Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2020 z dne 29. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2020 z dne 29. 5. 2020

Kazalo

1181. Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, stran 2804.

  
Na podlagi 3. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja 
1. člen 
S tem odlokom se začasno prepoveduje zbiranje ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, in sicer v:
‒ srednjih šolah,
‒ domovih za učence s posebnimi potrebami in
‒ dijaških domovih.
2. člen 
Ne glede na prejšnji člen prepoved zbiranja ljudi ne velja za:
‒ javne uslužbence, zaposlene v zavodih iz prejšnjega člena, in posameznike, ki v teh zavodih opravljajo delo na drugi pravni podlagi (na primer podjemne, avtorske pogodbe),
‒ člane organov zavodov iz prejšnjega člena in člane šolskih komisij za izvedbo zaključkov izobraževanja,
‒ dijake zaključnih letnikov srednje šole in posameznike, ki bodo v šolskem letu 2019/2020 opravljali maturo ali zaključni izpit, ter dijake od 1. do 3. letnika, ki jim šola organizira dodatno učno pomoč ali pridobivanje praktičnega znanja in veščin, posameznike, ki bodo opravljali izpite v skladu s šolskim koledarjem, in udeležence izobraževanja odraslih,
‒ dijake v dijaških domovih, ki jim je zaradi zdajšnjih varnostnih razmer onemogočena vrnitev v kraj stalnega bivališča, mladoletnike v dijaških domovih brez spremstva s statusom prosilca mednarodne zaščite oziroma s priznano mednarodno zaščito, študente v dijaških domovih in dijake iz prejšnje alineje,
‒ kandidate za vpis v srednje šole in dijaške domove v šolskem letu 2020/2021 za izvedbo aktivnosti prijavno-vpisnega postopka.
3. člen 
Zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, univerze in samostojni visokošolski zavodi morajo pri izvajanju dejavnosti upoštevati priporočene smernice ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljene na spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje (https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19).
4. člen 
Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka Vlada Republike Slovenije ugotavlja vsakih štirinajst dni in ob upoštevanju strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi še naprej uporabljajo, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter o tem obvesti Državni zbor in javnost.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
5. člen 
Ne glede na 1. in 2. člen tega odloka se do vključno 2. junija 2020 začasno prepoveduje tudi zbiranje učencev 6., 7. in 8. razreda osnovne šole in osnovne šole s prilagojenim programom.
6. člen 
Z dnem začetka uporabe tega odloka preneha veljati Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 67/20).
7. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. junija 2020.
Št. 00727-8/2020
Ljubljana, dne 28. maja 2020
EVA 2020-3330-0029
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost