Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2020 z dne 8. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2020 z dne 8. 6. 2020

Kazalo

1348. Odlok o spremembi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje »SOŠKE VILE V SOLKANU«, stran 3042.

  
Na podlagi četrtega odstavka 153. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 28. maja 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje »SOŠKE VILE V SOLKANU« 
1. člen 
(1) S tem odlokom se za območje opremljanja iz Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Soške vile v Solkanu (Uradni list RS, št. 53/19; v nadaljevanju: Odlok) sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje »SOŠKE VILE V SOLKANU« – sprememba maj 2020, ki ga je v maju 2020 izdelal Tehnično projektiranje in svetovanje Stojan Vičič s.p., Ulica tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova Gorica.
(2) Sprememba programa opremljanja iz prejšnjega odstavka je priloga tega odloka in vsebuje tekstualni del. Izdelan je v digitalni in analogni obliki.
2. člen 
Prvi odstavek 3. člena Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(1) S tem odlokom se za območje opremljanja sprejme »Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje »SOŠKE VILE V SOLKANU«, s št. 01-PO/2019, ki ga je v juliju 2019 izdelal Tehnično projektiranje in svetovanje Stojan Vičič s.p., Ulica tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova Gorica ter »Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje »SOŠKE VILE V SOLKANU« – sprememba maj 2020, ki ga je v maju 2020 pripravil Tehnično projektiranje in svetovanje Stojan Vičič s.p., Ulica tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova Gorica« (v nadaljevanju: Program opremljanja).«
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta odlok se skupaj s tekstualnim delom programa opremljanja iz tega odloka objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 354-95/2019-26
Nova Gorica, dne 28. maja 2020
Župan 
Mestne občine Nova Gorica 
dr. Klemen Miklavič