Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2020 z dne 18. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2020 z dne 18. 6. 2020

Kazalo

1441. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Litija, stran 3211.

  
Na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 31/17) je Občinski svet Občine Litija na 10. redni seji dne 8. 6. 2020 sprejel
S K L E P 
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Litija 
1. člen 
Občina Litija daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo predlaga izvajalec javne službe Dom Tisje, Črni Potok 13, 1275 Šmartno pri Litiji.
2. člen 
Ekonomska cena storitve pomoč družini na domu znaša:
– 22,22 EUR/h na delovni dan,
– 30,08 EUR/h ob nedeljah in v nočnem času,
– 32,05 EUR/h ob državnih praznikih in dela prostih dnevih.
3. člen 
Občina Litija subvencionira ceno storitve pomoč družini na domu, in sicer:
– v višini 100 % ali 2,60 EUR/h, kar predstavlja stroške vodenja, koordinacije in strokovne priprave dogovorov,
– v višini 78,50 % cene neposredne socialne oskrbe:
– v višini 15,40 EUR/h, kar predstavlja stroške neposredne socialne oskrbe uporabnika na delovni dan, 
– v višini 21,57 EUR/h, kar predstavlja stroške neposredne socialne oskrbe uporabnika ob nedeljah in v nočnem času, ter 
– v višini 23,12 EUR/h, kar predstavlja stroške neposredne socialne oskrbe uporabnika ob praznikih in dela prostih dnevih. 
4. člen 
Cena za uporabnika storitve pomoč družini na domu, upoštevajoč subvencijo v višini 78,50 % cene neposredne socialne oskrbe, znaša:
– 4,22 EUR/h na delovni dan,
– 5,91 EUR/h ob nedeljah in v nočnem času,
– 6,33 EUR/h ob državnih praznikih in dela prostih dnevih.
5. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o cenah socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Litija (Uradni list RS, št. 10/19).
6. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 122-129/2019
Litija, dne 8. junija 2020
Župan 
Občine Litija 
Franci Rokavec