Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2020 z dne 1. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2020 z dne 1. 6. 2020

Kazalo

1218. Odlok o spremembah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Kranjska Gora, stran 2858.

  
Na podlagi 218., 227. in 228. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 21., 24., 25. in 27. člena Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr., 34/19), 1. in 4. člena Pravilnika o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme (Uradni list RS, št. 66/18) ter na podlagi Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 31/17) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 9. seji dne 20. 5. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Kranjska Gora 
1. člen 
S tem odlokom se sprejmejo spremembe Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 79/19) (v nadaljevanju: odlok).
2. člen 
Besedilo 8. člena se zamenja in nadomesti z besedilom:
»Faktor namembnosti objektov (Fn) znaša:
Vrsta objekta
Fn
STAVBE
1110 – enostanovanjske stavbe kot samostojne hiše, vile, kmečke hiše in druge podeželske hiše, počitniške hišice in podobne enostanovanjske hiše, razen vrstne hiše ali dvojčki, v katerih je eno stanovanje, kjer ima vsako stanovanje svojo streho in lasten vhod iz pritličja in nestanovanjske kmetijske stavbe pod oznako 1271
0,80
1121 dvostanovanjske stavbe kot samostojne hiše, vrstne hiše ali dvojčki, v katerih sta po dve stanovanji in enostanovanjske stavbe, ki so po klasifikaciji CC-SI označene kot 1110 kot so vrstne hiše ali dvojčki z enim stanovanjem, kjer ima vsako stanovanje svojo streho in lasten vhod iz pritličja
1,00
1271 – nestanovanjske kmetijske stavbe
0,50
Ostale vrste stavb. V to skupino se razvrščajo tri- in večstanovanjske stavbe, nestanovanjske stavbe, poslovne stavbe, stanovanjsko-poslovne stavbe, kombinirane stavbe z različnimi klasifikacijami in vse ostale stavbe, ki niso razvrščene v zgornje tri skupine
1,30
GRADBENO INŽENIRSKI OBJEKTI
0,50
DRUGI GRADBENI POSEGI
0,50
« 
3. člen 
Besedilo 9. člena se zamenja in nadomesti z besedilom:
»Prispevna stopnja zavezanca (psz) znaša:
obstoječa komunalna oprema
psz
cestno omrežje (CESo)
0,65 (65 %)
kanalizacijsko omrežje (KANo)
1,00 (100 %)
vodovodno omrežje (VODo)
0,90 (90 %)
javne površine (JPo)
1,00 (100 %)
« 
4. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2019-2
Kranjska Gora, dne 20. maja 2020
Župan 
Občine Kranjska Gora 
Janez Hrovat