Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2020 z dne 29. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2020 z dne 29. 5. 2020

Kazalo

1167. Razlaga Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi, sprejeta na 38. seji dne 26. 5. 2020, stran 2784.

  
R A Z L A G A 
Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi, sprejeta na 38. seji dne 26. 5. 2020 
Odbor za razlago Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi je na podlagi 8. točke Obligacijskega dela Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 60/98 in nasl.) na 38. seji, dne 26. 5. 2020 sprejel naslednjo dopolnitev razlage:
49. člen – druga alineja prvega odstavka 
Razlaga druge alineje prvega odstavka 49. člena Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi, objavljena v Uradnem listu RS, št. 58/20 z dne 24. 4. 2020, se dopolni tako, da se za prvim stavkom doda nov drugi stavek, ki se glasi:
»Zaposleni uveljavlja koriščenje odsotnosti z dela, ki mora biti namensko in časovno vezana na elementarno nesrečo, z obrazloženo vlogo.«
Predsednica 
Odbora za razlago Kolektivne pogodbe 
za zaposlene v zdravstveni negi 
Darja Vižintin Zupančič