Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2020 z dne 19. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2020 z dne 19. 6. 2020

Kazalo

1456. Sklep o potrditvi elaboratov in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov in 24-urne dežurne službe v Občini Kostanjevica na Krki za leto 2020, stran 3236.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16-odl. US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) ter 14. in 83. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 9. redni seji dne 3. 6. 2020 sprejel
S K L E P 
o potrditvi elaboratov in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov in 24-urne dežurne službe v Občini Kostanjevica na Krki za leto 2020 
I. 
Občinski svet potrjuje elaborate o oblikovanju cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov in 24-urne dežurne službe v Občini Kostanjevica na Krki za leto 2020.
II. 
Občinski svet potrjuje predračunske lastne cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov in 24-urne dežurne službe v Občini Kostanjevica na Krki za leto 2020.
Predračunska lastna cena oskrbe s pitno vodo za leto 2020 za vse uporabnike:
OMREŽNINA na mesec 
Faktor
Cena v EUR brez DDV
Cena v EUR z 9,5 % DDV
OMREŽNINA priključka DN 15, DN 20
1
6,3538
6,9574
OMREŽNINA priključka DN 25, DN 30
3
19,0614
20,8722
OMREŽNINA priključka DN 40
10
63,5379
69,5740
OMREŽNINA priključka DN 50
15
95,3068
104,3609
OMREŽNINA priključka DN 65
30
0,0000
0,0000
OMREŽNINA priključka DN 80
50
317,6894
347,8699
OMREŽNINA priključka DN 100
100
635,3789
695,7399
OMREŽNINA priključka DN 150
200
0,0000
0,0000
 
 
 
 
Oskrba s pitno vodo v m3
 
0,9879
1,0818
Predračunska lastna cena odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2020 za vse uporabnike:
OMREŽNINA na mesec 
Faktor
Cena v EUR brez DDV
Cena v EUR z 9,5 % DDV
OMREŽNINA priključka DN 15, DN 20
1
7,5973
8,3190
OMREŽNINA priključka DN 25, DN 30
3
22,7918
24,9570
OMREŽNINA priključka DN 40
10
75,9725
83,1899
OMREŽNINA priključka DN 50
15
113,9588
124,7849
OMREŽNINA priključka DN 65
30
0,0000
0,0000
OMREŽNINA priključka DN 80
50
0,0000
0,0000
OMREŽNINA priključka DN 100
100
759,7251
831,8990
OMREŽNINA priključka DN 150
200
0,0000
0,0000
 
 
 
 
Odvajanje komunalne odpadne vode v m3
 
0,4186
0,4584
Predračunska lastna cena čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2020 za vse uporabnike:
OMREŽNINA na mesec 
Faktor
Cena v EUR brez DDV
Cena v EUR z 9,5 % DDV
OMREŽNINA priključka DN 15, DN 20
1
3,4998
3,8323
OMREŽNINA priključka DN 25, DN 30
3
10,4993
11,4967
OMREŽNINA priključka DN 40
10
34,9976
38,3224
OMREŽNINA priključka DN 50
15
52,4964
57,4836
OMREŽNINA priključka DN 65
30
0,0000
0,0000
OMREŽNINA priključka DN 80
50
0,0000
0,0000
OMREŽNINA priključka DN 100
100
349,9758
383,2235
OMREŽNINA priključka DN 150
200
0,0000
0,0000
 
 
 
 
Čiščenje komunalne odpadne vode v m3
 
0,6736
0,7376
Predračunska lastna cena prevzema grezničnih gošč in blata iz malih komunalnih čistilnih naprav za leto 2020 za vse uporabnike:
Cena v EUR brez DDV
Cena v EUR z 9,5 % DDV
Prevzem grezničnih gošč v m3
0,4999
0,5474
Predračunska lastna cena zbiranja komunalnih odpadkov za leto 2020 za vse uporabnike:
Cena za zbiranje komunalnih odpadkov:
Cena v EUR brez DDV
Cena v EUR z 9,5 % DDV
Strošek javne infrastrukture na kg
0,0000
0,0000
Strošek izvajanja storitve na kg
0,1339
0,1466
Skupaj na kg
0,1339
0,1466
Predračunska lastna cena zbiranja biološko razgradljivih odpadkov za leto 2020 za vse uporabnike:
Cena za zbiranje biološko razgradljivih odpadkov:
Cena v EUR brez DDV
Cena v EUR z 9,5 % DDV
Strošek javne infrastrukture na kg
0,0000
0,0000
Strošek izvajanja storitve na kg
0,0745
0,0816
Skupaj na kg
0,0745
0,0816
Predračunska lastna cena obdelave komunalnih odpadkov za leto 2020 za vse uporabnike:
Cena za obdelavo komunalnih odpadkov
Cena v EUR brez DDV
Cena v EUR z 9,5 % DDV
Strošek javne infrastrukture na kg
0,0000
0,0000
Strošek izvajanja storitve na kg
0,0924
0,1012
Skupaj na kg
0,0924
0,1012
Predračunska lastna in zaračunana cena izvajanja 24-urne dežurne službe za leto 2020 za vse uporabnike:
Cena izvajanja 24-urne dežurne službe 
Cena v EUR brez DDV
Cena v EUR z 9,5 % DDV
za pokojnika
263,00
287,98
III. 
Cene oziroma tarife podane v ponudbi za pridobitev koncesije za opravljanje gospodarskih javnih služb v Občini Kostanjevica na Krki, ki se s predmetnim sklepom ne spreminjajo, ostajajo še naprej v veljavi.
IV. 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 7. 2020 dalje.
Št. 354-4/2019
Kostanjevica na Krki, dne 3. junija 2020
Župan 
Občine Kostanjevica na Krki 
Ladko Petretič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti