključka DN 15, DN 20
1
7,5973
8,3190
3,7986
4,1595
OMREŽNINA priključka DN 25, DN 30
3
22,7918
24,9570
11,3959
12,4785
OMREŽNINA priključka DN 40
10
75,9725
83,1899
37,9863
41,5950
OMREŽNINA priključka DN 50
15
113,9588
124,7849
56,9794
62,3924
OMREŽNINA priključka DN 65
30
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
OMREŽNINA priključka DN 80
50
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
OMREŽNINA priključka DN 100
100
759,7251
831,8990
379,8625
415,9494
OMREŽNINA priključka DN 150
200
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
 
 
 
 
 
 
Odvajanje komunalne odpadne vode v m3
 
0,4186
0,4584
0,4186
0,4584
Občina bo za uporabnike nepridobitne dejavnosti subvencionirala ceno omrežnine za dejavnost odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode iz občinskega proračuna v višini 20.166 EUR brez DDV oziroma 22.082 EUR z DDV, in sicer za dejavnost odvajanja v obdobju januar–junij v višini 13.419 EUR brez DDV oziroma 14.694 EUR z DDV. V obdobju julij–december pa 6.746 EUR brez DDV oziroma 7.387 EUR z DDV.
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2020:
 
 
Pridobitna dejavnost
OMREŽNINA na mesec 
Faktor
Cena v EUR brez DDV 
Cena v EUR z 9,5 % DDV
OMREŽNINA priključka DN 15, DN 20
1
3,4998
3,8323
OMREŽNINA priključka DN 25, DN 30
3
10,4993
11,4967
OMREŽNINA priključka DN 40
10
34,9976
38,3224
OMREŽNINA priključka DN 50
15
52,4964
57,4836
OMREŽNINA priključka DN 65
30
0,0000
0,0000
OMREŽNINA priključka DN 80
50
0,0000
0,0000
OMREŽNINA priključka DN 100
100
349,9758
383,2235
OMREŽNINA priključka DN 150
200
0,0000
0,0000
 
 
 
 
Čiščenje komunalne odpadne vode v m3
 
0,6736
0,7376
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe prevzema grezničnih gošč in blata iz malih komunalnih čistilnih naprav za leto 2020:
Cena v EUR brez DDV
Cena v EUR z 9,5 % DDV
Prevzem grezničnih gošč v m3
0,4999
0,5474
Prodajna zaračunana cena zbiranja komunalnih odpadkov za leto 2020 za vse uporabnike:
Cena za zbiranje komunalnih odpadkov:
Cena v EUR brez DDV
Cena v EUR z 9,5 % DDV
Strošek javne infrastrukture na kg
0,0000
0,0000
Strošek izvajanja storitve na kg
0,1339
0,1466
Skupaj na kg
0,1339
0,1466
Prodajna zaračunana cena zbiranja biološko razgradljivih odpadkov za leto 2020 za vse uporabnike:
Cena za zbiranje biološko razgradljivih odpadkov:
Cena v EUR brez DDV
Cena v EUR z 9,5 % DDV
Strošek javne infrastrukture na kg
0,0000
0,0000
Strošek izvajanja storitve na kg
0,0745
0,0816
Skupaj na kg
0,0745
0,0816
Prodajna zaračunana cena obdelave komunalnih odpadkov za leto 2020 za vse uporabnike:
Cena za obdelavo komunalnih odpadkov:
Cena v EUR brez DDV
Cena v EUR z 9,5 % DDV
Strošek javne infrastrukture na kg
0,0000
0,0000
Strošek izvajanja storitve na kg
0,0924
0,1012
Skupaj na kg
0,0924
0,1012
Prodajna zaračunana cena izvajanja 24-urne dežurne službe za leto 2020 za vse uporabnike:
Cena izvajanja 24-urne dežurne službe 
Cena v EUR brez DDV
Cena v EUR z 9,5 % DDV
za pokojnika
263,00
287,98
III. 
Cene oziroma tarife podane v ponudbi za pridobitev koncesije za opravljanje gospodarskih javnih služb v Občini Kostanjevica na Krki, ki se s predmetnim sklepom ne spreminjajo, ostajajo še naprej v veljavi.
III. 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 7. 2020 dalje.
Št. 354-4/2019
Kostanjevica na Krki, dne 3. junija 2020
Župan 
Občine Kostanjevica na Krki 
Ladko Petretič 
Priloga: Pregled višine subvencije
Občina Kostanjevica na Krki bo iz proračuna zaradi zakonsko določene obveznosti za pokrivanje stroška amortizacije gospodarske javne infrastrukture v letu 2020 skupaj zagotovila 20.166 EUR brez DDV oziroma 22.082 EUR z DDV, in sicer bo subvencionirala omrežnino za nepridobitno dejavnost za dejavnosti:
– odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v višini 100 % v obdobju januar–junij, kar znaša 13.419 EUR brez DDV oziroma 14.694 EUR z DDV in
– odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v višini 50 % v obdobju julij–december, kar znaša 6.746 EUR brez DDV oziroma 7.387 EUR z DDV.
V spodnjih tabelah je za dejavnost odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode prikazan izračun potrebne višine subvencije brez DDV.
Tabela 1: Pregled izračuna višine subvencije za dejavnost odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v obdobju januar–junij 2020
 
1
2
3
4
5=1 * 2 * 6
Vodomer v EUR brez DDV
število vodomerov
potrjena cena iz elaborata
zaračunana cena uporabnikom
subvencija (potrjena – zaračunana cena)
subvencija
DN < / = 20 
270
7,5560
0,0000
7,5560
12.241
20 < DN < 40 
2
22,6681
0,0000
22,6681
272
40 < / = DN < 50 
2
75,5604
0,0000
75,5604
907
50 < / = DN < 65 
0
113,3406
0,0000
113,3406
0
65 < / = DN < 80 
0
0,0000
0,0000
0,0000
0
80 < / = DN < 100 
0
0,0000
0,0000
0,0000
0
100 < / = DN < 150 
0
755,6041
0,0000
755,6041
0
150 < / = DN 
0
0,0000
0,0000
0,0000
0
Skupaj
 
 
 
 
13.419
Tabela 2: Pregled izračuna višine subvencije za dejavnost odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v obdobju julij–december 2020
 
1
2
3
4
5=1 * 4 * 6
Vodomer v EUR brez DDV
število vodomerov
potrjena cena iz elaborata
zaračunana cena uporabnikom
subvencija (potrjena – zaračunana cena)
subvencija
DN < / = 20 
270
7,5973
3,7986
3,7986
6.154
20 < DN < 40 
2
22,7918
11,3959
11,3959
137
40 < / = DN < 50 
2
75,9725
37,9863
37,9863
456
50 < / = DN < 65 
0
113,9588
56,9794
56,9794
0
65 < / = DN < 80 
0
0,0000
0,0000
0,0000
0
80 < / = DN < 100 
0
0,0000
0,0000
0,0000
0
100 < / = DN < 150 
0
759,7251
379,8625
379,8625
0
150 < / = DN 
0
0,0000
0,0000
0,0000
0
Skupaj
 
 
 
 
6.746

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti