Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2020 z dne 29. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2020 z dne 29. 5. 2020

Kazalo

1164. Pravilnik o spremembah Pravilnika o priznanju dodatnega izobraževanja za revizorje, preizkušene računovodje, preizkušene notranje revizorje, preizkušene poslovne finančnike, preizkušene revizorje informacijskih sistemov in preizkušene davčnike, stran 2783.

  
Na podlagi 9. člena in 2. točke drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 – ZS-K in 84/18) ter 7. in 8. točke 15. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 68/19) je Strokovni svet na seji 20. maja 2020 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o priznanju dodatnega izobraževanja za revizorje, preizkušene računovodje, preizkušene notranje revizorje, preizkušene poslovne finančnike, preizkušene revizorje informacijskih sistemov in preizkušene davčnike 
1. člen
V Pravilniku o priznanju dodatnega izobraževanja za revizorje, preizkušene računovodje, preizkušene notranje revizorje, preizkušene poslovne finančnik, preizkušene revizorje informacijskih sistemov in preizkušene davčnike se prvi in drugi odstavek 2. člena spremenita tako, da se glasita
»(1) Oseba, ki ji je Slovenski inštitut za revizijo (odslej Inštitut) izdal potrdilo o pridobitvi strokovnega naziva (odslej imetnik strokovnega naziva), lahko vloži zahtevek za objavljanje podatkov vsaka tri leta. Inštitut podatke objavlja, če oseba s strokovnim nazivom predloži dokaze, da je opravila program dodatnega izobraževanja po tem pravilniku, s katerim je pridobil najmanj 120 točk v treh letih.
(2) Če ima imetnik strokovnega naziva več strokovnih nazivov, mora za podaljšanje objave podatkov za vsak dodatni naziv zbrati dodatnih 60 točk v treh letih.«
2. člen 
V Pravilniku o priznanju dodatnega izobraževanja za revizorje, preizkušene računovodje, preizkušene notranje revizorje, preizkušene poslovne finančnike, preizkušene revizorje informacijskih sistemov in preizkušene davčnike se doda
»6. člen 
(1) Pravila o obdobju vpisa in najmanjšem številu ur potrebnega dodatnega izobraževanja za ponovni vpis na sezname aktivnih preizkušenih imetnikov strokovnega naziva iz člena 9/II-7 ZRev-2 iz prvega odstavka 2. člena tega Pravilnika se začnejo uporabljati po poteku obdobja vpisa na sezname aktivnih preizkušenih imetnikov strokovnega naziva pred uveljavitvijo tega Pravilnika.
(2) Aktivni preizkušeni imetniki strokovnega naziva, ki so bili vpisani na sezname aktivnih preizkušenih imetnikov strokovnega naziva iz člena 9/II-7 ZRev-2 ob uveljavitvi tega Pravilnika morajo za prvi ponovni vpis na sezname zagotoviti najmanj 80 ur dodatnega izobraževanja.«
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati 1. junija 2020.
Št. 6/20
Ljubljana, dne 20. maja 2020
Predsednik Strokovnega sveta 
Slovenskega inštituta za revizijo 
dr. Samo Javornik