Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2020 z dne 29. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2020 z dne 29. 5. 2020

Kazalo

1163. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pogojih za uvrščanje na sezname aktivnih preizkušenih imetnikov strokovnega naziva iz člena 9/II-7. ZRev-2, stran 2782.

  
Na podlagi 9. člena in 2. točke drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 – ZS-K in 84/18) ter 7. in 8. točke 15. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 68/19) ter 11., 14., 17. in 20. člena Pravilnika o pridobitvi potrdil o strokovnih nazivih preizkušeni davčnik, preizkušeni računovodja, preizkušeni notranji revizor in preizkušeni revizor informacijskih sistemov, vpisu v registre pri Inštitutu ter načinu vodenja seznamov aktivnih imetnikov nazivov je strokovni svet na seji 20. 5. 2020 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o pogojih za uvrščanje na sezname aktivnih preizkušenih imetnikov strokovnega naziva iz člena 9/II-7. ZRev-2 
1. člen
V Pravilniku o pogojih za uvrščanje na sezname aktivnih preizkušenih imetnikov strokovnega naziva iz člena 9/II-7 ZRev-2 (odslej Pravilnik) se v 3. členu beseda »dve« nadomesti z besedo »tri« ter beseda »dvoletno« z besedo »triletno«.
2. člen 
V Pravilniku se v točki a. prvega odstavka 5. člena beseda »dveletnega« nadomesti z besedo »triletnega«.
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati 1. junija 2020.
Št. 5/20
Ljubljana, dne 20. maja 2020
Predsednik Strokovnega sveta 
Slovenskega inštituta za revizijo 
dr. Samo Javornik