Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2020 z dne 29. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2020 z dne 29. 5. 2020

Kazalo

1156. Valorizacijski količniki za preračun osnov iz prejšnjih let zavarovanja na raven povprečne plače na zaposleno osebo, izplačane za leto 2019, stran 2778.

  
Na podlagi četrtega odstavka 35. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19 in 75/19) minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v soglasju z ministrom za finance objavlja
V A L O R I Z A C I J S K E  K O L I Č N I K E 
za preračun osnov iz prejšnjih let zavarovanja na raven povprečne plače na zaposleno osebo, izplačane za leto 2019 
Osnove iz prejšnjih let zavarovanja se pri določitvi pokojninske osnove za odmero pokojnin, uveljavljenih v letu 2020, predhodno preračunajo, da ustrezajo ravni povprečne plače, izplačane za leto 2019, tako, da se preračuna povprečna mesečna osnova iz leta:
1965
s količnikom
4360101,708
1966
s količnikom
3296533,209
1967
s količnikom
2984992,708
1968
s količnikom
2724516,915
1969
s količnikom
2366152,756
1970
s količnikom
1974086,747
1971
s količnikom
1653282,632
1972
s količnikom
1403795,020
1973
s količnikom
1212112,166
1974
s količnikom
964953,238
1975
s količnikom
771469,288
1976
s količnikom
667734,357
1977
s količnikom
560764,526
1978
s količnikom
460163,199
1979
s količnikom
367420,988
1980
s količnikom
309837,272
1981
s količnikom
238192,157
1982
s količnikom
189094,561
1983
s količnikom
148767,368
1984
s količnikom
97843,936
1985
s količnikom
49417,712
1986
s količnikom
22181,474
1987
s količnikom
10021,078
1988
s količnikom
3775,090
1989
s količnikom
230,101
1990
s količnikom
48,017
1991
s količnikom
26,194
1992
s količnikom
8,816
1993
s količnikom
5,880
1994
s količnikom
4,583
1995
s količnikom
3,855
1996
s količnikom
3,344
1997
s količnikom
2,994
1998
s količnikom
2,732
1999
s količnikom
2,493
2000
s količnikom
2,253
2001
s količnikom
2,013
2002
s količnikom
1,834
2003
s količnikom
1,706
2004
s količnikom
1,614
2005
s količnikom
1,540
2006
s količnikom
1,465
2007
s količnikom
1,358
2008
s količnikom
1,260
2009
s količnikom
1,219
2010
s količnikom
1,173
2011
s količnikom
1,148
2012
s količnikom
1,143
2013
s količnikom
1,137
2014
s količnikom
1,127
2015
s količnikom
1,119
2016
s količnikom
1,100
2017
s količnikom
1,067
2018
s količnikom
1,037
2019
s količnikom
1,000
Št. 0072-6/2020
Ljubljana, dne 5. maja 2020
EVA 2020-2611-0027
Janez Cigler Kralj 
minister 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
 
Soglašam! 
Mag. Andrej Šircelj 
minister 
za finance 

AAA Zlata odličnost