Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2020 z dne 1. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2020 z dne 1. 6. 2020

Kazalo

1222. Druga sprememba javnega naznanila o obveščanju javnosti o drugi javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Log - Dragomer in Okoljskega poročila za občinski prostorski načrt Občine Log - Dragomer, stran 2860.

  
Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2), 273. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 30. člena Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) Občina Log - Dragomer objavlja
D R U G O   S P R E M E M B O    J A V N E G A   N A Z N A N I L A 
o obveščanju javnosti o drugi javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Log - Dragomer in Okoljskega poročila za občinski prostorski načrt Občine Log - Dragomer 
1. Občina Log - Dragomer naznanja, da zaradi predpisanih omejitev zbiranja ljudi in selitve občinske uprave podaja dodatne informacije glede javne obravnave in lokacije druge javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Log - Dragomer (v nadaljevanju: OPN) in Okoljskega poročila za občinski prostorski načrt Občine Log – Dragomer (v nadaljevanju: OP).
2. Druga točka javnega naznanila se v celoti črta in nadomesti z besedilom: Gradivo bo javno razgrnjeno, in sicer:
– od 8. 4. 2020 do vključno 2. 7. 2020 na spletni strani Občine Log - Dragomer, na naslovu http://www.log-dragomer.si;
digitalni prikaz namenske rabe prostora bo objavljen na spletnem prostorskem portalu I-obcina, na naslovu http://www.iobcina.si;
– od 1. 6. 2020 do vključno 2. 7. 2020 v tiskani obliki v času uradnih ur (ponedeljek 9.00–12.00, 13.00–15.00, sreda 9.00–12.00, 14.00–17.00, petek 8.00–12.00), v sejni sobi Občine Log - Dragomer, v prostorih novega upravnega objekta, na naslovu Loška cesta 12, 1358 Log pri Brezovici.
3. Tretja točka javnega naznanila se v celoti črta in nadomesti z besedilom: Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPN in OP bo v četrtek, 11. 6. 2020 ob 17. uri v večnamenskem prostoru Osnovne šole Log - Dragomer, Šolska ulica 1, 1351 Brezovica pri Ljubljani. Pri izvedbi javne obravnave so bodo upoštevale določbe Odloka o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v Republiki Sloveniji ter higienska priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje. V primeru, da se bo javne obravnave želelo udeležiti večje število ljudi, kot bo to dne 11. 6. 2020 dovoljeno, bodo razpisani dodatni termini javne obravnave, s čimer se bo vsem zainteresiranim omogočila udeležba na javni obravnavi in uresničevanje njihovih pravic.
4. Tretja alineja četrte točke javnega naznanila se v celoti črta in nadomesti z besedilom:
– osebno v poslovnem času sprejemne pisarne Občine Log - Dragomer od 1. 6. 2020 do 2. 7. 2020 v prostorih novega upravnega objekta, na naslovu Loška cesta 12, 1358 Log pri Brezovici.
5. Sprememba javnega naznanila se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, se raznosi po gospodinjstvih skupaj z glasilom Naš časopis in na spletni strani Občine Log - Dragomer.
Št. 3500-9/2016
Dragomer, dne 21. maja 2020
Župan 
Občine Log - Dragomer 
Miran Stanovnik