Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2020 z dne 18. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2020 z dne 18. 6. 2020

Kazalo

1440. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kamnik, stran 3211.

  
Na podlagi 3., 6. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) in 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19) je Občinski svet Občine Kamnik na 11. seji dne 17. 6. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kamnik 
1. člen 
V Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 91/07, 52/11, 79/11 in 52/12) se v 2. členu na koncu osme točke pika spremeni v vejico in doda nova točka, ki se glasi: »9. zagotavljanje 24-urne dežurne službe v okviru pogrebne dejavnosti«.
2. člen 
V 3. členu se v drugi točki črta besedilo »in pogrebna«, na koncu četrte točke pa se pika spremeni v vejico in doda nova točka, ki se glasi: »5. upravljanje in vzdrževanje parkirišč«.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-17/2007-4
Kamnik, dne 17. junija 2020
Župan 
Občine Kamnik 
Matej Slapar