Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2020 z dne 29. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2020 z dne 29. 5. 2020

Kazalo

1183. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in nalogah Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, stran 2805.

  
Na podlagi tretjega odstavka 21. člena in prvega odstavka 25. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in nalogah Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi in nalogah Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (Uradni list RS, št. 15/14, 69/14 in 24/17) se v 2. členu v drugem odstavku v 4. točki za besedo »strateških« dodata vejica in besedilo »programskih in izvedbenih«.
2. člen 
V 3. členu se za besedo »resorja« doda vejica, besedilo »(v nadaljnjem besedilu: predstojnik)« pa se nadomesti z besedilom »ki ima lahko največ enega državnega sekretarja«.
3. člen 
4. člen se črta.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Vladna služba uskladi akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest s spremenjenim 3. členom odloka v tridesetih dneh od uveljavitve tega odloka.
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-10/2020
Ljubljana, dne 28. maja 2020
EVA 2020-1541-0002
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost