Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2020 z dne 1. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2020 z dne 1. 6. 2020

Kazalo

1221. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 2859.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18), 247. člena Zakona o urejanju prostora, ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 31/17) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 9. redni seji dne 20. 5. 2020 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra 
I. 
Javno dobro preneha obstajati pri naslednjih nepremičninah: parceli 1403/10 in parceli 1416/2, obe katastrska občina 2167 Rateče.
II. 
Po pravnomočnosti odločbe o ukinitvi statusa javnega dobra pri nepremičninah iz I. točke tega sklepa, se pri obeh nepremičninah, navedenih v I. točki tega sklepa, izbriše zaznamba javnega dobra.
III. 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati dan po objavi.
Št. 4785-6/2020-1
Kranjska Gora, dne 20. maja 2020
Župan 
Občine Kranjska Gora 
Janez Hrovat